Användarvillkor

I ett digitalt scenario där alla alltid är uppkopplade till sitt eget innehåll har Technogym skapat en plattform som gör det möjligt för användarna att ha tillgång till sina träningsdata, -innehåll och personanpassade träningsprogram, när och var som helst, genom olika kontaktpunkter, platser och utrustningar.

Lusten till fysisk träning blir en personlig erfarenhet var du än befinner dig.

Genom att skapa ett Technogym-konto kan du få tillgång till en komplett digital tjänst för att hantera dina träningspass och för ditt välbefinnande.

Om du är intresserad av tjänsten kan du här läsa våra

Användarvillkor

Villkoren för tillhandahållande av tjänsten beskrivs nedan. Vi uppmanar dig till att läsa dem noggrant, eftersom det är dessa villkor som styr relationen mellan Dig och Technogym för tillhandahållande av tjänsten (hädanefter kallade "Användarvillkor").

Det är även möjligt att andra specifika lagstadgade regler och villkor kan gälla, utöver dessa användarvillkor, såsom de som rör inköp av Technogym-produkter och/eller -tjänster via olika tillgängliga försäljningskanaler (e-handel, utställningslokaler, online osv.).

Dessa ytterligare regler och villkor kommer att presenteras om och när du vill ha tillgång till dessa ytterligare tjänster: t.ex. om och när du vill testa en av våra premium-produkter eller -tjänster!

Om du beslutar dig för att skapa ett Technogym-konto bör du veta att Technogym S.p.A är tjänstehanterare. ("Vi" eller "Technogym") är ett italienskt bolag med registrerat säte på via Calcinaro nr 2861, 47521 Cesena (FC), momsregistreringsnummer och organisationsnummer 06250230965 – REA FC-nummer 315187 – Företagsregister Forlì-Cesena nr 06250230965.

I synnerhet hanterar Technogym tjänsten med ett digitalt ekosystem som hanterar: (a) insamling och bearbetning av dina personuppgifter inom ett molnbaserat system med fjärråtkomst ("Databasen"); (b) tillhandahållande av personanpassade träningstjänster, åtkomst till digitalt innehåll som ägnar sig åt fitness, utvärderingsformulär, utmaningar och virtuella tävlingar ("Tjänsten"); (c) en övergripande plattform för att engagera och dela innehåll med entusiaster som har en livsstil som genomsyras av fitness och wellness ("Wellness-gemenskap"); (d) en rad olika digitala kontaktpunkter (smart-utrustning, mobil, webb) som låter slutanvändarna ha tillgång till sitt innehåll och tillhandahålla tjänsten oavsett var de befinner sig.

1. Hur fungerar tjänsten?

Inom tjänsten hittar du olika funktioner som har utformats så att du kan njuta fullt ut av din träningsupplevelse med Technogym®.

Till exempel kan du få personanpassade träningsprogram och hantera din fitness- och wellnessrutin. Du kan hantera dina träningspreferenser och informera oss om vilken Technogym-utrustning du vill träna på, så att vi kan göra den redo för ditt träningspass. Med våra frågeformulär kan du få reda på hur ditt verkliga användarbehov eller ditt idealiska träningsprogram ser ut. Du kan använda dina favoritappar för träning och ansluta dem till tjänsten, eller få tillgång till ditt premium-innehåll och hantera ditt familjekonto.

Dessutom kan du dela dina prestationer inom Wellness-gemenskapen (som utgörs av de som deltar i samma evenemang, klasser, utmaningar eller de som du har bjudit in) och delta i en topplista. Du kan boka träningsklasser eller evenemang, eller delta i en utmaning. Du kan rösta på din favoritaktivitet, vinna märken eller byta ut pass för att ladda ned Technogym-appen, vilket kan vara användbart för att dra nytta av belöningsmekanismerna inom tjänsten.

2. Ditt Technogym-konto och vår policy för hantering av personuppgifter.

För att kunna använda tjänsten måste du registrera ett Technogym-konto där alla uppgifter som används för att tillhandahålla tjänsten samlas in och hanteras.

