Kiitos ajastasi

Motivaatiokartta

Täytä kartoitus

Löydä on tavoitekarttasi

Ala liikkua!

Mitkä ovat tavoitteet, jotka haluat saavuttaa?

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Saada tietoa kehostani 1 2 3 4 5
 • Rentoutua ja laukaista päivittäistä stressiä 1 2 3 4 5
 • Tiputtaa painoa sekä saavuttaa ihannepaino 1 2 3 4 5
 • Muokata kehoani ja kohentaa ulkonäköäni 1 2 3 4 5
 • Harrastaa fyysisiä aktiviteetteja ja pysyä terveenä 1 2 3 4 5
 • Harjoitella säännöllisesti kehittääkseni jokapäiväistä elämäntyyliäni 1 2 3 4 5
 • Lisätä lihasmassaa 1 2 3 4 5
 • Olla menestyksekäs myös fyysisen hyvinvointini kautta 1 2 3 4 5
 • Harjoitella harrastamaani urheilulajia varten 1 2 3 4 5
 • Kehittää urheilulajini suorituksia 1 2 3 4 5
 • Pitää hauskaa ja käyttää aikaani tarkoituksenmukaisesti 1 2 3 4 5
 • Tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia kokemuksia 1 2 3 4 5

Elämässäsi on tärkeää...

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Saavuttaa tasapaino kuuntelemalla kehoa ja mieltä 1 2 3 4 5
 • Arvostan itseäni ja muutkin arvostavat minua 1 2 3 4 5
 • Olla ja tuntea olevansa kunnossa 1 2 3 4 5
 • Olla menestyksekäs, saavuttaa kontrollia ja huomiota 1 2 3 4 5
 • Kehittää fyysisiä suorituksia 1 2 3 4 5
 • Olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa suorittamalla hauskoja aktiviteetteja 1 2 3 4 5

Mitä harjoituksia tekisit mieluiten?

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Venyvyys- ja liikkuvuusharjoituksia 1 2 3 4 5
 • Lihaksia kasvattavia ja muokkaavia harjoituksia 1 2 3 4 5
 • Kardioharjoituksia juoksumatolla 1 2 3 4 5
 • Voimaharjoituksia vapailla painoilla 1 2 3 4 5
 • Erityisiä urheilulajiini liittyviä harjoituksia 1 2 3 4 5
 • Matalatehoisia ryhmäliikuntaharjoituksia 1 2 3 4 5

Saadaksesi lisätietoja tavoitteistasi, täytä seuraavat kentät.

