Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz

Beklenti haritası

Anketi tamamla

Beklenti haritanızı edinin

Harekete başla

Antrenmanda ulaşmaya çalıştığınız ana görevleriniz hangileri?

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Vücudumun farkına varmak. 1 2 3 4 5
 • Rahatlamak ve günlük stresi atmak 1 2 3 4 5
 • İdeal kiloma gelmek 1 2 3 4 5
 • Bedenime şekil vermek ve estetik görünümümü iyileştirmek 1 2 3 4 5
 • Sağlıklı kalmak için fiziksel aktivite yapmak 1 2 3 4 5
 • Günlük yaşam tarzımı geliştirmek için düzenli olarak egzersiz yapmak 1 2 3 4 5
 • Kas kütlemi geliştirmek 1 2 3 4 5
 • Başarılı olmak 1 2 3 4 5
 • Yaptığım spor için antrenmanlı olmak 1 2 3 4 5
 • Spor performansını arttırmak 1 2 3 4 5
 • Eğlenmek ve zamanımı doğru kullanmak 1 2 3 4 5
 • Yeni insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler edinmek 1 2 3 4 5

Buna candan inanıyorsanız, önemlidir de

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Dengeye ulaşmak için aklımı ve vücudumu dinlerim 1 2 3 4 5
 • Kendim ve başkaları tarafından takdir edilmek 1 2 3 4 5
 • Zinde olmak ve zinde hissetmek 1 2 3 4 5
 • Başarılı, kontrollü ve saygı duyulan olmak 1 2 3 4 5
 • Fiziksel performansımı arttırmak 1 2 3 4 5
 • Eğlenceli aktiviteler yaparak başkaları ile etkileşime girmek 1 2 3 4 5

Antrenman yaparken hangi aktiviteleri yapmayı tercih ederdiniz?

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Gerilme ve esneklik antrenmanı 1 2 3 4 5
 • Vücut geliştirme ve şekillendirme egzersizleri 1 2 3 4 5
 • Koşubandı ile kardiyovasküler antrenman 1 2 3 4 5
 • Serbest ağırlık ile dayanıklılık antrenmanı 1 2 3 4 5
 • Spor ile ilgili antrenman 1 2 3 4 5
 • Düşük etkili grup aktiviteleri 1 2 3 4 5

Beklentileriniz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için, lütfen aşağıdaki alanları doldurun.

