Koşullar

KULLANIM ŞARTLARI

www.mywellness.com İnternet sitesi ("Site") Technogym S.p.A. ("Yönetici" veya “Technogym”) tarafından yönetilir. Yönetici, merkezi via Calcinaro no. 2861, 47521 Cesena (FC) adresinde bulunan, Vergi Kimlik ve KDV Numarası 06250230965 – FC İdari Ekonomik Repertuar No. 315187 – Forlì-Cesena Ticaret Siciline 06250230965 numarası ile tescilli – Tamamı Ödenmiş Şirket Sermayesi € 10.000.000,00 olan bir İtalyan şirketidir.

Site aracılığıyla Technogym, - akıllı telefon, tablet ve mevcut yeni teknolojiler sayesinde - herkesin daima kendi içeriklerine bağlı olduğu dijital bir senaryo içinde Wellness lifestyle platformunu tanıtmak istemektedir.

Bundan dolayı Technogym, fiziksel aktivite arzusunu kişiselleştirilen ve “hareket halinde” bir deneyime dönüştürerek, idman yapanların daima ve her yerde idman verilerine, içeriklerine ve programlarına erişmelerini sağlayan bir platform yarattı.

Ayrıca, bu platform aracılığıyla güvenli şekilde kişiselleştirilmiş bir programa sahip olmanız için idman öncesinde, idman sırasında ve idman sonunda fiziksel parametrelerinizin izlenmesi gerekir.

Bu doğrultuda, Technogym tarafından www.mywellness.com platformu aracılığıyla organize edilen hizmet (a) örnek niteliğinde olmak üzere fotoğraf, ad ve soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, kilo ve boy gibi kimlik belirleyici verilerde dâhil olarak verilerin Site veya mobil uygulama aracılığıyla uzaktan erişilebilen bir veri tabanı içinde arşivlenmesini, düzenlenmesini ve işlenmesini ("Veri tabanı"), (b) kişiselleştirilmiş idman oturumlarının veya spor müsabakalarının düzenlenmesi ve çoklu ortam içeriklerinden faydalanılmasını sağlar (aşağıda (a) ve (b) birlikte “Hizmet” olarak anılacaktır).

İlgili tarafından talep edilmiş olduğu durumlarda, Yönetici bu talebi karşılamak amacıyla ilgilinin devam ettiği fitness merkezi hesabına web kanalıyla verilerin işlenmesi amacıyla başka hizmetler de sağlayabilir (“Wellness Operator”). Hizmeti kullananların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin içerikler ve şartlar için buraya bakınız: Gizlilik Politikası.

Yasal açıdan önemli bilgiler – Site ve Hizmeti kullanma şartları

Aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar, Site içeriklerine ve Hizmet verilmesine ve bunların yanı sıra söz konusu şart ve koşulların göndermede bulunabileceği herhangi bir sayfa veya belgeye uygulanır ve Yöneticinin Site ve Hizmetin (daha sonra tanımlanmış olduğu gibi) son Kullanıcı tarafından kullanılmasına, bunlara riayet çerçevesinde izin verdiği şart ve koşulları oluşturur. Site ve Hizmetin kullanımı, işbu Site ve Hizmeti kullanma şartlarının dikkatlice okunması ve kabul edilmesine tabidir ("Şartlar"). Hizmetin kullanılması ve/veya Siteyi izlemeye devam, Şartların bütünlüğüyle kabul edilmesini öngörür.

Ön açıklama.

Bu şartlar, www.mywellness.com adresinde bulunan Siteye her türlü giriş ve Site kullanımıyla birlikte, ilgili oldukları platformlardan bağımsız olarak Hizmete entegre edilmiş mobil uygulamalara uygulanır. Bu Şartlar, bizle Kullanıcı arasında geçerli olan olası diğer şartları veya yasal koşulları tadil etmeden bütünler. Eğer Hizmet herhangi bir hükmi kişilik hesabına kullanılıyorsa, Siteye ve/veya Hizmete erişen kişiye bu doğrultuda izin verilmiş ve temsil ettiği kişilik hesabına bu Şartları kabul etme yetkisine sahip olduğunu varsayarız.

18 yaş altındaki kişiler ("Reşit olmayanlar") Hizmeti sadece onlar üzerinde ebeveyn otoritesine (anne-baba veya vasiler) sahip olanların denetimi altında kullanabilirler. Reşit olmayanların Hizmete kayıt edilmeleri sadece ebeveyn/ebeveynlerin veya vasi/vasilerin onayı ile gerçekleşebilir ("Ebeveyn Onayı"). Reşit olmayan bir kişi, ebeveynlerinden veya vasilerinden birinin elektronik posta adresini kayıt ederek geçerli şekilde kaydını yapabilir. Technogym, bu elektronik posta adresini kullanarak, ebeveyn veya vasiden Reşit olmayanın kaydına izin vermesini isteyecektir. Sadece bu izin alındıktan sonra Reşit olmayanın Hizmete kayıt işleminin tamamlanması mümkün olacaktır.

