Ehdot

Käyttöehdot

Verkkosivusto www.mywellness.com (“Verkkosivusto”) on Technogym S.p.A.:n hallinnoima (“Technogym” tai “Hallinnoija”). Hallinnoija on italialainen yritys, jonka pääkonttori on osoitteessa Via Calcinaro nro. 2861, 47521 Cesena (FC), verokoodi ja ALV-numero 06250230965 - FC Talous- ja hallintaindeksinumero 315187 - Forlì-Cesenan Yritysrekisterinumero 06250230965 - osakepääoma 10 000 000 € täysin maksettu

Verkkosivustonsa kautta Technogym pyrkii edistämään hyvinvointiin perustuvaa elämäntapaa digitaalisessa ympäristössä, jossa - älypuhelinten, taulutietokoneiden ja muiden uusien teknologioiden avulla - jokainen on aina yhteydessä sisältöönsä.

Tämän saavuttamiseksi Technogym on luonut alustan, joka mahdollistaa käyttäjille pääsyn kuntoilutietoihinsa, sisältöönsä sekä ohjelmiinsa milloin tahansa ja mistä tahansa, muuttaen halun fyysiseen toimintaan yksilölliseen kokemukseen "liikkeessä".

Jotta tämä voidaan tehdä täysin turvallisesti, on myös tarpeen valvoa fyysisiä parametrejä ennen kuntoilua, sen aikana ja sen jälkeen.

Näistä syistä Technogymin www.mywellness.com -alustan kautta tarjoama palvelu (a) varastoi, järjestää ja käsittelee tietoa, sisältäen esimerkiksi tunnistetietoja kuten valokuvia, etu- ja sukunimen, syntymäajan, sähköpostiosoitteen, pituuden ja painon, tietokannassa, johon voidaan päästä etänä joko Verkkosivuston tai mobiililaitteen kautta (“Tietokanta”), (b) järjestää yksilöllisiä kuntoiluhetkiä tai urheilukilpailuja, sekä käyttää multimediasisältöä ((a) ja (b) yhdessä muodostavat “Palvelun”).

Mikäli asianosainen niin pyytää, Hallinnoitsija voi myös tarjota online-tiedonkäsittelyn lisäpalveluja asianosaisen käyttämän kuntokeskuksen puolesta (“Hyvinvointitoimija”). Palvelun käyttäjien henkilötietojen sisältöä ja käsittelyn ehtoja koskevat käytännöt löytyvät täältä Tietosuojakäytänteet.

Tärkeä lainopillinen huomautus - Verkkosivuston ja Palvelun käyttöehdot

Alla olevat ehdot koskevat Verkkopalvelun sisältöä sekä Palvelun tarjoamista, ja muodostavat mihin tahansa mahdollisesti viittaamansa sivun tai asiakirjan kanssa ne ehdot, joiden puitteissa Hallinnoitsija antaa Loppukäyttäjälle (kuten alla määritellään) luvan käyttää Verkkosivustoa ja Palvelua. Nämä Verkkosivuston sekä Palvelun ehdot ("Ehdot") on luettava huolellisesti ja hyväksyttävä ennen Verkkosivuston ja Palvelun käyttöä. Palvelun käyttö ja/tai Verkkosivustolla navigointi ymmärretään Ehtojen täydelliseksi hyväksymiseksi.

Johdanto.

Nämä Ehdot koskevat osoitteessa www.mywellness.com sijaitsevan Verkkosivuston käyttöä ja sillä vierailua, sekä mille tahansa alustalle julkaistuja palveluun integroituja mobiilisovelluksia. Nämä Ehdot eivät muuta meidän ja Käyttäjän välillä voimassa olevia muita laillisia ehtoja, vaan ovat pikemminkin niitä täydentäviä. Jos Palvelua käytetään jonkin oikeushenkilön puolesta, oletamme, että Verkkosivustolle ja/tai Palveluun saapuva henkilö on valtuutettu sekä oikeutettu hyväksymään nämä ehdot edustetun henkilön puolesta.

Alle 18-vuotiaat henkilöt ("Alaikäiset") voivat käyttää Palvelua ainoastaan vanhemman oikeutta käyttävän henkilön valvonnassa (vanhemmat tai holhoojat).  Alaikäiset voivat rekisteröityä Palvelun käyttäjiksi ainoastaan vanhemman/vanhempien tai holhoojan/holhoojien suostumuksella ("Vanhemman Suostumus"). Alaikäinen voi rekisteröityä Palvelun lailliseksi käyttäjäksi antamalla vanhemman tai holhoojan sähköpostiosoitteen. Technogym käyttää tätä sähköpostiosoitetta Alaikäisen rekisteröitymisen valtuutuksen pyytämiseen vanhemmalta tai holhoojalta. Vasta tämän suostumuksen saatuaan voidaan Alaikäisen rekisteröinti Palveluun saattaa valmiiksi.