Beklenti bulucu&kopya;
Kişisel bilgilerin işlenmesine dair notlar
Bu rehber ve kurallar hangi kişisel bilgilerinizin "Beklenti bulucu&kopya" yazılım uygulaması tarafından nasıl işleneceğini tanımlar. "Uygulama" İtalya'ya dahilindeki bir Technogym S.p.A. ürünüdür, işletme adresi: Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italy ("Technogym"). Uygulama lisanslıdır ve A.S.D. ZETA 4 - VIA PIA 100r Savona - 17100 - Savona de webde ulaşılabilir hale getirilmiştir.(the "Operator").
Uygulamaya www.technogym.com (the "Site") websitesinden erişilebilir ya da website operatörü tarafından entegre edilebilir.
Uygulama sizin fiziksel aktivitelerinizin birleştirilerek sürdürülmesini sağlayan beklentiları tanımlamanıza izin verir. Bu işlem toplanan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi ile tamamlanır ve uygulamanın veritabanında saklanır. Bu veriler bu nedenle sadece ilgili işlem yapma yetkisine sahip operatör tarafından işlenir. Technogym, uygulama tarafından elde edilen verileri sadece bütün haliyle hizmet kalitesini arttırmak ve herhangi bir anonim durumu biriktirmek için kullanabilir.
Bu notlar, operatör tarafından ugulanabilir verilerin güvenliği ile ilgili uyarı bilgisi teşkil etmez. Kullanıcılardan operatörün kişisel verileri işleyebilmesi için uyarı bilgilerini okumalarını istiyoruz. Bununla beraber, verilerin uygulama tarafından işlenmesindeki amaçları anlayabilmeniz için bu dökümanı dikkatli bir biçimde okumanızı öneririz.
 1. Veri toplama ve edinme yöntemleri.
  Uygulamanın kullanımı, kişisel detaylarla ilgili olan kişisel verilerin işlenmesini ve edinilmesini içerir (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi). Kişisel özellikler ile ilgili veriler bir anket sayesinde toplanır ve otomatik olarak işlenir. Bu bilgiler, uygulamanın müteakip işlemlerinden başka, herhangi bir etkinlikte kullanıcıların kendi iradeleri ile girdiği ve otomatik olarak toplanmayan bilgilerdir.
 2. Veri işleme amaçları ve yöntemleri.
  Uygulama veritabanında toplanan tüm veriler, kullanıcının beklentiunu tanımlamak için yasal gereksinimleri karşılayacak ve operatörün veri gizliliği bilgisinde belirtecek şekilde ek amaçlara bağlı olarak kullanılacaktır.
 3. Kişisel verilerin depolanacağı yer
  Verinin kaydedilmesi, verilerin İtalya'da bulunan Technogym ve/veya seçtiği tutucu web hosting tedarikçilerinde ve/veya evrimsel bakım departmanı denetiminde ve kontrolündeki veritabanı sunucularında depolanması anlamına gelir. Bu veritabanına operatör tarafından erişilebilir ve opeatör tarafından korunur. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm yasal sorumluluklar operatör tarafından tutulur. Ancak internet ile veri aktarımının yine de belirli riskleri olduğunu ve Technogym'in uygun seviyedeki güvenlikle çalışmasına rağmen tam bir güvenliği garanti edemeyeceğini bilmenizi isteriz. İnternet üzerindeki tüm veri aktarımları kayıtlı kullanıcıdan kaynaklanan riske sahiptir. Veriyi, veritabanımıza aldığımız andan itibaren herhangi bir hasar veya yetkisiz erişime karşı koruma amaçlı tüm önlemleri ve prosedürleri uygulayacağız.
 4. Kişisel verilerin tebliğ edildiği ve işlem veya kontrol amaçlı verilere erişimi olan kişi veya kişi kategorileri ile verilerin yayılması kapsamı.
  Veritabanına girilen kişisel veriler, tanımlanmış amaçlara uygun olacak şekilde operatör tarafından erişilinebilir ve kullanılabilir. Operatör, sırasıyla istihdam edilmiş veya bağımsız çalışan personeline operatörden bağımsız olarak tanımlanmış veri işleme nedeniyle görev verebilir.
 5. İşlem süreci.
  Verinin veritabanındaki depolanma ve işlenme süreci operatör sorumluluğundadır ve operatör tarafından belirlenir, yönetilir. Konu ile ilgili koşulları lütfen operatörünüz ile kontrol ediniz.

INFORMATIVA PRIVACY  (Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO”)

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati personali. Per meglio chiarire alcuni terminologie riportiamo alcune brevi definizioni:

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato identificabile.

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il
D.Lgs 101/2018 ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 in linea col Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1 I dati, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione Sportiva:

 • Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento relativi obblighi di legge
 • Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale
 • Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto
Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento.
il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con l’Associazione.

4 I dati potranno essere diffusi presso:

 • Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla Legge
 • Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento
 • Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679

Attraverso e mediante:
BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI
e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet
e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato.

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle attività.

 

5 Il titolare del trattamento è:
Associazione Sportiva Dilettantistica “ZETAQUATTRO” Via Pia, 100R, 17100 Savona

– Presidente Sig. Valle

Gizlilik politikası beyanını okumak için tesis personeli ile temasa geçin

* Zorunlu alan

Beklenti haritanız e-posta adresinize yollandı.

Eğer e-postayı almadıysanız, lütfen burayı tıklayın