För att hantera personuppgifter inom ditt Technogym-konto har vi skapat en specifik sekretesspolicy. Vi uppmanar dig till att läsa detta dokument noggrant, eftersom det innehåller all information som gör det möjligt för dig att på bästa sätt hantera inställningarna för säkerhet och delning av dina personuppgifter med andra fitness-företag och användare av tjänsten.

3. Råd och regler som gäller för tjänsten.

Syftet med tjänsten är att göra din träningsupplevelse mer effektiv och engagerande. För att göra den tillgänglig på ett effektivt sätt behöver du emellertid förse oss med exakt, uppdaterad och komplett information utifrån tjänstens procedurer för registrering, inloggning och abonnemang.

Varje Technogym-konto som registreras gäller endast för en användare och identifieringskoderna och lösenorden som tilldelas till ett Technogym-konto är en integrerad del av säkerhetssystemen och -procedurerna som implementeras av Technogym för att skydda systemet och de uppgifter som lagras där. Därför ber vi dig att inte dela dem med någon annan, även om det sker inom en mindre grupp. Om vi får kännedom om att dessa regler har överträtts kan vi behöva inaktivera ditt Technogym-konto för att skydda det övergripande säkerhetssystemet och berörda parters rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som vi misstänker har överträtt tillämpliga lagar eller bestämmelser, eller har använt tjänsten för ändamål som inte överensstämmer med det ändamål som tjänsten är avsedd för.

Dessutom ber vi dig att inte använda tjänsten för att sprida material, kommentarer eller annat:

  1. som är skrämmande, ärekränkande, oanständiga, opassande, upproriska, anstötliga, pornografiska, grova, som är sådana att de uppviglar till rashat, eller är diskriminerande, hotande, skandalösa, uppviglande, blasfemiska, som innebär en överträdelse av sekretesskyldigheter, privacy eller som på något annat sätt kan leda till förargelse eller skada; eller
  2. som saknar nödvändiga licenser eller godkännanden, eller på något sätt kan överträda tredje parts rättigheter eller nationella och internationella lagar eller förordningar; eller som kan göra intrång i patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella eller materiella rättigheter som tillhör tredje part; eller
  3. som utgör eller uppmuntrar till beteenden som kan uppfattas som lagbrott, som kan ge upphov till någon typ av skyldighet gentemot någon annan, som på något sätt strider mot lagen, den offentliga ordningen eller moralen, eller som kränker tredje parts rättigheter någonstans i världen; eller
  4. som orsakar skada (vilket inbegriper, utan begränsningar, datorvirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, defekta komponenter, datakorruption eller annan programvara med skadligt innehåll eller med skadande effekt);
  5. som kan kränka fysiska eller juridiska personers rätt till ett namn eller en personlig identitet eller som falskeligen uppger anknytning till någon fysisk eller juridisk organisation; eller som gör personlig information som rör tredje part tillgänglig, såsom adresser, telefonnummer, e-postadresser, skatteuppgifter och liknande;
  6. som, i vår egen bedömning, är stötande eller motbjudande;
  7. som kan uppfattas som spam, eller som genereras slumpvis eller automatiskt, eller innehåller kommersiellt eller etiskt oacceptabelt material eller innehåll, eller som uppmuntrar till olagligt beteende (vilket inbegriper t.ex. nätfiske), eller som lurar mottagaren angående ursprunget av liknande material (t.ex. identitetsbluff);
  8. som inte överensstämmer med avtalen med internetleverantörer eller andra leverantörsvillkor som rör den mobila enheten;
  9. som är skadlig för tjänstens kontinuitet eller som är vådlig för tjänsten på något sätt (vilket inbegriper men inte begränsas till hacking).

