Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under The Parks Recreation & Sports Centre - 46 Cowan St Angle Park - 5010 - SA ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

1. Introduction

YMCA South Australia considers the privacy of individuals, staff, volunteers, clients, Member Associations and associated companies to be of highest importance, and is committed to handling all personal information with honesty and transparency.

YMCA South Australia is committed to ensuring openness and transparency of governance to stakeholders while protecting the privacy of individuals. This policy outlines how the YMCA South Australia will approach the collection, storage, disclosure and use of personal information.

This policy has been prepared in accordance with current legislation.

2. Scope

YMCA South Australia reserves the right to make changes or amendments to the Privacy Policy as required by law, technologies and relevant changes in YMCA South Australia’s operational practices.

This policy applies to all people with access to YMCA South Australia Inc., its entities and YMCA South Australia Youth and Family Services Inc. For the purpose of this document we refer to these entities as YMCA South Australia. All policies and procedures that apply to YMCA activities at an Association / Entity level must conform to this Policy.

This policy applies to the whole of YMCA South Australia (staff, Board Directors, volunteers and independent contractors and consultants) with access to information systems and storage (computer based or otherwise).

3. Policy Statement

YMCA South Australia adheres to the Australian Privacy Principles under the Commonwealth Privacy Act 1988; and as amended, the Commonwealth Amendment (Private Sector) Act 2000; and the Privacy Amendment (Enhancing Privacy Protection) Act 2012.

For more information on the Act and the Australian Privacy Principles, please refer to the Office of the Australian Information Commissioner - www.oaic.gov.au.

4. Collection of Personal Information

If YMCA South Australia requires the collection of any personal information, the purpose for which the information is to be collected and the consequences of providing it will be made clear at the time of the collection.

Personal information may be collected for the following purposes:

 • Programs and Service Provision
 • Administration
 • Training
 • Employment (payroll, taxation, superannuation)
 • Work Health & Safety
 • Research, Development and Quality Assurance
 • Donations

YMCA South Australia also collects sensitive health information such as:

 • Blood Pressure
 • Body-Mass Index
 • Personal Medical Plans
 • Public Incident Injury and Claims Records
 • Medical Conditions and/or Disability

Personal information may be collected from various sources including:

 • Client membership application forms
 • Training application forms
 • Website inquiry and website feedback sections
 • Website donation form
 • Email, e-card, mail and facsimile
 • Responses to employment advertisements
 • Employees and contractors
 • Voting member registers
 • Registration for events and programs

All information is collected in a fair and lawful manner and as required / permitted by law. YMCA South Australia is committed to ensuring that all individuals are aware of the purpose of collection of the information.

4.1 Collection of Personal / Health information relating to children

YMCA South Australia will not collect, use or disclose personal information about anyone under the age of sixteen (16) years of age unless the consent of a parent or legal guardian has been obtained.

4.2 Website

Accessing the YMCA South Australia website at www.sa.ymca.org.au will not require any identification or any other personal information to enable access, and therefore users retain anonymity.

YMCA South Australia does however collect personal information, suggestions and feedback provided by visitors through the following sections on the website:

 • ‘Contact us’
 • ‘Provide Feedback’
 • eNewsletter Distribution
 • Donation Form

This information, and the ideas provided, may be used to assist in making improvements to the website or to YMCA South Australia operations. On no occasion will a person’s name or personal details be published without permission.

Where emails or e-cards are forwarded to an email address or contact person listed on this website, the sender’s address will not be added to a mailing list and will be only used by YMCA South Australia to contact the sender. Once the office has responded to any feedback or complaint, the sender’s contact information will be deleted in a secure manner.

YMCA South Australia will provide advice on its website regarding the accessing of other links provided on the site, and include a disclaimer regarding perceived ownership of said sites.

4.3 Maintenance and Storage of Personal Information

YMCA South Australia will take reasonable steps and use appropriate security mechanisms to ensure that the personal information held is protected from misuse and loss, and from unauthorised access, modification or disclosure.

YMCA South Australia will maintain its record keeping system to ensure that all personal information collected is up to date and complete as is reasonably practical.

Any person who on behalf of YMCA South Australia, uses or discloses personal information held by YMCA South Australia must have appropriate authorisation to do so.

