Îți mulțumim pentru timpul acordat

Harta aspirațiilor

Completează sondajul

Obține harta aspirațiilor tale

Să încep să fac mișcare

Care sunt obiectivele principale pe care vrei să le atingi cu ajutorul antrenamentelor?

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Să fiu mai conștient/-ă de corpul meu 1 2 3 4 5
 • Să mă relaxez și să scap de stresul zilnic 1 2 3 4 5
 • Să ajung la greutatea mea ideală 1 2 3 4 5
 • Să-mi dezvolt corpul și să-mi îmbunătățesc aspectul fizic 1 2 3 4 5
 • Să fac activități fizice pentru a fi sănătos 1 2 3 4 5
 • Să fac exerciții în mod regulat pentru a-mi îmbunătăți stilul de viață 1 2 3 4 5
 • Să-mi dezvolt masa musculară 1 2 3 4 5
 • Să am succes și datorită aspectului fizic/prezenței 1 2 3 4 5
 • Să mă antrenez pentru sportul pe care-l practic 1 2 3 4 5
 • Să-mi îmbunătățesc performanța sportivă 1 2 3 4 5
 • Să mă distrez și să-mi folosesc timpul într-un mod folositor 1 2 3 4 5
 • Să ajung să cunosc alți oameni și să am parte de experiențe noi 1 2 3 4 5

Crezi că în viață e important să și...

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Să-ți asculți mintea și corpul pentru a obține un echilibru 1 2 3 4 5
 • Să te apreciezi și să fii apreciat de ceilalți 1 2 3 4 5
 • Să fii și să te simți în formă 1 2 3 4 5
 • Să ai succes, să fii în control și respectat 1 2 3 4 5
 • Să-ți îmbunătățești performanțele fizice 1 2 3 4 5
 • Să interacționezi cu alții prin activități distractive 1 2 3 4 5

Ce activități ai prefera să efectuezi în timpul antrenamentelor?

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Antrenament de Stretching și Flexibilitate 1 2 3 4 5
 • Exerciții pentru dezvoltarea și formarea corpului 1 2 3 4 5
 • Antrenament cardiovascular cu banda de alergare 1 2 3 4 5
 • Antrenament de forță cu greutăți libere 1 2 3 4 5
 • Antrenamente sportive specifice 1 2 3 4 5
 • Activități de grup cu impact scăzut 1 2 3 4 5

Pentru a afla mai multe despre aspirațiile tale, te rugăm să completezi formularul.

Aspiration Finder©
Observații cu privire la procesarea datelor personale
Aceste reguli și instrucțiuni descriu modul în care datele tale personale vor fi procesate de aplicația „Aspiration Finder©” („Aplicația”), care este proprietatea Technogym S.p.A, o companie cu sediul în Italia, adresa: Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia („Technogym”). Aplicația este licențiată și pusă la dispoziție pe Internet la A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona („Operatorul”).
Aplicația poate fi accesată prin intermediul website-ului www.technogym.com („Website-ul”) sau integrată în website-ul Operatorului.
Aplicația îți permite să definești aspirațiile care te împing să efectuezi activități fizice. Acest lucru se face prin procesarea automată a anumitor informații personale colectate, prelucrate și stocate în baza de date a Aplicației. Aceste informații sunt procesate exclusiv în numele Operatorului, care, prin urmare, deține în proprietate prelucrarea conexă. Technogym poate folosi toate informațiile colectate de Aplicație doar în formă agregată pentru a îmbunătăți serviciile și, în orice caz, doar sub formă anonimă.
Prin urmare, aceste observații nu constituie un aviz de informare privind confidențialitatea datelor în scopuri de reglementare aplicabile Operatorului. Le solicităm utilizatorilor să citească avizul de informare cu privire la prelucrarea datelor personale pe care Operatorul este obligat să îl prezinte. Cu toate acestea, te rugăm să citești cu atenție acest document pentru a înțelege politicile și scopurile care stau la baza prelucrării datelor de către Aplicație.
 1. Tipul datelor colectate și metodele de dobândire.
  Utilizarea aplicației implică obținerea și prelucrarea datelor personale referitoare la detaliile personale (precum prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon) și datele referitoare la preferințele personale colectate printr-un chestionar și procesate automat. În orice caz, este vorba despre informațiile pe care utilizatorii le introduc în mod voluntar și nu sunt colectate automat, înainte de a fi prelucrate ulterior de către Aplicație.
 2. Scopul și metodele de prelucrare a datelor.
  Toate datele colectate în baza de date a Aplicației vor fi folosite pentru a identifica aspirațiile utilizatorului, precum și pentru satisfacerea cerințelor legale rezultate, sub rezerva unor scopuri suplimentare pe care Operatorul trebuie să le facă cunoscute în notificarea privind confidențialitatea informațiilor.
 3. Locul unde datele personale vor fi stocate.
  Înregistrarea datelor implică acceptarea faptului că datele vor fi stocate în baza de date a Aplicației pe servere situate în Italia, supuse supravegherii și controlului de către Technogym și/sau furnizorii de găzduire web selectați de companie și serviciile de întreținere conservatoare și/sau evolutive. Această bază de date va fi pusă la dispoziția operatorului și gestionată în numele Operatorului, care va păstra toate responsabilitățile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totuși, vă rugăm să rețineți că transmiterea informațiilor prin intermediul Internetului este, totuși, supusă unor riscuri și, chiar dacă Technogym a implementat măsuri de securitate adecvate, nu putem garanta securitatea completă. Toate transferurile de date pe Internet se desfășoară pe riscul utilizatorului înregistrat. Din momentul în care primim datele în baza noastră de date, vom implementa toate măsurile și procedurile cuvenite pentru a preveni accesul neautorizat sau orice daune.
 4. Persoane sau categorii de persoane cărora le pot fi comunicate datele personale sau care au acces la acestea în calitate de controlori sau prelucrători și amploarea diseminării informațiilor.
  Datele personale introduse în baza de date vor fi disponibile pentru și utilizate de către Operator în conformitate cu obiectivele identificate de acesta. La rândul său, Operatorul poate utiliza personalul angajat sau liber profesionist pentru prelucrarea datelor în conformitate cu scopurile definite independent de Operator.
 5. Durata prelucrării.
  Durata stocării și prelucrării informațiilor în baza de date va fi stabilită și gestionată de Operator pe răspunderea sa exclusivă. Te rugăm să discuți despre condițiile relevante cu Operatorul tău.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Contactează personalul clubului tău pentru a citi politica sa de confidențialitate

* Câmp obligatoriu

Harta aspirațiilor tale a fost trimisă pe adresa ta de e-mail.

Dacă nu l-ai primit, te rugăm să apeși aici