Technogym ei kerää tietoisesti tietoa tai dataa Alaikäsisistä, eikä anna heidän rekisteröityä ilman Vanhemman Suostumusta. Jos Technogym huomaa, että mikä tahansa sen Tietokannassa oleva tieto koskee Alaikäistä, eikä Vanhemman Suostumusta ole sellaisen tiedon keräämiseksi laillisesti saatu, Technogym pidättää oikeuden poistaa sellainen tieto mahdollisimman pian.

Hallinnoitsija pidättää oikeuden muuttaa alla mainittuja ehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän laillisen huomautussivun. Tästä syystä asianomaisia kehotetaan tarkistamaan näiden Ehtojen viimeisin päivitetty versio aina Palvelua käytettäessä. Huomaa myös, että tietyt alla määritetyt ehdot voivat tulla tiettyjen Palvelun tiettyjä toimintoja tai sisältöjä koskevien ehtojen muuttamiksi tai ylittämiksi, ja jotka voivat myös olla maksullisia.

 1. VERKKOSIVUSTON TAI PALVELUN MUUTOKSET TAI KÄYTTÖKATKOKSET.

Palvelu ja/tai Verkkosivusto kehittyvät jatkuvasti, ja Palvelun ja/tai Verkkosivuston muoto sekä luonne voivat muuttua silloin tällöin ilman erillistä ilmoitusta. Tämän lisäksi Palvelu (tai jotkin sen toiminnoista) voidaan keskeyttää (pysyvästi tai väliaikaisesti) yksittäiselle Käyttäjälle tai kaikille Käyttäjille, eikä tästä välttämättä voida antaa ennakkoilmoitusta. Pidätämme myös oikeuden asettaa rajoituksia Käyttäjän (kuten alla määritelty) omistaman aineiston tai datan käytölle ja varastoinnille omasta aloitteestamme ja ilman ennakkoilmoitusta.

Teemme sen, mikä on kohtuullista varmistaaksemme, että Verkkosivustolla ja/tai Palvelun tarjoamiseen liittyen julkaistu tieto on oikeellista, vaikka emme anna mitään takuita sen paikkansapitävyydestä tai kattavuudesta. Hallinnoitsija voi muokata tuotteiden ja/tai Palveluiden ja/tai saatavilla olevien toimintojen sisältöä ja kuvauksia tai Verkkosivuston ja/tai Palvelun mitä tahansa osaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sovitaan, että Hallinnoitsijalla ei ole mitään velvollisuuksia tai sitoumuksia päivittää Verkkosivulla tai Palvelun tarjonnassa julkaistuja sisältöjä ja materiaaleja.

 1. IMMATERIAALIOIKEUDET JA LISENSSIEHDOT.

Technogymin omistusoikeudet

Ellei näissä Ehdoissa tai Käyttäjän käyttämän tietyn Palvelun tietyissä ehdoissa muuta määritellä, kaikki Verkkosivuston ja/tai Palvelun minkä tahansa sisällön tai osan tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaaliset tai teolliset oikeudet ja kaikki muut oikeudet ovat Hallinnoitsijan tai sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Tätä omaisuutta suojaavat Italiassa ja maailmanlaajuisesti voimassa olevat tekijänoikeuslaki ja kansainväliset sopimukset, ja oikeudet niihin pidätetään. Kaikki Verkkosivuston ja/tai Palvelun sellaisen sisällön käyttö, johon nämä Ehdot eivät anna nimenomaista lupaa tai jonka käyttöä ei sallita tietyn Palvelun ostotilauksessa, on kielletty. Mikäli mitään näistä Ehdoista rikotaan, Hallinnoitsija varaa oikeuden estää Verkkosivuston ja Palvelun käyttö ja pyytää minkä tahansa Verkkosivustolta tai Tietokannasta tulostetun tai ladatun tiedon välittömän palautuksen tai hävittämisen.

Rajoitettu lisenssioikeus

Näiden Ehtojen sekä minkä tahansa Palvelun tarjoamisen ehtojen mukaisesti Käyttäjällä on lupa tulostaa tai ladata tiettyjä Verkkosivuston ja/tai Tietokannan osia puhtaasti henkilökohtaiseen käyttöön, seuraavin ehdoin:

 • mitään asiakirjaa tai graafista elementtiä ei pidä muokata millään tavalla;
 • mitään kuvaa, valokuvaa, video- tai audio-osuutta tai muuta graafista elementtiä ei pidä käyttää irrallaan siihen kuuluvasta tekstistä;
 • tekijänoikeushuomautus (copyright©Technogym) ja tavaramerkkisymbolit (® tai ™) on sisällytettävä jokaiseen irroitettuun kopioon.