Technogym Reşit olmayanlara dair bilgi veya verileri bilinçli olarak toplamaz ve onların Ebeveynlerinin Onayı olmadan kayıt olmalarına izin vermez. Technogym’in Veri tabanında Reşit olmayan birine dair toplanmış herhangi bir verinin geçerli şekilde verilen Ebeveynlerin Onayı olmadan alındığını tespit etmesi halinde, Technogym söz konusu veriyi mümkün olan en kısa zaman içinde silme hakkını saklı tutar.

Yönetici, sadece bu yasal uyarıların bulunduğu sayfayı güncelleyerek, aşağıda belirlenmiş olan kullanım koşul ve şartlarını her zaman tadil etme hakkını saklı tutar. Bu çerçevede ilgili kişiler, Hizmete her girişte bu Şartların en güncellenmiş sürümünü kontrole davet edilir. Ayrıca, aşağıda belirtilmiş olan koşul ve şartlardan bazılarının yürürlükten kaldırılmış ve Hizmetle ilgili, bedelli de olabilecek, özel işlevsellikler veya içeriklere ilişkin özel öngörülerle ikame edilmiş olabilecekleri vurgulanır.

 1. SİTE VEYA HİZMETLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VEYA KESİNTİLER.

Hizmet ve/veya Site sürekli gelişim içindedir ve Hizmet ve/veya Sitenin şekli veya doğası önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişebilir. Ayrıca, Hizmet tedarikinin (sürekli veya geçici olarak) gerek tek kişi gerekse Kullanıcıların tümü için durdurulması (veya öngörülen işlevselliklerden bazılarının durdurulması) ve durumu bildirmek için bir haber gönderememiş olmamız da mümkündür. Mülkiyeti Kullanıcıya ait materyalin (aşağıda belirtilmiş olduğu gibi) veya verilerin kullanılması ve arşivlenmesini, kendi takdirimize göre ve önceden haber vermeden sınırlandırma hakkımız da saklı tutulur.

Her ne kadar Sitede ve/veya Hizmet tedarikine dair yayınlanan bilgilerin doğruluk ve eksiksizliği hakkında herhangi bir garanti vermesek de, bunların doğru olmaları için makul şekilde mümkün olan her gayreti göstereceğiz. Yönetici, önceden haber vermeksizin de, ürünlerin ve/veya Hizmetlerin ve/veya mevcut işlevselliklerin içeriklerini, tanımlarını ve Site ve/veya Hizmetin herhangi diğer bir unsurunu her zaman tadil edebilir. Yöneticinin Sitede veya Hizmet tedarikinde içerik ve materyallerin güncellenmesine ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmediği veya taahhütte bulunmadığı peşinen kabul edilir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE LİSANS ŞARTLARI.

Technogym mülkiyet hakları

İşbu şartlarda veya Kullanıcının eriştiği özel Hizmetin belirli şartlarında farklı şekilde düzenlenmiş haller müstesna, bütün telif hakları ve Site ve/veya Hizmetin her diğer fikri veya sanayi mülkiyet hakkı veya herhangi bir içerik veya unsurlarındaki her türlü doğalı her diğer hak Yönetici veya kendisine lisans verenlere aittir. Bu yapıtlar telif hakkı mevzuatını düzenleyen yasalar ile ve İtalya ve dünyada geçerli milletlerarası antlaşmalarla korunur ve üzerlerindeki haklar sarahaten saklıdır. Site ve/veya Hizmetin içeriklerinin bu Şartlar bağlamında sarahaten izin verilmemiş veya özel bir Hizmet satın alımına dayanarak onaylanmamış her türlü kullanımı yasaktır. Şartlardan herhangi birinin ihlali halinde Yönetici, Site ve Hizmetin kullanımını yasaklama ve Site veya Veri tabanından yazdırılan veya indirilen her türlü materyalin derhal iadesini veya yok edilmesini talep etme hakkını saklı tutar.

Sınırlı lisans hakkı

Bu Şartlara ve olası Hizmet tedarik şartlarına uyulmasına bağlı olarak, sadece kişisel kullanımla sınırlandırılarak ve aşağıdaki şartlar çerçevesinde Site ve/veya Veri tabanından Kullanıcının bazı özetleri yazdırması veya indirmesine izin verilir:

 • Hiçbir belge veya grafik unsur hiçbir şekilde tadil edilmeyecektir;
 • Hiçbir resim, fotoğraf, video veya ses klibi veya herhangi diğer grafik unsur ilgili olduğu metinden ayrı olarak kullanılmayacaktır;
 • Telif hakkı beyanı (copyright©Technogym) ve marka beyanları (® veya ™) alınan her kopyaya eklenecektir.

