Forhold

I et digitalt scenario der alle kan er kontinuerlig tilkoblet til sitt eget innhold, har Technogym skapt en plattform der brukere får tilgang til treningsdata, innhold og persontilpassede treningsprogrammer når som helst og hvor som helst, gjennom forskjellige berøringspunkter, steder og enheter.

Du kan nå ta med deg ditt eget persontilpassede treningsprogram selv mens du er på farten.

Når du oppretter en Technogym-konto, får du tilgang til en omfattende, digital tjeneste der du kan planlegge treningsøktene dine og oppnå bedre kondisjon og økt velvære.

Hvis dette er noe for deg, kan du se nærmere på vilkårene våre her.

Bruksvilkår

Vilkårene for tjenesten er beskrevet nedenfor. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse vilkårene. Dette er vilkårene som regulerer forholdet mellom deg og Technogym i forbindelse med levering av tjenesten (heretter kalt «bruksvilkårene»).

Det er også mulig at andre spesifikke juridiske vilkår og betingelser kan komme til å gjelde i tillegg til disse bruksvilkårene, for eksempel i forbindelse med kjøp av Technogym-produkter og tjenester gjennom tilgjengelige salgskanaler (e-handel, utsalgsted, på nett, osv.).

Eventuelle vilkår og betingelser som gjelder i tillegg til disse, vises når du ønsker å bruke de aktuelle tjenestene, for eksempel når du vil prøve våre premium-produkter eller -tjenester.

Hvis du bestemmer deg for å opprette en Technogym-konto, gjør vi oppmerksom på at tjenesten administreres av Technogym S.p.A. («vi» eller «Technogym»), et selskap stiftet under italiensk lov, med hovedkontor på adressen Via Calcinaro n. 2861, 47521 Cesena (FC), MVA-nummer 06250230965 - REA FC n. 315187 - Foretaksnr. Forlì-Cesena n. 06250230965.

Technogym administrerer tjenesten gjennom et digitalt økosystem som legger til rette for: (a) innsamling og behandling av personopplysningene dine i et eksternt tilgjengelig, skybasert system («databasen»); (b) levering av personlige treningstjenester, tilgang til digitalt innhold om trening og kondisjon, spørreskjemaer, utfordringer og virtuelle konkurranser («tjenesten»); (c) en plattform der engasjerte treningsentusiaster kan kommunisere og dele tips og oppmuntring («MyWellness-samfunnet»); (d) en rekke digitale berøringspunkter (smartenheter, mobil, nettet) som gir brukere tilgang til det personlige innholdet sitt og til selve tjenesten uansett hvor de befinner seg.

1. Hvordan fungerer tjenesten?

Tjenesten inneholder en rekke funksjoner som er utformet for å gi deg en optimal Technogym®-treningsopplevelse.

Du kan for eksempel vise personlige treningsprogrammer og administrere dine egne treningsrutiner og treningspreferanser, og du kan angi hvilket Technogym-utstyr du foretrekker, slik at vi kan ha dem klare til treningsøkten din. Du kan også finne ut hva ditt treningsbehov er og hva som utgjør det ideelle treningsprogrammet for deg ved hjelp av spørreskjemaene våre, og du kan koble andre treningsapper til tjenesten. Sist, men ikke minst får du også tilgang til premium-innholdet ditt og til å administrere familiekontoen din.

I tillegg kan du dele prestasjonene dine og delta på en oversiktstavle i MyWellness-samfunnet ditt (sammen med alle som deltar på arrangementene, øktene eller utfordringene du er med på, eller andre du ønsker å invitere). Du kan også melde deg på en klasse eller et arrangement, eller delta i en utfordring. Du kan stemme på favorittaktiviteten din, oppnå «badges» og sende invitasjoner (Technogym Pass) til andre om å laste ned Technogym-appen. Dette kan gjøre det enklere å dra fordel av belønningsmekanismene i tjenesten.