Vaikuttamatta yllä mainittuun, mitään Verkkosivuston tai Palvelun sisällön osaa ei saa kopioida tai arkistoida millään muulla Verkkosivulla tai sisällyttää mihinkään tiedon tallennus- ja hakujärjestelmään tai palvelun tarjoamisjärjestelmään ilman Hallinnoitsijan, tai, mikäli sovellettavissa, Hyvinvointitoimijan, kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

Technogym®, Technogym logo, Mywellness® ja muut Technogym logot ja tuote- tai palvelunimet ovat tai voivat olla Technogymin (“Technogymin Tavaramerkit”) tai kolmansien osapuolten omistamia tavaramerkkejä. Technogymin Tavaramerkkien käyttö tai näyttäminen on kielletty ilman Technogymin kirjallista lupaa.

Verkkosivustolta tai Palvelusta otetuille otteille tai muille materiaaleille ei myönnetä omistusoikeutta tai muuta todellista tai lisenssioikeutta. Yllä mainitun muodostaessa ainoan poikkeuksen, kaikki oikeudet pidätetään.

Luvaton käyttö

Kaikki paitsi näiden Ehtojen tai suhteellisten Palvelun tarjoamisen ehtojen myöntämät Palvelun tai Verkkosivuston käytöt ovat kiellettyjä ilman kirjallista lupaa, ja aiheuttavat näiden Ehtojen pohjalta myönnetyn lisenssin menettämisen. Tällainen luvaton käyttö voi myös rikkoa soveltuvaa lakia, mukaan lukien esimerkiksi tekijänoikeus- tai tavaramerkkisuojalait ja muut henkilötietojen luovuttamista ja turvaamista koskevat säännökset. Pidätämme oikeuden jäädyttää sellaisten Käyttäjien tilit, joiden uskomme rikkoneen lakia tai soveltuvia säännöksiä. Mitään ei pidä tulkita lisenssien myöntämisenä tekijänoikeuksiin, implisiittisesti tai käyttäytymiseen perustuen, ellei niin erikseen muuten mainita näissä Ehdoissa tai Palvelun tarjoamisen ehdoissa. Kaikki lisenssit voidaan perua milloin tahansa ja missä tahansa olosuhteissa.

 1. VERKKOSIVUSTOON JA PALVELUUN PÄÄSY.

Hallinnoitsija tekee sen, mikä on kohtuullisesti mahdollista (vastaavien palveluiden markkinastandardien mukaisesti) varmistaakseen, että Verkkosivusto ja/tai Palvelu ovat aina saatavilla. Hallinnoitsija ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen mikäli Verkkosivusto ja/tai Palvelu ovat väliaikaisesti tai pysyvästi saavuttamattomissa, mistä tahansa syystä. Kaikki palvelun tasot, joista voidaan sopia ajoittain tietyn Palvelusopimuksen perusteella, ovat kuitenkin voimassa joka tapauksessa.

Jäädyttäminen/Keskeyttäminen

Pääsy Verkkosivustolle ja/tai Palveluun voidaan jäädyttää väliaikaisesti, jopa ilman ennakkoilmoitusta, mikäli havaitaan järjestelmävirheitä tai on tarpeen suorittaa kiireellisiä tuki- tai huoltotoimenpiteitä, tai mistä tahansa muusta Hallinnoitsijan kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevasta syystä. Pidätämme myös oikeuden keskeyttää pääsy Verkkosivustolle tai Palveluun milloin tahansa, jopa ilman ennakkoilmoitusta, johtuen näiden Ehtojen ja/tai Palvelun tarjoamisen ehtojen rikkomisesta. Täten sovitaan, että Technogym vapautetaan joka tapauksessa vastuusta ja katsotaan syyttömäksi mihin tahansa vahinkoon tai menetykseen, sisältäen tietojen menetyksen, silloin, kun tällainen vahinko tai menetys johtuu Palvelun tai Verkkosivustolle pääsyn jäädyttämisestä tai keskeyttämisestä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjällä on henkilökohtainen vastuu kaikkien Verkkosivustolle ja/tai Palveluun pääsyn mahdollistavien sopimusten ja palveluiden aktivoinnista ja ylläpidosta, sekä omien Verkkosivustolle sekä Palveluun pääsyyn vaadittavien todennuskeinojen hallinnasta.

MyWellness®Key:n käyttö

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua Mywellness®key:n avulla, pääsy voi edellyttää Mywellness®key Link -ohjelmiston käyttöä.