Aspiration Finder -tavoitekysely©
Henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset
Nämä säännöt ja suuntaviivat kertovat tavoista, joilla henkilötietojasi käsittelee "Aspiration Finder©" -ohjelmistosovellus ("Sovellus"), joka on Technogym S.p.A -osakeyhtiön omaisuutta; yhtiön toimipaikan osoite on Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia ("Technogym"). Sovellus on lisenssinalainen ja saatavissa Internetin kautta osoitteessa A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona ("Operaattori").
Sovellus saattaa olla saatavissa sivuston www.technogym.com ("Sivusto") kautta tai integroituna operaattorin sivuston sisälle.
Sovelluksen avulla pystyt määrittelemään tavoitteet, jotka kannustavat sinua fyysiseen aktiviteettiin. Tämä tehdään käsittelemällä automaattisesti tiettyjä sovelluksen tietokantaan kerättyjä, käsiteltyjä ja varastoituja henkilökohtaisia tietoja. Näiden tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan operaattorin taholta, jolla täten on omistusoikeus kyseiseen tietojenkäsittelyprosessiin. Technogym saattaa käyttää sovelluksen kaikkialta keräämää tietoa ainoastaan koosteena palveluittensa kehittämiseen ja joka tapauksessa kyseinen tieto on tehty tunnistamattomaksi.
Nämä ilmoitukset eivät näin ollen siis toimi operaattoriin sovellettavana, henkilötietojen yksityisyyttä ja käsittelyä koskevana pakollisena tiedotteena. Pyydämme käyttäjiä lukemaan tiedotteen, jonka operaattorin on annettava henkilötietojen käsittelystä. Pyydämme sinua kuitenkin lukemaan huolellisesti tämän asiakirjan, jonka tarkoituksena on selventää periaatteita ja tarkoituksia, joita sovelluksen tietojenkäsittelyyn liittyy.
 1. Kerättyjen tietojen tyyppi ja hankintatavat.
  Sovelluksen käyttöön kuuluu sekä henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvien tietojen (esimerkiksi nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) hankintaa ja käsittelyä sekä kyselylomakkeilla kerättyjen ja automaattisesti käsiteltyjen, henkilökohtaisia mieltymyksiä koskevien tietojen hankintaa ja käsittelyä. Joka tapauksessa on kyse käyttäjien omasta vapaasta tahdostaan antamista tiedoista, joita ei kerätä automaattisesti, vaikka sovellus käsitteleekin tiedot myöhemmin automaattisesti.
 2. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menettelytavat.
  Kaikkia sovelluksen tietokantaan kerättyjä tietoja käytetään käyttäjän tavoitteiden tunnistamiseen samoin kuin tästä seuraavien, lakiin pohjautuvien vaatimusten täyttämiseen, joita koskevat lisätarkoitukset operaattorin on tehtävä tunnetuiksi omassa, henkilötietojen yksityisyyttä koskevassa tiedotteessaan.
 3. Henkilötietojen säilytyspaikka.
  Tietojen tallentaminen edellyttää sen seikan hyväksymistä, että tiedot varastoidaan sovelluksen tietokantaan Italiassa sijaitseville palvelimille, jotka ovat Technogymin ja/tai sen valitsemien verkkoisännöintipalvelujen tarjoajien valvonnan alaisina ja että niihin voi kohdistua säilyttävää ja/tai kehittävää ylläpitoa. Tämä tietokanta on operaattorin käytettävissä ja sen ylläpito kuuluu operaattorille, jolla on kaikki lakiin perustuva vastuu henkilötietojen käsittelystä. On kuitenkin otettava huomioon, että Internetin välityksellä tapahtuvassa tietojen siirtämisessä on olemassa tiettyjä riskejä ja vaikka Technogym pyrkiikin ylläpitämään tilanteen vaatimia turvallisuustasoja, me emme voi taata täydellistä turvallisuutta. Kaikki tietojen siirto Internetissä tapahtuu rekisteröidyn käyttäjän riskillä. Tietojen tietokantaan vastaanottamisesta lähtien ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin ja otamme käyttöön kaikki menettelyt, joilla estetään luvaton pääsy tietoihin sekä mahdolliset vauriot.
 4. Henkilöt tai henkilöryhmät, joille henkilötiedot saatetaan välittää tai joilla on pääsy tietoihin joko tarkastajan tai käsittelijän ominaisuudessa sekä tietojen levittäminen.
  Tietokantaan syötetyt henkilötiedot ovat operaattorin saatavilla ja käytettävissä sen ilmoittamien tavoitteiden mukaisesti. Operaattori saattaa vuorostaan antaa oman henkilökuntansa tai toimeksiannosta työskentelevän henkilökunnan tehtäväksi tietojen käsittelyn operaattorin itsenäisesti määrittelemien tarkoitusten mukaisesti.
 5. Käsittelyn kesto.
  Tietokannassa olevien tietojen varastoinnin ja käsittelyn keston määrittelee ja sitä hallinnoi operaattori omalla yksinomaisella vastuullaan. Ole hyvä ja tarkasta asiaa koskevat ehdot operaattoriltasi.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Ota yhteyttä klubin henkilökuntaan lukeaksesi yksityisyyttä koskevat menettelytavat

* Pakollinen kenttä

Tavoitekarttasi on lähetetty sähköpostiisi.

Jos et saanut sitä, ole hyvä ja napsauta tästä