4. Delning av dina uppgifter med andra aktörer (Join-funktionen)

När Technogym-kontot har skapats kan du också ge tredje part som använder plattformen åtkomst till dina uppgifter, såsom t.ex. ditt gym eller din sjukgymnast ("Professionella aktörer"). Om du beslutar dig för att länka ditt Technogym-konto till en viss professionell aktör som använder plattformen (med den så kallade "Join"-funktionen) kommer dina personuppgifter även att behandlas självständigt av den professionella aktören, som i sin tur kommer att bli personuppgiftsansvarig och på ett självständigt sätt behandla de personuppgifter som omfattas av vår integritetspolicy, som vi uppmanar dig till att läsa och uppmärksamma noggrant.

Det kan också hända att den professionella aktören uppmanar dig till att skapa ett Technogym-konto, vilket ger dig möjlighet att få tillgång till dina uppgifter även utanför gymmet eller fitnesscentret.

5. Om du är under 18 år och om du är under 16 år

Tjänsten kan användas av minderåriga under 18 år under tillsyn av någon som utövar föräldraansvar över den minderåriga. Vidare måste man, för att kunna skapa ett konto på plattformen, vara minst 16 år.

Från alla kontaktpunkter, med undantag för Technogym-appen, kan personer under 16 år endast skapa ett Technogym-konto med ett uttryckligt godkännande från deras vårdnadshavare (så kallad "Föräldrakontroll"). I synnerhet kan minderåriga under 16 år be om att skapa ett Technogym-konto genom att registrera en e-postadress som tillhör en förälder eller vårdnadshavare. Technogym kommer, via denna e-postadress, be föräldern eller vårdnadshavaren att godkänna den minderårigas registrering. Först när samtycke har getts kan man slutföra registreringen av Technogym-kontot och därmed kan även tjänsten tillhandahållas.

Technogym samlar inte medvetet in uppgifter som rör minderåriga under 16 år och tillåter dem inte att registrera sig utan föräldasamtycke. Om Technogym upptäcker att uppgifter har samlats in i databasen som rör barn under 16 år, vars föräldasamtycke inte har getts på ett giltigt sätt, förbehåller sig Technogym rätten att radera dessa uppgifter så fort som möjligt.

6. Vi tycker om förändring.

Tjänsten utvecklas hela tiden, eftersom vi tycker om att göra nya saker. Av denna anledning kan vi behöva ändra på användarvillkoren och gör detta genom att helt enkelt uppdatera vår sida med juridiska meddelanden. Vi uppmanar därför till att regelbundet kontrollera den senast uppdaterade versionen av detta dokument.

När vi släpper nya funktioner kan vi dessutom lägga ut specifika villkor och kungörelser som rör denna särskilda funktion. I detta fall gäller dessutom de specifika villkoren, utöver dessa användarvillkor, och vid eventuella konflikter mellan dessa har de specifika villkoren företräde framför användarvillkoren.

7. Oj då!

Det kan hända att tjänsten är tillfälligt oåtkomlig eller att vissa funktioner är otillgängliga. Det kan hända att vi inte ens kan förvarna om detta. Du kan vara säker på att vi gör allt i vår makt för att åtgärda detta så fort som möjligt.

Vi gör även vårt bästa för att uppdatera informationen som publiceras i anslutning till tjänsten, fast vi inte kan ge några garantier vad gäller intervallet mellan uppdateringarna, samt huruvida dessa är exakta eller fullständiga.

Om du fortfarande behöver hjälp med att hantera ditt Technogym-konto eller Tjänsten kan du alltid kontakta oss på cloudsupport@technogym.com.

8. Vi skulle vilja att du berättar vad du tycker om tjänsten och om du har några bra idéer får du gärna dela dem med oss.