 1. KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT JA KÄYTTÄJÄN OMISTAMA MATERIAALI.

Yksityisyysselvitys

Selvitys Hallinnoitsijan Henkilötietojen Käsittelystä on saatavilla täällä Tietosuojakäytänteet. Olet täten tietoinen siitä, että Hyvinvointitoimija autonomisen tiedon hallinnoitsijan ominaisuudessa vaatii puolestaan oman Selvityksen Henkilötietojen Käsittelystä.

Ei-luottamuksellinen tieto

Lukuun ottamatta yllä mainitun mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja, kaikki Tietokantaan siirretty tai syötetty materiaali, sisältö jne. katsotaan ei-luottamukselliseksi ja omistusoikeuden ulkopuoliseksi. Näin ollen Hallinnoitsija ei katso velvollisuudekseen mitään sellaiseen tietoon ja materiaaliin liittyvää seikkaa, ja katsoo olevansa oikeutettu kopioimaan, lähettämään, luovuttamaan ja käyttämään sellaista materiaalia mainostukseen tai muuhun tarkoitukseen.

Käyttäjän Omistama Materiaali

Verkkosivustoa ja Palvelua voidaan käyttää luomaan, lataamaan ja jakamaan tietoa suhteessa Palvelun tarjoamiseen. Verkkosivusto ja Palvelu antavat Käyttäjälle ja kaikille muille Palvelun käyttäjille mahdollisuuden lähettää, linkittää, tallentaa tai tehdä muutoin muille Palvelun käyttäjille saatavaksi suuren valikoiman Käyttäjän omistusoikeuden alaista tietoa, tekstejä ja/tai materiaaleja ("Käyttäjän Omistama Materiaali”). Käyttäjä on ainoana vastuussa Käyttäjän Omistaman Materiaalin käytöstä, jota käytetään omalla vastuulla ja riskillä. Lähettämällä Käyttäjän Omistamaa Materiaalia Käyttäjä esittää ja takaa, että hänellä on kyseisen materiaalin täysi laillinen omistajuus. Suhteessa Käyttäjän Omistamaan Materiaaliin, Käyttäjä hyväksyy, että hänen ei pidä syöttää tai lähettää Verkkosivustolle tai Tietokantaan tai lähettää Verkkosivustolta tai Tietokannasta sellaista materiaalia:

 1. joka on pelottavaa, halventavaa, siveetöntä, epäsopivaa, kumouksellista, loukkaavaa, pornografista, solvaavaa, rotuvihaan yllyttävää, syrjivää, uhkaavaa, skandaalinomaista, yllyttävää, uskontoa pilkkaavaa, yksityisyyttä tai salassapitovelvollisuuksia loukkaavaa, tai joka voi muutoin millä tahansa tavalla aiheuttaa epämukavuutta tai vahinkoa; tai
 2. jolle ei ole hankittu tarpeellisia lisenssejä tai lupia tai joka voi joka tapauksessa loukata kolmansien osapuolten oikeuksia tai mitä tahansa kansallista tai ylikansallista lakia tai säädöstä; tai joka voi loukata kolmansien osapuolten patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai mitä tahansa muuta tekijänoikeutta tai muuta oikeutta; tai
 3. joka esittää tai edistää sellaista käytöstä, jota voidaan pitää laittomana, joka voisi aiheuttaa minkä tahansa vastuun aiheutumista kenelle tahansa, joka on joka tapauksessa lain, järjestyksen tai siveellisyyden vastaista, tai joka vahingoittaa kolmansien osapuolten oikeuksia missä tahansa maailmassa; tai
 4. joka aiheuttaa vahinkoa (sisältäen ilman mitään rajoituksia tietokonevirukset, loogiset pommit, troijan hevoset, madot, vialliset komponentit, vaurioituneen datan tai muut ohjelmistot joiden sisältö on vahingollista tai voi aiheuttaa vahinkoa);
 5. joka voi loukata luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeutta nimeen tai identiteettiin tai joka valheellisesti väittää kuuluvansa kenelle tahansa luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle; tai joka välittää kolmansien osapuolten yksityisiä tietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, fyysistä dataa ja vastaavaa;
 6. joka on puhtaasti oman arviomme mukaan loukkaavaa tai vastenmielistä, tai joka rajoittaa muiden käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkosivustoa tai Palvelua tai vaikuttaa siihen jollain tavalla;
 7. jota voidaan pitää roskapostina, tai jota luodaan satunnaisesti ja automaattisesti ja joka pitää sisällään kaupallista tai eettisesti hyväksymätöntä materiaalia tai sisältöä, tai joka kannustaa laittomaan toimintaan (sisältäen esimerkiksi tietojenkalastelun) tai johtaa vastaanottajiaan harhaan materiaalin alkuperän suhteen (esim. spoofing-huijaukset);
 8. joka ei noudata tietoverkon tarjoajan sopimuksia tai mobiililaitteen muita palvelun tarjoamisen ehtoja;
 9. joka vahingoittaa Verkkosivuston tai Palvelun jatkuvuutta; tai joka
 10. käyttää Verkkosivustoa tai Palvelua hyväkseen millään tavalla (sisältäen esimerkiksi ja muiden muassa hakkeroinnin).

