Evästekäytäntö

Johdanto

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkosivustot asettavat käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen ja joita samat verkkosivustot käyttävät uudelleen seuraavilla vierailukerroilla. Evästeiden ansiosta verkkosivustot muistavat käyttäjän toiminnan ja asetukset (esimerkiksi kirjautumistiedot, valittu kieli, kirjasinkoko, muut näyttöasetukset jne.), jotta niitä ei tarvitse asettaa uudelleen, kun käyttäjät palaavat samalle sivustolle tai selaavat sivustoa. Evästeiden avulla voidaan todentaa tietokone, seurata istuntoja ja tallentaa tietoja , jotka liittyvät käyttäjien toimintaan verkkosivustolla. Evästeet voivat myös sisältää yksilöllisen tunnistekoodin, joka mahdollistaa käyttäjän selaustoiminnan jäljittämisen verkkosivustolla tilasto- tai mainostustarkoituksia varten. Verkkosivustoa selattaessa myös muut verkkosivustot tai verkkopalvelimet kuin se, jolla vieraillaan, voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen (niitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi). Joitakin toimintoja ei voida suorittaa ilman evästeitä, jotka joissain tapauksissa ovat teknisesti välttämättömiä verkkosivuston moitteettomalle toiminnalle.

Evästeitä on monia erilaisia, niillä on eri ominaisuudet ja toiminnot, ja ne saattavat säilyä käyttäjän tietokoneessa tai mobiililaitteessa eripituisia aikoja: istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan; pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteessa ja niillä on ennalta asetettu vanhenemispäivä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan evästeiden käyttö ei aina edellytä käyttäjien nimenomaista suostumusta. Tarkemmin sanoen nimenomaista suostumusta ei tarvita teknisten evästeiden käyttöön, esimerkiksi evästeiden, joiden ainoa tarkoitus on välittää tietoa sähköisen viestintäverkon kautta, tai tilanteissa, joissa evästeitä tarvitaan käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoamiseksi. Toisin sanoen nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimisi oikein, tai niitä tarvitaan käyttäjän pyytämien toimintojen suorittamiseen.

Analytiikkaevästeet ovat kuten yllä mainitut tekniset evästeet, eikä niihin tarvita nimenomaista suostumusta, jos ne ovat verkkosivustotoimijan omia evästeitä (niitä kutsutaan ensimmäisen osapuolen evästeiksi) koostetietojen keräämiseksi verkkosivuston vierailijamäärästä ja siitä, kuinka sivustolla vieraillaan; tai evästeet ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja käytössä on työkaluja tunnistettavuuden vähentämiseksi (esimerkiksi piilottamalla huomattava osa IP-osoitteesta). On myös toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjille selaamisen valittujen kriteerien mukaisesti (esimerkiksi kielen tai tuotteen perusteella), jotta tarjottua palvelua voidaan parantaa.

Sen sijaan profilointievästeet, eli evästeet, joiden tarkoituksena on luoda käyttäjäprofiileja ja joiden avulla lähetetään internetiä selattaessa tehtyjen asetusten mukaan räätälöityjä markkinointiviestejä, vaativat käyttäjien etukäteen antaman suostumuksen.

Tämän verkkosivuston www.mywellness.com käyttämät evästetyypit

Verkkosivustowww.mywellness.com käyttää evästetyyppejä, jotka on listattu taulukossa alla.
Evästeet on luokiteltu seuraavasti:

  • Välttämättömät evästeet (tai tekniset evästeet). Nämä evästeet ovat sivuston oikein toimimisen kannalta välttämättömiä, eikä niitä voi poistaa käytöstä järjestelmissämme. Ne on yleensä määritetty vain vastaamaan käyttäjien toimiin kuten palvelupyyntöön, tietosuoja-asetusten asettamiseen, sisäänkirjautumiseen tai lomakkeiden täyttämiseen. Käyttäjät voivat asettaa selaimensa estämään nämä evästeet tai varoittamaan niistä, mutta se tarkoittaa myös, etteivät verkkosivuston kaikki osat ehkä toimi kuten niiden pitäisi. Nämä evästeet eivät tallenna henkilötietoja, ja niiden käyttö on välttämätöntä sekä ratkaisevan tärkeää verkkosivuston oikean toiminnan kannalta.
  • Suorituskykyevästeet. Näiden evästeiden avulla voidaan laskea käyntien määrä sekä liikenteen lähteet verkkosivustolla suorituskyvyn mittaamiseksi ja parantamiseksi. Ne auttavat meitä selvittämään, mitkä sivut ovat suosituimpia ja mitkä vähiten suosittuja ja kuinka vierailijat liikkuvat verkkosivustolla. Kaikki suorituskykyevästeiden keräämät tiedot ovat koostettuja ja näin ollen anonyymejä. Jos käyttäjät eivät anna suostumusta näiden evästeiden käyttöön, ei ole mahdollista tietää, milloin he ovat vierailleet verkkosivustollamme.

Haluaisimme myös lisätä Google Analytics -evästeiden (joista käytetään nimeä "GA") osalta, että käytössä ovat asianmukaiset työkalut IP-osoitteen merkittävän osan piilottamiseksi ja siten näillä evästeillä tehtävän tunnistamisen vähentämiseksi. Lisäksi evästeet on määritetty sellaisiksi, että toimittaja (Google) käyttää niitä ainoastaan palveluiden tarjoamiseen, tallentaa ne erikseen, eikä ”rikasta” tai ”muunna” niitä muilla käytettävissään olevilla tiedoilla, ellei siihen ole annettu erillistä suostumusta.