5. Use & Disclosure

YMCA South Australia will not use personal information for any purpose other than for which it is intended without first seeking the individual’s consent or unless authorised or requested by law. The organisation will take reasonable steps to protect personal information from loss, misuse, unauthorised access, disclosure or inappropriate or accidental destruction.

Disclosure of personal and health information will be in accordance with the Australian Privacy Principles.

6. Data Quality

Where YMCA South Australia requires personal information to be collected, every effort will be made to ensure the information is accurate, complete and up to date.

7. Data Security

Information collected on individuals, including staff, volunteers, clients, member associations and associated companies will be stored in a secure environment at all times. Where information is stored off site, YMCA South Australia will ensure confidentiality agreements with the archival suppliers are in place and maintained. All such suppliers are to be screened to ensure that they maintain security and confidentiality requirements.

Consumer health information is to be retained for a minimum of seven (7) years following the last occasion on which a service is provided. Where information was first collected while the individual was a child, it is to be retained until he/she is twenty five (25) years of age or for seven (7) years, whichever is the greater.

Accredited training qualifications and related records are retained for twenty seven (27) years.

Employment documents and records, including payroll records, are to be retained for periods of time as prescribed by the relevant legislation both during and post-employment. Employees may request access to their personal file. However, files are not to be removed from the office location in which they are stored and access is to be supervised. At the discretion of the Manager - People and Culture, documents may be copied or printed and provided to the employee – original copies are not to be removed from files other than for copying purposes.

All credit card and personal financial data collected by YMCA South Australia is handled in accordance with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

8. Openness

YMCA South Australia will be open about the type of personal information collected and stored and the ways in which it is used. The YMCA South Australia Privacy Policy is available to the community, members and clients upon request and YMCA South Australia website.

9. Access and Correction

Where personal information is obtained and retained, the individual it relates to is entitled to access that record. YMCA South Australia may be required to deny access only in circumstances where it would be unlawful or not within the jurisdiction of relevant legislation.

YMCA South Australia must take reasonable steps to confirm the identity of any individual seeking access to their own information. Unless required by law no person or persons may have access to any personal information pertaining to any other person.

YMCA South Australia will respond to processing, access, and correction requests promptly upon request.

Any health information collected by YMCA South Australia will not be deleted during the period of time it is required to be held (refer above). Amendments or alterations to health information are to be recorded on a separate form and attached to the original file.

10. Identifiers

YMCA South Australia may be required to collect an individual’s identifiers such as a Tax File Number, Medicare Number or Social Security Number for the provision of services. Where collected, these identifiers will only be disclosed to agencies as required by law.

11. Transfer/Closure of Health Services

In the event of local YMCA Association managed health services (i.e. medical suite, massage service, physiotherapy service, sports medicine service, health and fitness club) being transferred, sold, leased, or ceasing operation, the Association is required to enact notification and transfer procedures as directed by the appropriate State/Territory legislation.

12. Sensitive Information

If or when YMCA South Australia is required to collect sensitive information about an individual, it will only be collected and transferred to other parties as outlined at the time of collection with the individual’s consent.

Collection of sensitive information such as religious affiliation, gender, disability, NDIS status, languages spoken other than English and criminal records will only occur when the individual has consented or where the law requires such collection.

13. Contact and Complaints

Formal complaints regarding the manner in which personal information is collected, used or disclosed are to be handled in accordance with the YMCA Customer Feedback Management Procedure.

If any person has concerns, complaints or thinks there has been a breach of privacy regarding information collected about you, please either submit via the website or contact the Chief Executive Officer or the person nominated by the Chief Executive Officer.

If you are not satisfied with the response to your complaint, or at any time, you may refer your complaint to the Office of the Australia Information Commissioner (www.oaic.gov.au).

14. Roles and Responsibilities

Department / Area Role / Responsibility

Board Directors

Oversee the development, monitoring and review of the Policy and related systems.