Meillä ei ole omistusoikeutta Käyttäjän Omistamaan Materiaaliin, mutta lähettämällä tai lataamalla Käyttäjän Omistamaa Materiaalia Verkkosivustolle tai Tietokantaan Käyttäjä myöntää meille peruuttamattoman, siirrettävän, ei-yksinomaisen, ilmaisen lisenssin ilman maantieteellisiä rajoitteita, joka sisältää mahdollisuuden jatkolisensointiin, Käyttäjän Omistaman Materiaalin käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen, sovittamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen, johdettujen aineistojen luomiseen, jakeluun, suorittamiseen ja esittämiseen millä tahansa instrumentilla tai instrumentin osalla (joko tunnetulla tai myöhemmin markkinoille tulevalla). Käyttäjä myöntää myös muille Verkkosivuston ja Palvelun käyttäjille ei-yksinomaisen lisenssin Käyttäjän Omistamaan Materiaaliin käsiksi pääsyyn Verkkosivustoa ja/tai Palvelua käyttämällä, sekä lisenssin käyttää, kopioida, jakaa, johtaa aineistoja, julkaista tai käyttää sellaista Käyttäjän Omistamaa Materiaalia, jonka Verkkosivuston ja/tai Palvelun asetukset sallivat ja joka on näiden Ehtojen mukaista.

Käyttäjän Omistaman Materiaalin poistaminen

Interaktiivisten palvelujen tarjoajana emme ole vastuussa mistään lausunnoista, väitteistä tai muusta Käyttäjän Omistamasta Materiaalista tai kolmansien osapuolten Verkkosivulla julkaisemasta materiaalista, mukaan lukien mainosten omistajat. Vaikka meillä ei ole velvollisuutta tarkastaa Käyttäjän tai kolmansien osapuolten Verkkosivulla julkaisemaa materiaalia, pidätämme joka tapauksessa oikeuden suodattaa, muokata tai poistaa mitä tahansa Verkkosivulla tai Tietokannassa julkaistua tai tallennettua materiaalia täysin oman harkintamme varassa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, myös ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on henkilökohtaisessa vastuussa Käyttäjän Omistaman Materiaalin varmuuskopioinnista ja muokkaamisesta omalla kustannuksellaan.

Korvaukset

Käyttäjä suostuu vapauttamaan Hallinnoitsijan ja sen haarakonttorit, tytäryhtiöt, työntekijät, toimijat, kumppanit ja lisenssinhaltijat vastuusta ja korvaamaan heille kaikki sellaiset vaatimukset ja pyynnöt, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, joita mikä tahansa kolmas osapuoli esittää ja jotka riippuvat Verkkosivustolla ja/tai Palvelun tuottamisessa julkaistusta ja saataville asetetusta Käyttäjän Omistamasta Materiaalista, suhteessa Palveluun liittymiseen, näiden Ehtojen rikkomiseen tai muiden osapuolten oikeuksien loukkaamiseen.

Ehdotukset

Verkkosivusto sisältää myös toiminnon, jota voidaan käyttää lähettämään ehdotuksia ja palautetta Palvelusta ja Verkkosivustosta. Lähettämällä idean, ehdotuksen, asiakirjan ja/tai esityksen ("Myötävaikutukset") ehdotus- ja palautesivujen kautta tarkasteltavaksemme, Käyttäjä hyväksyy, että: (a) Myötävaikutukset eivät sisällä luottamuksellista tai omistusoikeuden alaista tietoa; (b) suorat tai epäsuorat luottamuksellisuusvaatimukset eivät sido meitä suhteessa Myötävaikutuksiin; (c) meillä on oikeus käyttää ja luovuttaa (tai olla käyttämättä ja luovuttamatta) Myötävaikutuksia mihin tahansa tarkoitukseen, millä tahansa tavalla ja millä tahansa keinoilla maailmassa; (d) meillä saattaa olla jo suunnitteilla tai kehitteillä Myötävaikutuksissa mainittuja materiaaleja; (e) saamme automaattisesti omistusoikeuden Myötävaikutuksiin ilman velvollisuuksia Käyttäjää kohtaan; ja että (f) Käyttäjä ei ole oikeutettu mihinkään korvauksiin tai hyvityksiin missään olosuhteissa.