Yukarıda belirtilenler sabit kalarak, Yöneticinin veya uygun olduğu yerlerde Wellness Operator’un önceden yazılı izni alınmadan Site veya Hizmet içeriklerinin hiçbir kısmı herhangi diğer bir web sitesi içine kopyalanmayacak veya arşivlenmeyecek veya herhangi bir arşivleme, bilgi arama veya hizmet sağlama sistemine dâhil edilmeyecektir.

Markalar

Technogym®, Technogym logosu, Mywellness® ve her diğer Technogym logosu ve ürün veya hizmet adı Technogym (“Technogym Markaları”) veya üçüncü taraflara aittir veya ait olabilir. Technogym tarafından önceden yazılı izin verilmeden Technogym markalarının kullanılması veya teşhir edilmesi yasaktır.

Site veya Hizmet aracılığı ile elde edilen özetler veya diğer materyaller üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı veya diğer ayni haklar veya lisans hakkı verilmez. Yukarıda belirtilen tek istisna ile tüm haklar saklıdır.

İzin verilmeyen kullanımlar

Hizmet veya Sitenin bu Şartlar bağlamında veya ilgili Hizmet sağlama şartlarında izin verilenlerden farklı kullanımı önceden yazılı izin alınmış olmasını gerektirir; söz konusu yazılı izin alınmamış ise, her türlü farklı kullanım sarahaten yasaktır ve işbu Şartlara dayanarak verilmiş her türlü lisansın düşmesine neden olur. İzin verilmeyen bu kullanım, ayrıca, örnek mahiyetiyle telif hakları kanunu, marka koruma kanunu ve iletişim veya kişisel verilerin korunmasına dair diğer yasalar dâhil olmak üzere uygulanabilir kanunu ihlal edebilir. Kanunu veya uygulanabilir yönetmelikleri ihlal etmiş olduklarını düşündüğümüz Kullanıcıların hesaplarını durdurma hakkımız saklı tutulmuştur. İşbu Şartlar veya Hizmet sağlama şartları bağlamında sarahaten öngörülenler dışında hiçbir şey, ne örtülü ne de açık olarak, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans verilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Bütün lisanslar, he zaman ve her durumda geri alınabilir.

 1. SİTE VE HİZMETE ERİŞİM.

Yönetici, Site ve/veya Hizmetin daima erişilebilir olması için (benzer hizmetlere uygulanan piyasa standartlarına göre) makul şekilde mümkün olan gayreti gösterecektir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı Site ve/veya Hizmetin geçici veya kesin olarak kullanılabilir olmaması halinde, Yönetici sorumlu tutulmayacaktır. Her halükarda, Hizmet sağlama özel sözleşmeleri bazında zaman zaman mutabık kalınması mümkün olan hizmet düzeyleri garanti edilir.

Durdurma/Ara Verme

Siteye ve/veya Hizmete erişim; sistemde hata algılandığında, acil teknik servis veya bakım müdahaleleri yapılması gerekli addedildiğinde veya Yöneticinin makul kontrolünü aşan diğer her türlü sebep nedeni, önceden haber verilmeksizin de, geçici olarak durdurulabilir. Ayrıca, bu Şartların hükümlerinin ve/veya Hizmet sağlama şartlarının ihlal edilmesi halinde, önceden haber verilmeksizin de, Siteye veya Hizmete erişimi kesme hakkımız her zaman saklıdır. Hizmetin veya Siteye erişimin durdurulması veya kesilmesinden kaynaklanan, verilerin kaybı da dâhil olmak üzere, her türlü zarar veya kayıpla ilgili olarak Technogym’in her halükarda ibra edileceği ve sorumlu tutulmayacağı peşinen bilinmelidir.

Kullanıcının Sorumluluğu

Kullanıcı, Siteye ve Hizmete erişimi sağlayan tüm anlaşma ve hizmetlerin aktif kılınması ve aktif tutulması ile Siteye ve Hizmete erişim için kendi kimlik bilgileri ve kimlik kanıtlama işlemlerinin yönetiminden sorumludur.

MyWellness®Key Kullanımı

Kullanıcının Mywellness®key kullanımı aracılığıyla Hizmetten faydalanması halinde, bu erişim Mywellness®key Link yazılımının kullanılmasını öngörebilir.

