Tak for din tid

Ambitionskort

Gennemfør undersøgelsen

Få dit ambitionskort

Begynd at bevæge dig

Hvilke mål er de vigtigste for dig at opnå gennem træning?

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Bliv bevidst om min krop 1 2 3 4 5
 • Slap af og fjern den daglige stres 1 2 3 4 5
 • At nå min ideal vægt 1 2 3 4 5
 • Form min krop og forbedr min fysiske fremtoning 1 2 3 4 5
 • Foretag fysisk aktivitet for at forblive sund 1 2 3 4 5
 • Træn regelmæssigt for at opnå en bedre livsstil i hverdagen 1 2 3 4 5
 • Forøg min muskelmasse 1 2 3 4 5
 • Vær vellykket også takket være min fysiske tilstand/formåen 1 2 3 4 5
 • Bliv trænet i den sport, jeg udøver 1 2 3 4 5
 • Forbedr min sportslige ydeevne 1 2 3 4 5
 • Hav det sjovt og bruge min tid på en meningsfuld måde 1 2 3 4 5
 • Lær andre at kende og få nye oplevelser 1 2 3 4 5

I dit liv tror du også at det er vigtigt at....

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Lyt til dig selv og din krop for at opnå balance 1 2 3 4 5
 • Bliv værdsat af dig selv og af andre 1 2 3 4 5
 • Vær og føl mig fit 1 2 3 4 5
 • Vær en succes, vær i kontrol og respekteret 1 2 3 4 5
 • Forbedr dine fysiske præstationer 1 2 3 4 5
 • Påvirk andre ved at lave sjove aktiviteter 1 2 3 4 5

Hvilke aktiviteter vil du helst fortage dig under træning?

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Udstræknings- og Fleksibilitets træning 1 2 3 4 5
 • Træning, der opbygger form og krop 1 2 3 4 5
 • Hjerte/kar træning på løbebånd 1 2 3 4 5
 • Styrketræning med frie vægte 1 2 3 4 5
 • Træning relateret til specifik sportsgren 1 2 3 4 5
 • Low impact gruppe aktiviteter 1 2 3 4 5

For at lære mere om dine ambitioner, bedes du udfylde de følgende felter.

Aspiration Finder ©
Noter i forbindelse med behandling af personlige data
Disse regler og retningslinjer beskriver måden, hvorpå dine personlige data vil blive behandlet i programmet "Aspiration Finder ©" ( the »Application«) tilhører Technogym SpA, et selskab i Italien med adresse i Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ( "Technogym"). Programmet er licenseret og stilles til rådighed på internettet på A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona (the "Operator").
Programmet er tilgængeligt via hjemmesiden www.technogym.com ("Webstedet"), eller integreret på operatørens hjemmeside.
Programmet giver dig mulighed for at definere de ambitioner, der fik dig til at engagere dig i fysisk aktivitet. Dette gøres ved automatisk behandling af visse personoplysninger, som indsamles, behandles og lagres på programmets database. Disse data behandles udelukkende af operatøren, som derfor har ejerskab af den tilhørende behandling. Technogym kan ikke ændre men kun anvende de data, som er indsamlet af Programmet, til at forbedre servicen og er i enhver henseende underlagt anonymisering.
Derfor udgør disse noter ikke en bekendtgørelse om datasikkerhed med lovgivningsmæssige formål gældende for Operatøren. Vi beder brugere om at læse informationsmeddelelsen om, at det er et krav, at operatøren fremskaffer personoplysninger i forbindelsen med behandlingen. Ikke desto mindre beder vi dig om at læse disse dokumenter grundigt for både at forstå politikker og hvad der ligger til grund for behandlingen af oplysninger af programmet.
 1. Type af data indsamlet og tilegnelsesmetoder.
  Anvendelse af Programmet indebærer tilegnelse og behandling af personoplysninger vedrørende personlige oplysninger (såsom navn, efternavn, e-mail adresse, telefonnummer) og data om personlige præferencer indhentet gennem et spørgeskema og automatisk behandlet. Under alle omstændigheder er det oplysninger, som brugere indtaster af egen fri vilje og de er ikke indsamlet automatisk, andet end deres efterfølgende behandling i Programmet.
 2. Formål og metoder til behandlingen af oplysningerne.
  Alle de indsamlede data i programmets database vil blive brugt til at identificere brugerens ambitioner, samt til at opfylde de heraf betingede lovmæssige krav, til genstand for yderligere formål som operatøren skal tilkendegive i sin bekendtgørelse om databeskyttelse.
 3. Stedet, hvor de personlige data vil blive gemt.
  Registreringen af ​​data indebærer accept af, at data vil blive lagret i applikationsdatabasen på servere placeret i Italien, er underlagt overvågning og kontrol af Technogym og/eller de valgte leverandører af web-hosting og opbevaring og/eller udviklende vedligeholdelsestjenester. Denne database vil gjort tilgængelig for operatøren og vedligeholdes på vegne af operatøren, der vil overholde alle de juridiske forpligtelser med hensyn til behandling af personoplysninger. Vær dog opmærksom på, at transmission af data via internettet alligevel har visse risici, og selv om Technogym følger passende niveauer af sikkerhed, kan vi ikke garantere fuldstændig sikkerhed. Alle overførsler af data på internettet finder sted på den registrerede brugers risiko. Fra det øjeblik, vi modtager data i vores database, vil vi anvende alle foranstaltninger og procedurer til at forebygge uautoriseret adgang eller skader.
 4. Personer eller grupper af personer, til hvem personoplysningerne kan kommunikeres til eller har adgang til som controllere eller processorer og omfanget af udbredelse af disse data.
  Personlige data indtastet i databasen vil være tilgængelig for operatøren og vil blive benyttet af operatøren i overensstemmelse med de formål operatøren har identificeret. Operatøren kan til gengæld engagere sine ansatte eller freelance personale til at udføre behandlingen data i henhold til de formål, som Operatøren uafhængigt har defineret.
 5. Varighed af behandlingen.
  Varigheden af ​​lagring og behandling af data i databasen vil blive etableret og håndteret af Operatøren under eget ansvar. Kontroller venligst de relevante betingelser med din Operatør.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Kontakt medarbejderne i dit center for at læse centerets gældende fortrolighedspolitik

* Obligatorisk felt

Dit ambitionskort er blevet sendt til din e-mail.

Hvis du ikke har modtaget den venligst Klik her