 1. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OMISTAMAT MATERIAALIT.

Annamme liikekumppaneillemme mahdollisuuden julkaista tiettyä sisältöä Verkkosivustolla tai Palvelussa, ja annamme mahdollisuuden ilmoittaa tai asettaa saataville linkkejä muille kolmansien osapuolten verkkosivuille tai sisältöön (kokonaisuudessaan, “Kolmansien Osapuolten Omistamat Materiaalit”) suhteessa palvelujen tuottamiseen sikäli kun on sovittu niiden kanssa, joita tällainen tieto voi kiinnostaa. Hallinnoitsija ei hallitse, sponsoroi tai tue mitään Kolmansien Osapuolten Omistamia Materiaaleja, eikä esitä mitään tai tarjoa mitään takuita Kolmansien Osapuolten Omistamien Materiaalien suhteen. Hallinnoitsija ei ota mitään vastuuta suhteessa Kolmansien Osapuolten Omistamiin Materiaaleihin. Technogymin Verkkosivustolla saataville asettamien tai Palvelua koskevien viestien tyyppi ja sisältö on muokattavissa Hallinnoitsijan niin halutessa.

 1. REKISTERÖITYMINEN VERKKOSIVULLE JA PALVELUUN.

Käyttäjän on: (i) annettava tarkat, päivitetyt ja täydelliset tiedot Verkkosivuston ja Palvelun rekisteröintiprosessien, kirjautumisen ja/tai tilauksen aikana ("Rekisteröintitiedot"); (ii) pidettävä salasanansa ja tunnisteensa omana tietonaan; (iii) pidettävä Rekisteröintitiedot ja muut annetut tiedot jatkuvasti ajan tasalla, täydellisinä ja tarkkoina.

Jokainen rekisteröityminen Verkkosivulle ja Palveluun on voimassa vain yhdelle Käyttäjälle. Mikä tahansa tunniste, salasana, käyttäjänimi tai muu elementti on osa Hallinnoitsijan aktivoimaa turvajärjestelmää ja niitä toimenpiteitä, joilla suojellaan järjestelmää ja Tietokannan sisältämiä tietoja. Siksi niitä ei pidä paljastaa kenellekään, ei edes rajoitetussa ryhmässä. Hallinnoitsija pidättää oikeuden poistaa käytöstä kenen tahansa Palvelun käyttäjän tunnisteen, salasanan ja/tai käyttäjänimen, mikäli Hallinnoitsija kyseenalaistamattomalla harkinnallaan toteaa, että jokin näistä Ehdoista ei täyty.

Käyttäjällä on täysi vastuu salasanan yksityisyydestä ja käytöstä, ja hän kantaa henkilökohtaisesti kaikki suhteelliset riskit.

Käyttäjän henkilötiedot käsitellään selvityksen mukaan, joka on saatavilla täällä Tietosuojakäytänteet.

Tietojen tarkkuus

Palvelua käyttämällä Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan Tietokannassa olevien tietojen tarkkuuden ajoittain, ja kantaa kaikki virheistä johtuvat riskit itse. Mikäli Käyttäjällä on kysyttävää tai pyyntöjä Tietokannassa olevan tiedon suhteen, hän voi ottaa yhteyttä Technogymiin alla annetussa sähköpostiosoitteessa.

Kaavat

Käyttäjälle tarjotaan kaavoja Palvelun hankkiman tiedon käsittelyyn, jotka perustuvat yleisesti tunnetuimpaan tieteelliseen kirjallisuuteen, ja jonka ainoa tarkoitus on tarjota Käyttäjälle likimääräinen osoitus käyttömukavuuden vuoksi. Siksi Käyttäjä tunnistaa ja hyväksyy, että järjestelmän automaattisesti suorittama käsittely ei tarjoa lääketieteellisiä diagnooseja tai näkemyksiä, ja että Käyttäjä ei voi turvautua niihin, myös siksi, että Hallinnoitsija ei esitä mitään luotettavuustakuuta tässä asiassa, eikä se pyri tarjoamaan lain vaatimia lääketieteen ammattilaisten tarjoamia palveluita. Siksi Käyttäjälle suositellaan terveydentilansa jatkuvaa tarkastusta lääkärinsä suorittamana, joka on yksin vastuussa diagnooseista, hoidoista ja Käyttäjän terveydentilan arvioinnista.