 1. DAVRANIŞ KURALLARI VE MÜLKİYETİ KULLANICIYA AİT MATERYAL

Kişisel Bilgilerin Korunmasıyla ilgili Bilgilendirme

Yönetici tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili bilgilendirme için buraya bakınız: Gizlilik Politikası bakınız. Bağımsız işleme sahibi sıfatıyla Wellness Operator de kendisi tarafından düzenlenen Kişisel Verileri İşleme Bilgilendirmesini vermekle yükümlüdür.

Gizli olmayan bilgiler

Yukarıda belirtilenlere uygun olarak işlenecek kişisel nitelikteki veriler haricinde, Veri tabanına iletilen veya eklenen her türlü materyal, içerik ve diğerlerinin gizli olmadığı ve tescilsiz olduğu kabul edilecektir. Bundan dolayı, Yönetici bu bilgiler ve materyallerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük üstlenmez ve Yöneticinin söz konusu materyalleri, gerek ticari amaçlar gerekse farklı amaçlar için kullanmaya, ifşa etmeye, iletmeye ve kopyasını almaya yetkili olduğu kabul edilecektir.

Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyal

Site ve Hizmet, Hizmet sağlanması ile ilgili bilgileri yaratma, yükleme ve paylaşmaya izin verir.  Site ve Hizmet, Kullanıcıya ve Hizmetin tüm diğer kullanıcılarına, Kullanıcıya ait olan çok geniş çeşitlilikteki bilgileri, metinleri ve/veya materyalleri gönderme, link ekleme, depolama veya diğer yöntemlerle Hizmetin diğer kullanıcılar için kullanıma müsait kılınmasına izin verir (“Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyal”). Kullanıcı, Mülkiyeti Kullanıcıya ait olan ve riski ona ait olarak kullanılan Materyalin kullanımının yegâne sorumlusudur.  Kullanıcı, Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalleri ilettiğinde bunlar üzerinde kanunen tam tasarrufa sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyallerle ilgili olarak Kullanıcı, Siteye/Siteden veya Veri tabanına/Veri tabanından aşağıdaki niteliklerdeki hiçbir materyali eklemeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul eder:

 1. Tehdit edici, hakaret edici, müstehcen, yakışıksız, isyana teşvik eden, hakaret edici, pornografik, kötüleyici, ırksal nefrete teşvik edici, ayrımcı veya ayrımcılık yapan, tehditkâr, lekeleyici, kışkırtıcı, dine küfreden, kişisel bilgilerin korunması yükümlülüklerini zedeleyici veya herhangi bir şekilde rahatsızlık veya zarar yaratıcı; veya
 2. Gerekli lisansların veya onayların alınmamış olduğu veya her halükarda üçüncü tarafların haklarını veya devlet veya milletler üstü herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal edebilecek; veya patent, marka, sanayi sırlarını veya herhangi diğer bir fikri mülkiyet veya üçüncü taraflara ait farklı doğalı hakları ihlal edebilecek; veya
 3. Suç unsuru olarak değerlendirilebilecek, herhangi bir kişi karşısında herhangi bir şekilde sorumluluk doğurabilecek, herhangi bir şekilde kanuna, kamu asayişine veya genel anlak kurallarına aykırı olan veya dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü tarafların haklarını zedeleyen davranışları temsil eden veya cesaretlendiren: veya
 4. Hasara neden olan (bilgisayar virüsleri, yazılım bombaları, Truva atları, solucanlar, defolu öğeler, bozuk veriler veya zararlı kapsamlı veya zarar yaratacak diğer yazılımlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla);
 5. Özel veya tüzel kişiliklerin isim veya kişisel kimlik haklarını ihlal edebilecek düzeyde olan veya özel veya tüzel herhangi bir kişilikle mevcut olmayan bir ilişkiye değinen; veya adres, telefon numarası, e-posta adresi, vergi verileri ve benzerleri gibi üçüncü kişilerle ilgili özel bilgileri açıklayan;
 6. Sadece bizim kanaatimize göre, hakaret edici veya tiksindirici veya diğer kullanıcılar tarafından Site veya Hizmetin kullanılabilirliğini veya kullanılabilirlik şartlarını sınırlandıran;
 7. Spam olduğu düşünebilen veya rastgele veya otomatik şekilde üretilen veya ticari veya ahlaken kabul edilemez materyal veya kapsam bulunduran veya gayrı yasal davranışları cesaretlendiren (örneğin, bunlar arasında phishing faaliyetleri) veya gönderilmiş oldukları kişileri bu malzemelerin kaynağına dair aldatan (örneğin, spoofing);
 8. Veri ağları tedarikçileriyle yapılmış sözleşmelere veya mobil cihaza ilişkin diğer tedarik koşullarına uygun olmayan;
 9. Site veya Hizmetin sürekliliğine sekte vurma girişiminde bulunan; veya
 10. Herhangi bir şekilde Site veya Hizmeti kötüye kullanan (örnek olarak bilgisayarlara yapılan korsan saldırıları dâhil, ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla).

Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyal üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı talebinde bulunmayız ancak, Site veya Veri tabanına Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyal göndererek veya yükleyerek Kullanıcı, (halen mevcut veya daha sonra piyasaya çıkan) herhangi diğer bir alet üzerinde veya aletin parçası olarak söz konusu Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalin kullanımı, çoğaltılması, tadil edilmesi, adapte edilmesi, yayınlanması, tercüme edilmesi, bundan kaynaklanan yapıtların yaratılması, dağıtımı, uygulanması ve temsil edilmesi için bize geriye alınmaz, aktarılabilir, münhasır olmayan, bedelsiz, bölge açısından sınırlı olmayan ve alt lisans verilebilecek bir lisans verdiğini zımnen kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, Site ve/veya Hizmetin kullanımı ve Site ve/veya Hizmetin düzenlenmesi çerçevesinde izin verildiği gibi ve işbu Şartlarla uyumluluk içinde söz konusu Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalin kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, bundan kaynaklanan yapıtların hazırlanması, yayınlanması ve kullanılmasına dair Site ve Hizmetin diğer kullanıcılarına münhasır olmayan bir erişim lisansını verir.

Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalin Çıkarılması

Etkileşimli hizmet tedarikçisi sıfatıyla, olası reklâm eklentilerinin sahipleri de dâhil olmak üzere Siteye üçüncü taraflarca konulan herhangi beyan, iddia veya herhangi diğer materyal veya Mülkiyeti Kullanıcıya ait herhangi diğer Materyalden sorumlu değiliz. Kullanıcılar veya üçüncü taraflarca Sitede yayınlanan materyallerin denetlenmesine dair herhangi bir yükümlülüğümüz olmasa da, her halükarda ve mutlak takdirimize bağlı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin her nedenden dolayı Site veya Veri tabanında yayınlanmış veya arşivlenmiş her türlü materyali gözden geçirme, yeniden düzenleme veya kaldırma hakkımız saklı tutulur. Kullanıcı, ücret ve giderleri sadece kendisine ait olarak yedekleme kopyalarının yaratılması ve Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalin yeniden düzenlemesinden şahsen sorumludur.

Tazminat

Kullanıcı, Sitede/Siteden ve/veya Hizmet verilmesinde yayınlanan ve erişilir kılınan Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyalden kaynaklanan ve Hizmete bağlanma, işbu Şartların ihlali veya diğer tarafların haklarının ihlali ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafça ileri sürülen herhangi bir başvuru veya talep halinde, makul düzeyde avukat masrafları da dâhil olmak üzere, Yönetici ve şubelerini, bağlı ortaklıklarını, personelini, acentelerini, partnerlerini ve lisans hakkı verenleri sorumluluktan ibra ettiğini ve vareste tuttuğunu kabul eder.

Öneriler

Ayrıca Site, Hizmet ve Siteyle ilgili önerilerin ve cevapların iletilmesini sağlayan bir işlevsellik ile donatılmıştır. Kullanıcı, öneriler ve cevaplar web sayfası aracılığıyla herhangi bir fikir, öneri, evrak ve/veya teklifi (“Katkılar”) dikkatimize sunduğunda, aşağıdaki hususları kabul etmiş olur: (a) Katkıların gizli veya münhasır mülkiyete ait bilgileri kapsamadığı; (b) Biz, Katkılarla ilgili olarak açık veya zımni gizlilik yükümlülüklerine tabi değiliz; (c) Katkıları herhangi bir amaç, herhangi bir şekilde ve dünyadaki her türlü vasıta aracılığı ile kullanma ve açıklamaya (veya kullanmamaya veya ifşa etmemeye karar vermeye) yetkiliyiz; (d) Katkı konusuna benzer, kavramlaştırılma aşamasında veya geliştirilmekte olan materyaller elimizde olabilir; (e) Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan Katkılar otomatik olarak bizim malımız olur; ve (f) Kullanıcı hiçbir surette hiçbir ücret, tazminat veya masraf iadesine dair hak talep edemez.