2. Din Technogym-konto og våre personvernretningslinjer.

For å få tilgang til tjenesten må du registrere deg og opprette en Technogym-konto. Vi samler og administrerer alle data vi trenger for å levere tjenesten, i denne kontoen.

I forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine i Technogym-kontoen din, har vi utarbeidet en spesifikk personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom dette dokumentet. Det inneholder alle opplysninger du trenger for å administrere sikkerhets- og delingsinnstillinger for personopplysningene dine og kontrollere hva andre treningsaktører og brukere av tjenesten kan se.

3. Bruk av tjenesten

Tjenesten tar sikte på å gjøre treningsopplevelsen mer effektiv og engasjerende. For at den skal bli så effektiv som mulig er vi avhengig av at du oppgir nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger når du registrerer deg, logger på og abonnerer på tjenesten.

Når du registrerer deg for en konto, kan den kun brukes av deg selv, og påloggingsinformasjonen for kontoen er en integrert del av sikkerhetssystemene og -prosedyrene Technogym har iverksatt for å beskytte systemet og dataene som er lagret i systemet. Vi ber derfor om at du ikke deler denne informasjon med noen andre. Hvis vi finner ut at disse reglene har blitt brutt, kan vi finne det nødvendig å deaktivere Technogym-kontoen din for å beskytte systemsikkerheten og rettighetene til andre brukere.

Vi forbeholder oss retten til å midlertidig deaktivere kontoer som vi mener kan ha brutt gjeldende lover eller forskrifter, eller som kan ha brukt tjenesten til andre formål enn det tjenesten ble gjort tilgjengelig for.

Vi ber også om at du ikke bruker tjenesten til legge ut materialer, kommentarer eller på andre måter spre informasjon:

  1. som er skremmende, ærekrenkende, usømmelig, uanstendig, oppviglersk, støtende, pornografisk, krenkende –for eksempel som ansporer til rasehat – diskriminerende, ekskluderende, truende, skandaløs, oppildnende, blasfemisk, krenker retten til konfidensialitet, krenker privatlivets fred eller som kan til plage eller skade andre på noen som helst måte
  2. som det ikke er innhentet nødvendige lisenser eller godkjenninger for, eller som på noen måte kan krenke tredjeparters rettigheter eller utgjøre brudd på nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter; eller som kan krenke patenter, varemerker, handelshemmeligheter eller noen andre immaterielle rettigheter eller noen annen tredjeparts rettigheter
  3. som representerer eller oppmuntrer til oppførsel som kan anses som ulovlig, som kan gi opphav til noen form for ansvar overfor andre, som på noen måte er i strid med loven, alminnelig ro og orden eller vanlige sedelighetsnormer, eller som skader tredjeparters rettigheter på noen steder i verden
  4. som forårsaker skade (inkludert, uten begrensninger, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, defekte komponenter, korrupte data eller annen programvare med skadelig innhold, eller som kan forårsake skade)
  5. som kan krenke en fysisk eller juridiske persons rettigheter i forbindelse med personens navn og identitet, eller som på feil grunnlag hevder en tilknytning til en fysisk eller juridisk person, eller som oppgir personopplysninger som tilhører tredjeparter (f.eks. adresser, telefonnumre, e-postadresser, skatteinformasjon eller lignende)
  6. som vi vurderer som støtende eller avskyelig
  7. som kan anses som søppelpost, eller som er generert på en randomisert eller automatisk måte eller inkluderer kommersielt eller etisk uakseptabelt materiell eller innhold, eller som oppmuntrer til ulovlige handlinger (for eksempel phishing) eller som villeder mottakerne angående opprinnelsen av det aktuelle materialet (for eksempel spoofing)
  8. som ikke er i samsvar med kontrakten med nettverksleverandørene eller andre leveringsvilkår i forbindelse med mobile enheter
  9. som er skadelig for kontinuiteten til tjenesten eller som misbruker tjenesten på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til hacking)

4. Deling av opplysninger med tredjeparter

Så snart du har opprettet en Technogym-konto, kan du gi tilgang til opplysningene dine til tredjeparter som har en tilstedeværelse på plattformen, for eksempel treningsstudioet ditt eller fysioterapeuten din («Wellness-operatøren»). Hvis du bestemmer deg for å knytte Technogym-kontoen din opp mot en bestemt Wellness-operatør som bruker plattformen, kan Wellness-operatøren behandle personopplysningene dine i henhold til sine egne personvernretningslinjer. Vi anbefaler derfor at du leser og overveier disse nøye.