Review and approve as appropriate

Chief Executive Officer

Ensure appropriate training is provided to all staff and volunteers to foster a responsible working environment

Ensure clear guidelines that delineates inappropriate behaviour

Senior Management

Responsible for the promotion of a culture that encourages respect and consideration for the privacy and use of people’s private information is lawful

Adhering to the requirements of the Privacy Policy

All employees (including Managers, Directors, Coordinators, Team Leaders), Volunteers and Contractors

Responsible for adhering to the requirements of the Privacy Policy and ensuring they understand their responsibilities

15. Supporting Documents

Privacy rights in South Australia are established in accordance with the privacy related legislation:

 • The Commonwealth Privacy Act 1988
 • Criminal Law Consolidation Act 1935
 • Listening and Surveillance Devices Act 1972
 • Summary Offences Act 1953
 • Electronic Transactions Act 2000 (South Australia)
 • Disability Services Act 1993 (South Australia)
 • Equal Employment Opportunity Act 1987 (Commonwealth)
 • Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council
 • YMCA South Australia - Complaints and Grievance Policy
 • YMCA South Australia - Code of Conduct Policy
 • YMCA South Australia – Membership Terms and Conditions
 • YMCA South Australia – Fact Sheet in relation to YMCA Website and Privacy

www.archives.sa.gov.au/content/privacy-law-sa

16. Monitoring and Evaluation

The YMCA South Australia will monitor and evaluate the Privacy Policy every two (2) years to ensure the systems and process remains relevant and consistent with ‘best practise’ business management principles.

17. Version History

Version Date Description and Changes Effective Date Review Date

1.0

2010

Privacy Policy

2010

May 2014

2.0

May 2014

Updated Privacy Policy

June 2014

June 2016

3.0

March 2017

Review and Update

June 2017

June 2019

The National Council of the Young Men's Christian Associations of Australia (a company limited by guarantee, ABN 45 004 076 297) and Australian YMCA Services Pty Ltd

Terms of Use

Important Terms: Please read by using the ymca.org.au site ("Site"), you agree to be bound by the following terms ("Terms"). The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297) reserves the right to change these Terms at any time, without notice, and you agree to be bound by such changes.

Your Use

You may not use this Site to supply a product or service, or to increase traffic to your web site for commercial reasons, such as advertising sales. You may not, without express written permission from The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297), take words or graphics from this Site reformat and display them. You also may not mirror this Site on your web site.

Your use of this Site does not create a licence or any other rights with respect to the trademarks, service marks, copyright, or any other intellectual property or proprietary rights in or on the Site.

The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297) may add to, remove or vary any information on this Site at any time.

Copyright

Unless otherwise indicated, The National Council of the YMCA of Australia owns copyright in the contents and design of this Site. Except as set out below, or as permitted under the Copyright Act 1968 (Cth) or other applicable laws, you must not reproduce, adapt, store in a retrieval system, transmit, print, display, perform, publish or create derivative works from any part of the content or design of this Site.

You may view the content of this Site on your Internet browser and also print copies of the content of this Site: (a) for personal or non-commercial purposes; and (b) provided that you do not remove or modify any copyright notices.

Trademarks

All trademarks used on this Site are registered or unregistered trade mark of The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297).

The YMCA® brand are registered trademarks of The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297). The YMCA AUSTRALIA™ brand are trademarks pending registration of The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297). BODY MIND SPIRIT® brand are registered trademarks of The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297).

You may not use, modify or permit the modification of any of the above trademarks without the prior written consent of The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297).

Disclaimers

This Site contains, among other things, information provided by third parties and links to third party web sites. There may be technical inaccuracies, errors, programming bugs or computer viruses in this Site or its contents. The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297) and their respective contractors, make no representations about the accuracy, completeness, currency or suitability of the information or links provided on this Site.

The information is provided 'as is' without express or implied warranty. You use the information and links at your own risk. The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297), and their contractors take no responsibility for the content of Internet sites that link from, or to, this site. Except as set out below, The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297), and their contractors exclude: (a) warranties whether express, implied, statutory or otherwise, relating in any way to this Site or your use of this Site; and (b) liability (including for negligence) to you or anyone else in respect of any loss or damage (including special, indirect or consequential loss or damage such as loss of revenue, unavailability of systems or loss of data) arising from, or in connection with, any use of the information on, or accessed through, this Site for any reason whatsoever.

Where any statute implies any term into your use of, or any arrangement arising out of, the accessing of this Site and that statute prohibits exclusion of that term, then that term is included.

If and to the extent permitted by the statute, however, The National Council of the YMCA of Australia (ABN 45 004 076 297) and their contractors' liability for any breach of such term is limited to the re-supply of the information or links or associated services.

* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här