 1. MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT MATERYALLER.

Ticaret ortaklarımızın bazı içerikleri Sitede veya Hizmet içinde yayınlamalarına izin veririz ve bu bilgilerle ilgili olabilecek kişilerle mutabık kalınmış hizmet tedarikleriyle ilgili olarak diğer sitelere veya üçüncü tarafların içeriklerine (hepsi birlikte “Mülkiyeti Üçüncü Taraflara Ait Materyaller”) bağlantılara izin veririz veya bunları kullanılabilir kılarız. Yönetici, Mülkiyeti Kullanıcıya ait Materyallerin hiçbirini yönetmez, sponsorluğunu yapmaz veya bunları kendine mal etmez ve Mülkiyeti Üçüncü Taraflara ait Materyallere ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz ve bunlara dair herhangi bir garanti vermez. Yönetici, Mülkiyeti Üçüncü taraflara ait Materyallere dair hiçbir sorumluluk üstlenmez. Technogym tarafından Site veya Hizmetle ilgili olarak kullanıma müsait kılınmış mesajların tip ve içerikleri Yöneticinin takdirine bağlı olarak tadillere tabidir.

 1. SİTE VE HİZMETE KAYDOLMA.

Kullanıcı: (i) Site ve Hizmete kayıt, login ve/veya abonelik prosedürleriyle ilgili olarak özenli, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi (“Kayıt Verileri”); (ii) Kendi şifresini ve kimlik belirleme kodunu gizli tutacağını; (iii) Kayıt Verilerini ve vermiş olduğu her diğer bilgiyi daima güncel, eksiksiz ve özenli tutacağını beyan ve kabul eder.

Siteye ve Hizmete yapılan her kayıt, tek bir Kullanıcı için geçerlidir. Bütün kimlik belirleyici kodlar, şifreler, kullanıcı adı veya diğer unsurlar Yöneticinin sistemi ve Veri tabanında muhafaza edilen verileri korumak için etkinleştirmiş olduğu güvenlik sistemlerinin ve prosedürlerinin bütünleyici kısmıdır. Bu doğrultuda söz konusu veriler, belli bir grup çerçevesinde bile, hiç kimseye açıklanamaz. Yönetici, işbu Şartların herhangi birinin herhangi bir şekilde ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, Yöneticinin tartışılmaz görüşüne göre, Hizmet kullanıcısının kimlik belirleyici kodunu, şifresini ve/veya kullanıcı adını yetkisiz kılma hakkını saklı tutar.

Şifrenin gizliliği ve kullanımına ait sorumluluk sadece Kullanıcıya aittir ve Kullanıcı ilgili her riski şahsen üstlenir.

Kullanıcının kişisel verileri burada Gizlilik Politikası bağlamında mevcut bilgilendirmeye uygun olarak işlenecektir.

Bilgilerin doğruluğu

Kullanıcı, Hizmeti kullanarak düzenli aralıklarla Veri tabanında mevcut olan bilgileri özenle kontrol edeceğine dair yükümlülük üstlenir ve olası hatalarla ilgili tüm riskleri üstlenir. Veri tabanında muhafaza edilen Kullanıcı bilgilerine dair herhangi bir şüphesi veya talebi olması halinde Kullanıcı aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla Technogym’e başvurabilir.

Formüller

Hizmet bağlamında alınan ve en saygın bilimsel literatüre dayanan bilgi işleme formülleri sadece Kullanıcıya kolaylık sağlamak ve genel bir yönelim oluşturmak amacıyla Kullanıcı için erişilir kılınacaktır. Bu doğrultuda Kullanıcı, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen işlemelerin bir hekim teşhisi veya kanaati oluşturmadıklarını ve Yöneticinin de bunlarla ilgili herhangi bir güvenilirlik garantisi veya beyanı vermediği ve ayrıca kanunen sağlık sektörü mesleklerine ayrılmış hizmetleri sağlamayı da düşünmediği doğrultusunda Kullanıcının da bunların doğruluğuna güvenmemesi gerektiğini bilir ve kabul eder. Bu doğrultuda Kullanıcı, Kullanıcının sağlık durumu ile ilgili değerlendirme, teşhis ve tedavilerin sadece bir hekimin yetki ve faaliyet alanına girdiği ışığında, sağlık durumunu devamlı şekilde aile hekimi aracılığıyla kontrol altında tutmaya davet edilir.

Kişisel aktivite ve notlar

Ayrıca Hizmet, Kullanıcıya ajandasını organize etmesini ve günlük aktivitelerini kaydetmesini sağlayan bir işlevsellik sunar. Kullanıcı, Veri tabanının bu bölümüne bilgileri girdiğinde, Yöneticinin bu verilere erişmekte serbest olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, girmiş olduğu bilgilere dair her gizlilik hakkından peşinen feragat eder ve bu bilgileri kaydettiğinde, işbu şartlarda öngörülenlerin tamamına uyacağını kabul eder. Kişisel verilerin işlenmesine dair yasal düzenlemeler de dâhil olarak kanunların koyduğu sınırlar ve bağlayıcı öngörüler sabittir.