I noen tilfeller kan det være Wellness-operatøren som invitere deg til å opprette en Technogym-konto, slik at du får tilgang til informasjonen din når du ikke befinner deg på det aktuelle treningssenteret.

5. Er du under 18 år, eller under 16 år?

Denne tjenesten kan brukes av barn under 18 år, men kun under tilsyn av barnets foresatte. Dessuten må du være over 16 år gammel for å opprette en konto på plattformen på egen hånd.

Barn under 16 kan opprette en Technogym-konto på ett av berøringspunktene, med unntak av Technogym-appen, men kun med uttrykkelig samtykke fra en foresatt (såkalt «Foreldrekontroll»). Mindreårige under 16 må oppgi e-postadressen til en forelder eller foresatt for å opprette en Technogym-konto. Technogym bruker denne e-postadressen til å be den foresatte om tillatelse til å registrere den mindreårige. Den mindreårige kan ikke fullføre opprettingen av Technogym-kontoen og bruke tjenesten før denne tillatelsen er innhentet.

Technogym samler ikke med vitende og vilje inn opplysninger om mindreårige under 16 år, og tillater ikke at de registrerer seg uten samtykke fra en forelder eller foresatt. Hvis Technogym finner ut at noen av opplysningene i databasen er knyttet til et barn under 16 år uten at det foreligger gyldig samtykke fra en forelder eller foresatt til å innhente den aktuelle informasjonen, forbeholder Technogym seg retten til å slette denne informasjonen så snart det er mulig.

6. Vi liker endring.

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling fordi vi alltid liker å prøve nye ting. Vi må derfor jevnlig oppdatere disse bruksvilkårene, og det gjør vi ganske enkelt ved å oppdatere denne siden. Vi anbefaler derfor at du besøker siden og leser gjennom den nyeste versjonen av dette dokumentet med jevne mellomrom.

I tillegg kan vi legge ut spesifikke vilkår når vi lanserer nye funksjoner. I så fall vil de spesifikke vilkårene gjelde i tillegg til disse bruksvilkårene, og ha forrang over bruksvilkårene dersom det oppstår konflikter.

7. Ops...

I noen tilfeller kan tjenesten eller noen av funksjonene i tjenesten være midlertidig utilgjengelige. Det er ikke alltid vi kan varsle om dette på forhånd. Du kan imidlertid være sikker på at vi gjør alt vi kan for å rette opp feilen så snart som mulig.

Vi gjør også vårt beste for å oppdatere informasjonen som er publisert i forbindelse med tjenesten, selv om vi ikke gir noen garantier for hvor ofte informasjonen oppdateres, eller hvor nøyaktig og fullstendig den er til enhver tid.

Hvis du trenger hjelp med Technogym-kontoen din eller med tjenesten, kan du kontakte oss på cloudsupport@technogym.com.

8. Tilbakemelding om tjenesten og forbedringsideer.

Vi ber av og til om tilbakemeldinger om tjenesten og forslag til hvordan vi kan forbedre den. Hvis du bestemmer deg for å dele en ide med oss, sende oss et forslag eller dele et dokument med oss («bidragene»), gir du samtykke til at: (a) bidragene ikke inneholder konfidensiell eller beskyttet informasjon; (b) vi ikke er pålagt krav om konfidensialitet, hverken uttrykt eller underforstått, med hensyn til bidragene; (c) vi er autorisert til å bruke og offentliggjøre (eller velge å ikke offentliggjøre) bidragene til ethvert formål, på en hvilken som helst måte og med hvilke som helst midler, på verdensbasis; (d) vi alt kan være i ferd med å utforme eller utvikle materiell som ligner på bidragene fra deg (e) bidragene automatisk blir vår eiendom uten at vi har noen som helst forpliktelser overfor deg, og at vi derfor ikke under noen omstendigheter er forpliktet til å gi deg godtgjørelse, erstatning eller tilbakebetaling av noe slag.