Henkilökohtaiset aktiviteetit ja muistiinpanot

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle myös toiminnon oman aikataulunsa järjestämiseen ja päivittäisten aktiviteettiensa muistiinpanemiseen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Hallinnoitsijalla on vapaa pääsy mihin tahansa Tietokannan tähän osaan syötettyihin tietoihin. Siksi käyttäjä luopuu täten kaikista oikeuksista syötetyn tiedon luottamuksellisuuteen, ja syöttämällä tällaista tietoa sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen kaikkia määräyksiä. Lain asettamat sitovat rajoitteet ja määräykset ovat edelleen päteviä, mukaan lukien säädökset henkilötietojen käsittelystä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Palvelun tarjoamiseksi julkaistu julkaistaan ilman vakuutusta, ehtoa tai mitään muuta. Samoin, vaikuttamatta sitoviin laillisiin rajoitteisiin, Hallinnoitsija antaa Käyttäjän käyttää Palvelua sillä suoralla olettamuksella, että mikä tahansa esitys, takuu, ehto tai muu rajoite on tehoton (sisältäen ilman mitään rajoituksia epäsuorat takuut hyvästä laadusta, riittävyydestä ehdotettuun käyttötarkoitukseen ja oikeaan huoltoon tai pätevän ammattilaisen huolellisuuteen, jolla voisi olla vaikutusta Palvelun sisällön suhteen, lukuun ottamatta sitä, mikä tässä ehdossa pois suljetaan).

Konsultaatiopalveluiden pois sulkeminen

Käyttäjä ymmärtää, että Verkkosivustolla tai Palvelun kontekstissa tarjotut käsittelyt, tutkimukset ja muut materiaalit eivät ole ammattimaisia suosituksia tai luotettavia ehdotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Verkkosivuston ja/tai palvelun kautta ei tarjota mitään lääketieteellistä tai terveydenhoidollista palveluita, eivätkä tarjotut materiaalit korvaa ammattimaisia lääkärin ohjeita. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Hallinnoitsija ei ole vastuussa mistään, mikä voi aiheutua Käyttäjän tai muun sisällöstä tietoisen osapuolen luottamuksesta Verkkosivuston ja/tai Palvelun tietojen ja sisällön luotettavuuteen.

 1. VASTUU

Vaikuttamatta sitoviin laillisiin rajoituksiin (kuten kuluttajansuojaa tai tahallisuudesta tai törkeistä laiminlyönneistä johtuvia vahinkoja koskeviin), Hallinnoitsija tai mikä tahansa sen puolesta toiminut osapuoli (riippumatta siitä, onko se osallistunut Palvelun luontiin, tuottamiseen, ylläpitoon tai tarjoamiseen) tai mikä tahansa muu Hallinnoitsijan konserniyritys tai kukaan niiden johtajista, esimiehistä, työntekijöistä, osakkeenomistajista tai toimijoista ei ole vastuussa mistään eikä minkään suuruisesta vahingosta, jota on voinut aiheutua Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi ja muiden muassa mitkään suorat, epäsuorat tai välilliset vahingot, ansionmenetykset, vahingot kaupalliselle luottamukselle, tietojen menetys, sopimukselliset tai ei-sopimukselliset vahingot, inflaatio, korko tai muu, joka johtuu tai millään tavalla liittyy toimintojen keskeytykseen, mukaan lukien tilanteet, jotka aiheutuvat pelkistä puutteista tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat sopimuksellisesta tai ei-sopimuksellisesta vastuusta), ja jotka johtuvat millään tavalla Palvelun tarjoamisesta tai liittyvät Palvelun käyttöön, käytön mahdottomuuteen tai käytön tuloksiin, tai jotka johtuvat mistä tahansa muusta verkkosivustosta, sovelluksesta tai Palveluun liittyvästä elementistä, tai niillä verkkosivuilla, sovelluksilla jne. olevasta materiaalista, sisältäen ilman rajoituksia menetykset tai vahingot viruksista, jotka saastuttavat Käyttäjän elektronisen välineistön (tietokoneet tai muut), ohjelmiston, tiedot tai muun Tietokantaan pääsyyn, käyttöön tai selaukseen käytetystä omaisuudesta, tai Tietokannasta tai Palveluun liittyviltä muilta sivustoilta tai sovelluksilta tietojen lataukseen käytetystä omaisuudesta.

Tämä vastuun rajoitus ei ole tarkoitettu laillisten rajoitteiden ylittämiseen, eli se ei sovellu tapauksiin, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeät laiminlyönnit.

 1. LINKIT MUILTA tai MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

Verkkosivuston tarjoamat linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille ovat tarkoitettu ainoastaan Verkkosivuston Käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi. Niitä klikkaamalla poistut Verkkosivustolta. Hallinnoitsija ei ole arvioinut Verkkosivuston linkittämiä sivuja, eikä hallitse tai ole vastuussa niiden hallinnasta, sisällöstä tai saatavuudesta. Siksi Hallinnoitsija ei esitä tai takaa mitään niihin liittyen, eli niiden sisältämään materiaaliin tai niiden käytön seurauksiin liittyen. Niillä vierailevat Verkkosivustolla kävijät tekevät niin omalla vastuullaan ja riskillään.