Sorumluluktan ibra beyanı

Hizmet tedariki amacıyla yayımlananların tümü herhangi bir garanti, şart veya başka bir taahhüt verilmeksizin sunulur.  Aynı şekilde, sadece kanunların bağlayıcı sınırları hariç olmak üzere Yönetici,  hiçbir beyan, garanti, şart veya diğer limitlerin (zımni iyi kalite garantileri, önerilen kullanıma uygunluk ve bir aile babasının veya uzman bir meslek sahibinin göstereceği ihtimama saygı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve işbu şart dışında kalanların Hizmetin içerikleriyle ilgili etki gösterebilecekleri saklı kalmak kaydıyla) etki göstermeyeceklerine dair açıklama varsayımına dayanarak Kullanıcının Hizmeti kullanmasına izin verir.

Danışmanlık faaliyetinin kapsam dışı bırakılması

Sitede veya Hizmet bağlamında bulunan işlemeler, çalışmalar ve diğer materyaller, danışmanlık veya muteber profesyonel öneri olarak kabul edilmezler. Kullanıcı, Site ve/veya Hizmet aracılığı ile tıbbi nitelikte ve sağlıkla ilgili hizmet verilmediğini ve yayımlanan materyallerin profesyonel bir hekim konsültasyonunun yerine geçmediğini bilir ve kabul eder. Kullanıcı, Kullanıcı tarafından veya bu içeriklerle ilgili bilgi sahibi herhangi diğer bir kişi tarafından Site ve/veya Hizmet verileri veya içeriklerinin muteberliğine dair gösterilmiş itimattan kaynaklanan tüm neticelerden Yöneticinin sorumlu olmadığını bilir ve kabul eder.

 1. SORUMLULUK

Kanunun (tüketicilerin korunması veya hile veya ağır ihmal sonucu neden olunan zararları konu edenler gibi) bağlayıcı sınırları saklı kalmak kaydıyla Yöneticinin veya (Hizmetin yaratılması, üretilmesi, bakımı veya gerçekleştirilmesine katılmış olmalarından bağımsız olarak) Yönetici hesabına hareket eden her diğer tarafın veya Yöneticinin grubu bünyesinde olan her diğer şirketin, onların her yöneticisi, müdürü, ortak veya acentesi; herhangi bir şekilde Hizmetin verilmesinden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde Hizmetin kullanılmasıyla ilgili, Hizmeti kullanma imkânsızlığı veya kullanım neticelerine bağlı veya Hizmetle ilişkilendirilmiş her diğer web sitesi, uygulama veya diğer unsurlara veya söz konusu web siteleri, uygulamalar ve diğer unsurlarda mevcut materyallere bağlı ve ayrıca Kullanıcının elektronik donanımlarını (pc veya başka), yazılımları, verileri veya Kullanıcı tarafından giriş, kullanım veya browsing için veya Veri tabanından veya Hizmetle ilişkilendirilmiş diğer site veya uygulamalardan materyal indirmek amacıyla kullanılan sair donanımlarına bulaşabilecek virüs yayılmasından dolayı kayıp veya zararlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü tarafın uğrayabileceği (örnek olarak faaliyet kesintisinden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili, sözleşmesel sorumluluk veya sözleşme dışı sorumluluğa bağlı salt eksiklik veya ihmalkârlıktan dolayı meydana gelen olaylar dâhil olmak üzere, doğru veya dolaylı her zarar, tahakkuk etmiş zararlar, kar kaybı, ticari faaliyet başlangıcında oluşan zararlar, veri kaybı, sözleşmesel veya sözleşme dışı zararlar, değerlenme, faiz ve diğerleri dâhil, ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) her tür ve miktardaki zararlarla ilgili olarak sarahaten sorumlu değildir.

Bu sorumluluk sınırlandırması, kanunların koyduğu bağlayıcı sınırların aşılmasını hedeflemez, yani hile veya ağır ihmal durumlarında etki göstermez.

 1. DİĞER SİTELERE veya DİĞER SİTELERDEN BAĞLANTILAR

Site bağlamındaki üçüncü tarafların web sitelerine linkler, sadece Site Kullanıcısına kolaylık sağlamak için önerilmiştir. Bunlar kullanıldığında, Site terk edilir. Yönetici, Siteden link verilen siteler üzerinde herhangi bir denetleme faaliyeti gerçekleştirmemiştir ve bunların ne şekilde yönetildikleri, içerikleri ve kullanım müsaitliklerini kontrol etmediği gibi, bunlardan sorumlu değildir. Bundan dolayı Yönetici bunlarla veya bu sitelerde bulunan materyallerle ilgili veya bunların kullanımdan elde edilebilen herhangi bir sonuçla ilgili olarak hiçbir garanti vermez ve beyanda bulunmaz. Bu çerçevede, Site ziyaretçisi bu linklere girmeye karar verdiğinde, bunun sorumluluğu ve riskleri sadece kendisine ait olacaktır.

