Retningslinjer for informasjonskapsler

Innføring

Informasjonskapsler er små tekstfiler plassert av nettsteder på datamaskinen eller den mobile enheten til en bruker, som igjen brukes av de samme nettstedene ved senere besøk. Takket være informasjonskapsler kan nettsteder huske handlingene og preferansene til en bruker (for eksempel innloggingsdata, valgt språk, skriftstørrelse, andre skjerminnstillinger, etc.), slik at de ikke trenger å tilbakestilles når brukerne besøker samme nettsted på nytt, eller blar gjennom sidene. Som sådan brukes informasjonskapsler til å utføre autentisering av data, overvåke økter og lagre informasjon relatert til brukernes aktiviteter på et nettsted. Informasjonskapsler kan også inneholde en unik identifikasjonskode som gjør det mulig å holde oversikt over brukernes surfeaktiviteter på nettstedet for statistiske eller annonseformål. Når du surfer på et nettsted, kan informasjonskapsler også plasseres på en brukers datamaskin eller mobilenhet av nettsteder eller webservere som er forskjellige fra den som besøkes (disse kalles «tredjeparts informasjonskapsler»). Enkelte operasjoner kan ikke utføres uten informasjonskapsler, som i noen tilfeller er teknisk nødvendige for at nettstedet skal fungere riktig.

Det finnes ulike typer informasjonskapsler – med forskjellige egenskaper og funksjoner – som kan forbli på datamaskinen eller den mobile enheten til en bruker i forskjellige tidsperioder: «øktinformasjonskapsler» slettes automatisk når nettleseren lukkes; «vedvarende informasjonskapsler» forblir på brukerens enhet, og har en forhåndsinnstilt utløpsdato.

I henhold til gjeldende lovgivning, er ikke et uttrykkelig samtykke fra brukerne alltid påkrevd for bruk av informasjonskapsler. Mer spesifikt, er ikke uttrykkelig samtykke påkrevd for «tekniske informasjonskapsler» (dvs. informasjonskapsler som brukes utelukkende for å overføre kommunikasjon via et elektronisk kommunikasjonsnettverk), eller i situasjoner der disse er påkrevd for å tilby brukeren en eksplisitt forespurt tjeneste. Dette er altså informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal, eller for å utføre aktivitetene som brukeren ber om

På lik linje som de tekniske informasjonskapslene nevnt tidligere, krever heller ikke «Analytics-informasjonskapslene» uttrykkelig samtykke dersom de brukes direkte av nettstedoperatøren (kalt «førsteparts informasjonskapsle» eller «proprietære informasjonskapsler») for å samle inn informasjon i aggregert form om antall brukere som besøker nettstedet og måten de besøker nettstedet på; eller når de leveres av tredjeparter, og verktøy brukes for å begrense identifikasjonsopplysninger (f.eks. ved å skjule en betydelig del av IP-adressen). Det finnes også «funksjonalitetskapsler», som lar brukerne bla gjennom innhold i henhold til valgte kriterier (for eksempel etter språk eller produkt) for å forbedre tjenesten som tilbys.

«Profileringskapsler» (dvs. informasjonskapsler som brukes for å opprette brukerprofiler og sende annonser skreddersydd etter valgte preferanser når du surfer på internett) krever derimot brukernes forhåndssamtykke.

Typer informasjonskapsler som brukes av dette nettstedet www.mywellness.com

Dette nettstedetwww.mywellness.com bruker informasjonskapslene som er oppført i tabellen nedenfor.
Disse informasjonskapslene er kategorisert som:

  • «Strengt nødvendige» informasjonskapsler (eller tekniske informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal, og kan ikke deaktiveres i systemene våre. De er vanligvis konfigurert kun til å svare på handlinger utført av brukerne, slik som tjenesteforespørsler (for eksempel å angi personverninnstillinger, logge på eller fylle ut skjemaer). Brukerne kan konfigurere nettleseren til å blokkere eller bli varslet om disse informasjonskapslene, noe som også innebærer at deler av nettstedet kanskje ikke fungerer som forventet. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personopplysninger, og deres bruk er grunnleggende og avgjørende for at nettstedet fungerer som det skal
  • Ytelsesinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig å telle antall besøk og trafikk-kilder på nettstedet for å måle og forbedre ytelsen. De bidrar med informasjon om de mest og minst populære sidene samt navigasjonsmønstrene til nettstedets besøkere. All informasjonen som samles inn av ytelsesinformasjonskapsler er aggregert og dermed anonym. Dersom brukerne ikke samtykker til bruk av disse informasjonskapslene, er det ikke mulig å vite når de har besøkt nettstedet vårt.