Käyttäjät jotka haluavat luoda oman linkkinsä Verkkosivustolle voivat tehdä niin, edellyttäen että luodaan todellinen linkki Verkkosivuston kotisivulle, ja että Verkkosivuston sisältöä ei kopioida, ja edellyttäen edelleen, että:

 1. Technogym® tai Mywellness® -tavaramerkkejä tai muita vastaavia logoja ei poisteta tai muuteta, eikä niiden kokoja tai ominaisuuksia muuteta millään tavalla;
 2. mitään kehystä ei ole luotu ja/tai muuta selainta tai ympäristöä syötetty Verkkosivustolle;
 3. tämä linkki ei anna ymmärtää, edes epäsuorasti, että Hallinnoitsija tukee kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita;
 4. tätä ei tehdä aikomuksena esittää, edes vaivihkaa, että linkin käyttäjän ja Hallinnoitsijan välillä on minkäänlaista suhdetta, tai aikomuksena välittää väärää tai epätarkkaa tietoa Hallinnoitsijasta;
 5. tätä ei tehdä aikomuksena käyttää mitään Verkkosivustolla kopioitua tavaramerkkiä tai logoa ilman Hallinnoitsijan erillistä kirjallista lupaa;
 6. tämä linkki ei tule sellaiselta verkkosivustolta, jota ei hallinnoi Verkkosivustolle rekisteröitynyt käyttäjä;
 7. Verkkosivuston Käyttäjän verkkosivusto ei esitä vastenmielistä, loukkaavaa tai kiistanalaista sisältöä, sisältöä joka loukkaa mitään tekijänoikeutta tai muuta kolmannen osapuolen oikeutta, tai sisältöä joka voi millään muulla tavalla rikkoa lakia ja säädöksiä tai loukata järjestystä ja yleistä siveellisyyttä.

Hallinnoitsija pidättää oikeuden peruuttaa Käyttäjän oikeuden luoda linkki Verkkosivustolle tai ryhtyä mihin tahansa tarpeellisiksi katsomiinsa toimepiteisiin milloin tahansa, myös silloin kun on rikottu vain yhtä tämän kappaleen ehtoa.

Käyttäjän on vapautettava Hallinnoitsija vastuusta kaikkea sellaista menetystä tai vahinkoa koskien, joka on aiheutunut jonkin tämän kappaleen ehtojen rikkomisesta.

 1. PALVELUN KÄYTTÖEHDOT.

Käyttäjä omaksuu kaikki vastuut ja velvollisuudet kaikesta sellaisesta laitteistonsa, ohjelmistonsa tai muiden instrumenttiensa säätämisestä, korjaamisesta, ylläpidosta tai oikaisusta, joka voi olla tarpeen Hallinnoitsijan tarjoaman Palvelun toimintojen käyttämiseksi.

 1. SOVELLETTAVAT LAIT JA ERIMIELISYYDET.

Näihin ehtoihin sovelletaan Italian lakia, pois lukien lakien kansainvälisiä konflikteja koskevat säädökset sekä YK:n perussopimus hyödykkeiden kansainvälisestä kaupasta. Italialaisella tuomarilla Bolognan oikeusistuimessa Italiassa on oleva tuomiovalta kaikkiin näitä Palvelun Käyttöehtoja koskeviin erimielisyyksiin, sitovien lakien puitteissa. Joka tapauksessa sovitaan, että, edellä mainitusta poiketen, Hallinnoitsija voi kutsua Käyttäjän missä tahansa tuomiopiirissä tai mihin tahansa oikeusistuimeen, jos (a) peritään Käyttäjän Palvelun käytöstä johtuvia maksuja; (b) tarkoituksena on hankkia suojaus mille tahansa teolliselle tai immateriaaliselle tekijänoikeusloukkaukselle. Tämän lausekkeen tarkoitus ei ole poiketa laillisista määräyksistä, jotka asettavat kuluttajan oikeusistuimen luonnollisen tuomiovallan alle, jos Käyttäjä luokitellaan kuluttajaksi soveltuvan lain puitteissa.

Jos haluat selvitystä yllä oleviin Ehtoihin tai Palvelua koskeviin materiaaleihin tai haluat valittaa niistä, voit ottaa yhteyttä Hallinnoitsijaan sähköpostilla osoitteessa: mywellnesscloud@technogym.com.