Kuinka evästeet voidaan nähdä ja määrittää selaimessa

Käyttäjät voivat valita, mitkä evästeet hyväksytään, noudattamalla verkkosivuston omaa menettelyä, johon päästään sivun avaamisen yhteydessä annettujen linkkien kautta. He voivat myös hyväksyä, estää tai poistaa (kokonaan tai osittain) evästeitä selaimensa evästeasetuksilla: on kuitenkin huomioitava, että kaikkien tai joidenkin evästeiden poistaminen käytöstä voi tarkoittaa, että verkkosivustoa ei voi selata tai että jotkin sen palveluista tai toiminnoista eivät ole enää käytettävissä tai toimi oikein ja/tai että käyttäjien on ehkä muutettava tai annettava tietoja tai tehtävä asetuksia manuaalisesti aina vieraillessaan verkkosivustolla.

Ensimmäisen osapuolen evästeiden hallintaohjeet

Perustuen näkemykseen, jonka Italian tietosuojaviranomainen, Il Garante, esittää asiakirjassaan ”Ohjeet evästeistä ja muista jäljitystyökaluista – 10. kesäkuuta 2021”, teknisten evästeiden käyttö ei niiden käyttötarkoituksen huomioiden edellytä asianomaisen osapuolen suostumusta.

Mitä tulee ensimmäisen osapuolen evästeisiin, eli suoraan tämän verkkosivuston toimijan lähettämiin evästeisiin, käyttäjät voivat kuitenkin aina määrittää omat asetuksensa selaimensa tarkoilla asetuksilla (ks. yllä).

Käyttäjien tekemät verkkosivustojen evästeasetukset tallennetaan vuorostaan erityiseen tekniseen evästeeseen. Joissakin tapauksissa tällainen eväste ei kuitenkaan välttämättä toimi oikein: näissä tapauksissa käyttäjiä kehotetaan poistamaan ei-toivotut evästeet ja poistamaan ne käytöstä selaimensa asetuksilla.

Käyttäjän evästeasetukset on tehtävä uudelleen, jos verkkosivustolla vieraillaan käyttäen eri laitteita tai selaimia.

Yleiset määräykset.

Evästeillä kerätyt tiedot tallennetaan tyypin mukaan: Istuntoevästeet vanhenevat, kun käyttäjät sulkevat selaimen, kun taas pysyvien evästeiden normaalit vanhentumispäivät eivät ylitä erityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 20 päivää.

Tällaisia tietoja käsitellään yksinomaan edellä mainittuja tarkoituksia varten ja tietoja voidaan antaa tytäryhtiöille, emoyhtiöille, sidosyrityksille tai muutoin Technogym SpA:han liittyville yhteisöille.

Vähimmäisturvatoimenpiteitä noudattaen evästeiden käytöstä saatuja tietoja voidaan välittää myös julkisille turvallisuusviranomaisille ja muille julkisille ja yksityisille tahoille lain määräämien velvoitteiden täyttämiseksi, mukaan lukien verotukselliset, hallinnolliset, taloudelliset ja vastaavat velvoitteet. Tietoja ei levitetä missään olosuhteissa.

Suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteiden mukaisesti tietoja ei säilytetä kauemmin kuin on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi ja siten tarjottujen palveluiden tarjoamiseksi tai asianmukaisten lakien mukaisesti.

Käyttäjät voivat käyttää pääsyoikeuksiaan rekisterinpitäjää vastaan milloin tahansa EU-asetuksen 2016/679 artiklan 15 mukaisesti. Lisäksi käyttäjillä on oikeus saada tietonsa päivitettyä, korjattua, täydennettyä ja poistettua tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista. Lopuksi, käyttäjillä on oikeus vastustaa perustelluista syistä henkilötietojensa käsittelyä kokonaan tai osittain, vaikka käsittely olisi tietojen keräämisen tarkoituksen kannalta olennaista, sekä vastustaa markkinointi- tai suoramyyntimateriaalin lähettämistä tai markkinatutkimuksen tai markkinointiviestinnän suorittamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, jolta on saatavissa pyynnöstä myös täydellinen ja päivitetty lista rekisterinpitäjistä.

Käyttäjillä on myös oikeus tehdä valitus Italian tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä on Technogym SpA, jonka kotipaikka on Cesena (FC), via Calcinaro, 2861, ja rekisterinpitäjään voidaan ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dpo@technogym.com

Tämän verkkosivuston www.mywellness.com käyttämät evästeet

Tekninen nimi Verkkotunniste Evästetyyppi Eräpäivä Tavoite
_mwappseu www.mywellness.com Ensimmäisen osan tekniset evästeet Istunnon lopuksi Selailuistunto
_mwconsistencystorage www.mywellness.com Ensimmäisen osan tekniset evästeet Istunnon lopuksi Selailuistunto
widget.mywellness.com www.mywellness.com Ensimmäisen osan tekniset evästeet Istunnon lopuksi Selailuistunto
mywellness_oauth www.mywellness.com Ensimmäisen osan tekniset evästeet Istunnon lopuksi Selailuistunto
privacysettingseu www.mywellness.com Ensimmäisen osan tekniset evästeet 2 vuotta Evästeasetusten tallennus
_gat www.mywellness.com Kolmansien osapuolten analyyttiset evästeet tehty anonyymeiksi 10 minuuttia Kokonaisanalyysi sivuston käyntilokeista
_ga www.mywellness.com Kolmansien osapuolten analyyttiset evästeet tehty anonyymeiksi 2 vuotta Kokonaisanalyysi sivuston käyntilokeista