9. Hva bygger KI-algoritmene på og hvordan skal innholdet i tjenesten tolkes?

For å tilby tjenesten bruker vi kunstig intelligens og algoritmer som utnytter formler definert i den mest anerkjente vitenskapelige litteraturen om fysisk trening. Disse indikasjonene tar utgangspunkt i en abstrakt evaluering og har ikke til hensikt å stille medisinske diagnoser eller vurderinger, og har verken til hensikt eller gir seg ut for å forebygge eller kurere sykdommer. Medisinske diagnoser og behandlinger skal ved lov kun gis av kvalifisert helsepersonell.

Videre vil vi presisere at utdypende informasjon, studier og annet materiale som er tilgjengelig gjennom tjenesten, ikke er ment som profesjonell rådgivning gitt i forbindelse med en profesjonell diagnose-, behandlings- eller forebyggingstjeneste, og at det publiserte materialet ikke erstatter legekonsultasjoner.

Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke helsetilstanden og egnetheten for fysisk trening med fastlegen din jevnlig.

10. Enheter og nettverkstilkobling som kreves for å bruke tjenesten.

Tjenesten er kun tilgjengelig gjennom kompatible fastvareenheter. De tekniske kravene og hvilken programvare som er kompatibel med tjenesten, er oppgitt på nettstedet www.technogym.com.

Du er selv ansvarlig for å koble deg til et nettverk med tilstrekkelig kapasitet til å få tilgang til tjenesten, siden Technogym ikke er ansvarlig for nettverksforbindelsen der du befinner deg.

11. Technogyms eierrettigheter

Alle opphavsrettigheter og eventuelle andre immaterielle eller industrielle rettigheter, inkludert andre rettigheter av enhver art i forbindelse med innholdet eller noen av aspektene ved tjenesten, tilhører Technogym eller selskapets lisensgivere. Disse verkene beskyttes av regelverket som regulerer industrielle rettigheter, av åndsverkloven og av internasjonale avtaler som gjelder i Italia og på verdensbasis. Technogym forbeholder seg uttrykkelig rettighetene til disse verkene. Innholdet i denne tjenesten skal ikke brukes på andre måter enn det som er uttrykkelig tillatt i henhold til disse bruksvilkårene uten at det er gitt uttrykkelig, skriftlig tillatelse til det.

Technogym®, Technogym-logoen, Mywellness® og alle andre Technogym-logoer og produkt- eller tjenestenavn er, eller kan være varemerker som eies av Technogym eller tredjeparter («Technogyms varemerker.»). Bruken av eller fremvisning av Technogyms varemerker er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra Technogym.

Ingen eierrettigheter eller andre lisensrettigheter gis på uttrekk eller annet materiale som er hentet fra tjenesten. Med det ovennevnte som eneste unntak, er alle rettigheter forbeholdt.

12. Gjeldende lov og tvister.

Technogym leverer tjenesten fra Italia, og derfor er bruksvilkårene underlagt italiensk lov, med unntak av reglene om internasjonale juridiske tvister og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. Så langt loven tillater, skal alle tvister som måtte oppstå om disse bruksvilkårene, behandles av tingretten i Bologna i Italia. Dette er imidlertid ikke ment å fravike lovens bestemmelser i saker der domsmyndigheten i henhold til gjeldende lov er forbrukerens alminnelige verneting.

Hvis du har spørsmål om bruksvilkårene, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: mywellnesscloud@technogym.com.