Kullanıcı, Sitede kendisine ait bir link yaratmak isterse, bunu sadece efektif olarak Sitenin ana sayfasına bir link eklenmesi, Site içeriğinin kopyalanmaması ve aşağıdaki şartlara bağlı kalarak yapabilir:

 1. Technogym®, Mywellness® ve ilgili her diğer logo kaldırılmayacak, bozulmayacak ve herhangi bir şekilde bunların boyutları veya özelliklerinde değişiklik yapılmayacaktır;
 2. Site sayfalarında herhangi bir bölme yaratılmayacak ve/veya Site etrafına herhangi bir diğer browser veya ortam eklenmeyecektir;
 3. Söz konusu link dolaylı yoldan da Yöneticinin üçüncü tarafların ürünlerini veya hizmetlerini tanıttığı düşüncesini uyandırmayacaktır;
 4. Bununla, Yönetici ile linki kullanan arasında herhangi bir şekilde ilişki olduğu ima yoluyla dahi ifade etme ve Yönetici hakkında sahte veya saptırılmış bilgi yayma girişiminde bulunulmayacaktır;
 5. Bununla, Yöneticinin önceden yazılı açık rızası alınmadan Site üzerinde bulunan herhangi bir marka veya logoyu kullanma girişiminde bulunulmayacaktır;
 6. Bu link, Siteye kayıtlı kullanıcı tarafından yönetilmeyen bir siteden dışarıya taşınmamış olmalıdır;
 7. Site kullanıcısının web sitesi tiksindirici, hakaret edici veya polemik, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya üçüncü tarafların herhangi diğer bir hakkını zedeleyici veya herhangi diğer bir şekilde kanun, tüzük, kamu asayişi veya genel ahlak kurallarını ihlal eden içerikleri bulundurmayacaktır.

Yönetici, Kullanıcının Siteye bir link ekleme hakkını her zaman iptal etme veya sadece bu bölümde belirtilen koşullardan bir tanesinin ihlal edilmesi halinde de gerekli veya faydalı addedilen her diğer önlemi alma hakkını saklı tutar.

İşbu bölümde belirlenmiş olan şartlardan herhangi birinin ihlalinden dolayı uğranılan bütün kayıplar ve zararlarla ilgili olarak Yöneticiyi vareste tutacaktır.

 1. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI.

Kullanıcı, Yönetici tarafından sağlanan Hizmetin işlevselliklerini kullanabilmek için gerekli olabilecek donanım, yazılım veya diğer kendine ait aletlerinin olası uyarlama veya bunların onarımı, bakımı ve düzeltilmelerini sorumluluk ve masrafları tamamen kendine ait olarak yapar.

 1. UYGULANABİLİR KANUN VE İHTİLAFLAR.

İşbu şartlar İtalyan yasasına tabidir, kanunlardaki milletlerarası çelişkiye dair kurallar ve milletlerarası taşınır malların satımına ilişkin BM Sözleşmesi dikkate alınmaz. Kanunun bağlayıcı sınırları çerçevesinde, işbu Hizmet Kullanım Şartlarıyla ilgili meydana gelen her türlü ihtilaf için İtalya, Bolonya Mahkemesi nezdinde İtalyan hâkimleri yetkili olacaktır. Her halükarda ve yukarıda belirtilenlere rağmen Yöneticinin; (a) Hizmetin kullanılmasından dolayı Kullanıcı tarafından yapılması gereken ödemelerin elde edilmesi gerektiğinde; (b) Sanayi veya fikri mülkiyet mevzuatının herhangi bir ihlalinden dolayı koruma elde etmek istenildiğinde Kullanıcıyı herhangi bir yargı yerinde veya yetkili hâkim karşısında dava edebileceği kabul edilir. İşbu koşul, Kullanıcının uygulanabilir kanun uyarınca tüketici olarak nitelendirilmesi gerekirse, tüketici mahkemesinin yetkili olduğunu tespit eden kanun öngörülerine muhalefet anlamında değildir.

Yukarıda yer alan Şartlar hakkında her türlü açıklama, şikâyet veya Hizmetle ilgili materyallere ilişkin açıklama talepleriniz için yandaki e-posta adresi aracılığıyla Yönetici ile iletişim kurabilirsiniz: mywellnesscloud@technogym.com.