Vi kan be dig att betygsätta Tjänsten och/eller skicka in förslag till oss. Om du beslutar dig för att skicka en idé eller ett särskilt förslag till oss, eller att göra något dokument tillgängligt för oss och/eller framföra ett förslag till oss ("Bidrag"), samtycker du till att: (a) Bidragen inte innehåller någon konfidentiell eller patentskyddad information; (b) vi inte är underställda några uttryckliga eller underförstådda sekretessbegränsningar i förhållande till Bidragen; (c) vi har rätten att använda och offentliggöra (eller välja att inte använda eller offentliggöra) Bidragen av vilken anledning som helst, på vilket sätt som helst och med vilka medel som helst i hela världen; (d) vi kan ha material som liknar Bidraget som redan har konceptualiserats eller utvecklats; (e) Bidraget automatiskt blir vår egendom utan några skyldigheter gentemot dig, vilket utesluter kompensation, skadestånd eller återbetalning av något slag under några omständigheter.

9. Hur våra AI-algoritmer fungerar och vilket värde Tjänstens innehåll har.

För att kunna tillhandahålla Tjänsten använder vi AI-algoritmer som använder formler som tagits fram av den mest framstående vetenskapliga litteraturen om fysisk träning. Dessa anvisningar utgår från en abstrakt bedömning och är aldrig avsedda att ställa medicinska diagnoser eller göra medicinska uttalanden, på samma sätt som de inte är avsedda för eller ger sig ut för att förhindra eller behandla sjukdomar. Medicinsk diagnostisering och behandling är enligt lag endast förbehållen för vårdpersonal.

Vi vill dessutom klargöra att de bearbetningar, studier och andra material som rapporteras inom Tjänsten inte ska uppfattas som professionella råd som ges inom en kontext av professionell diagnostisering, behandling eller sjukdomsförebyggande verksamhet, och att de publicerade materialen inte ersätter professionell medicinsk rådgivning.

Av denna anledning uppmanar vi dig till att konstant kontrollera din hälsa och kondition för fysisk träning genom att ta kontakt med din läkare.

10. Enheter och anslutning som behövs för att använda Tjänsten.

För att utnyttja Tjänsten måste du använda enheter med en kompatibel hårdvara. Tjänstens tekniska villkor och programvarukompatibilitet framgår på webbplatsen www.technogym.com.

Du måste också agera självständigt för att erhålla de anslutningstjänster som låter dig få tillgång till Tjänsten och för vilken Technogym inte är ansvarig.

11. Technogyms äganderätt

Upphovsrätten, liksom andra immateriella eller materiella rättigheter, eller rättigheter av annan natur som rör något av Tjänstens innehåll eller aspekter tillhör Technogym eller dess licensgivare. Dessa verk skyddas av lagarna om industriell äganderätt och upphovsrätt och av internationella fördrag som gäller i Italien och runt om i världen, och rättigheterna till dessa verk är uttryckligen förbehållna. All användning av Tjänsten eller dess innehåll som inte är uttryckligen tillåten enligt dessa användarvillkor eller som inte har beviljats skriftligen är förbjuden.

Technogym®, logotypen för Technogym Mywellness® och alla andra logotyper för Technogym, liksom alla produkt- eller tjänstnamn är och kan vara varumärken som tillhör Technogym eller tredje part ("Technogyms varumärken"). Användning eller uppvisning av Technogyms varumärken är förbjuden utan tidigare skriftligt godkännande från Technogym.

Ingen äganderätt eller licensrätt tillerkänns utdrag eller annat material som erhållits från Tjänsten. Med ovannämnda som enda undantag är alla rättigheter förbehållna.

12. Tillämplig lag och tvister.

Technogym tillhandahåller Tjänsten från Italien. Därför omfattas användarvillkoren av italiensk lag, med undantag för reglerna om internationell privaträtt och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Inom de obligatoriska lagstadgade begränsningarna är den italienska domaren med säte hos domstolen i Bologna, Italien, behörig att döma tvister som rör användarvillkoren. Hur som helst är inte detta avsett att förringa de lagbestämmelser som även tilldelar konsumentens naturliga forum behörighet i enlighet med tillämplig lag.

För eventuella klargöranden som rör användarvillkoren kan du alltid kontakta oss på följande e-postadress: mywellnesscloud@technogym.com.