Når det gjelder Google Analytics-informasjonskapsler (kalt «GA»), vil vi også legge til at passende verktøy er anvendt for å skjule betydelige deler av IP-adressen for å begrense identifisering gjennom disse informasjonskapslene. I tillegg er disse informasjonskapsler konfigurert slik at leverandøren (Google) kommer til å bruke dem kun for å tilby tjenester, lagre dem separat, og vil ikke «berike» eller «transformere» dem ved hjelp av annen disponibel informasjon, med mindre spesifikt samtykke er gitt.

Slik viser og konfigurerer du informasjonskapsler i nettleseren din

Brukerne kan velge informasjonskapslene som skal autoriseres ved å følge prosedyren satt opp av selve nettstedet (tilgjengelig via lenkene som vises når du åpner en side), samt autorisere, blokkere eller slette (helt eller delvis) informasjonskapsler som bruker nettleserens relevante innstillinger: Det skal imidlertid nevnes at deaktivering av samtlige eller enkelte informasjonskapsler kan føre til at nettstedet ikke er funksjonell, eller at enkelte av tjenestene eller funksjonene ikke lenger er tilgjengelige eller fungerer som de skal, og/eller at brukerne kanskje må endre eller anser manuelt hver gang de besøker nettstedet.

Instrukser for administrering av førsteparts informasjonskapsler

Basert på synspunktet til den italienske databeskyttelsesmyndigheten «Il Garante» i dokumentet «Retningslinjer for informasjonskapsler og andre sporingsverktøy» – 10. juni 2021”, med tanke på funksjonen de utfører, krever ikke bruken av tekniske informasjonskapsler samtykke fra den interesserte parten.

Med hensyn til informasjonskapsler fra førsteparter (det vil si de som sendes direkte av operatøren av dette nettstedet) kan brukere likevel alltid endre preferansene sine ved å konfigurere de spesifikke innstillingene i nettleseren (se ovenfor for mer om dette).

Valgene foretatt av brukerne i forhold til nettstedets informasjonskapsler vil igjen bli lagret i en bestemt teknisk informasjonskapsel. I enkelte tilfeller kan det imidlertid hende at en slik informasjonskapsel ikke fungerer som den skal: I slike tilfeller anbefales brukere å slette uønskede informasjonskapsler og deaktivere bruken av dem ved å konfigurere nettleseren.

Brukerinnstillinger angående informasjonskapsler må tilbakestilles dersom ulike enheter eller nettlesere brukes til å få tilgang til nettstedet.

Generelle bestemmelser.

Data som samles inn via informasjonskapsler vil bli lagret etter type: Øktinformasjonskapsler utløper når brukerne lukker nettleseren, mens vedvarende informasjonskapsler har standardinnstilte utløpsdatoer som – bortsett fra spesielle unntak – ikke overstiger 20 dager.

Disse opplysningene vil bli brukt utelukkende for de nevnte formålene, og kan utleveres til datterselskaper, morselskaper, tilknyttede selskaper eller enheter som ellers er knyttet til Technogym S.p.A.

I samsvar med minimum sikkerhetstiltak, kan informasjon som stammer fra bruk av informasjonskapsler også kommuniseres til offentlige sikkerhetsbyråer og andre offentlige og private enheter for å oppfylle lovbestemte forpliktelser, inkludert økonomiske, administrative, økonomiske og lignende forpliktelser. Informasjonen vil ikke under noen omstendigheter bli spredd.

I samsvar med prinsippene om proporsjonalitet og nødvendighet, vil ikke data oppbevares i lengre perioder enn strengt tatt nødvendig for å oppnå de nevnte formålene, og dermed for å levere tjenestene som tilbys, eller i samsvar med spesifikke lover.

Brukere kan utøve sine tilgangsrettigheter mot behandlingsansvarlig når som helst, i henhold til artikkel 15 i EU-forordning 2016/679. Videre har brukere rett til å få dataene sine oppdatert, rettet, fullført og slettet, eller be om å begrense behandlingen av disse. Til slutt har brukerne rett til helt eller delvis å fremme innsigelser mot behandlingen av de personlige dataene sine (selv om de er relevante for formålet med innsamlingen), sendingen av annonser eller direkte salgsmateriell, eller gjennomføringen av markedsundersøkelser eller markedsføringskommunikasjon ved å kontakte behandlingsansvarlig. Den fullstendige og oppdaterte listen over databehandlere er også tilgjengelig på forespørsel.

Brukerne har også rett til å sende inn en klage til det italienske datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Technogym S.p.A. med adresse via Calcinaro, 2861, Cesena (IT), og kan kontaktes via e-post på dpo@technogym.com

Informasjonskapsler brukt av dette nettstedet www.mywellness.com

Teknikerens navn Hjemmeadresse Type informasjonskapsler Forfall Hensikt
_mwappseu www.mywellness.com Første dels tekniske informasjonskapsler Ved seksjonens slutt Seksjon for navigering
_mwconsistencystorage www.mywellness.com Første dels tekniske informasjonskapsler Ved seksjonens slutt Seksjon for navigering
widget.mywellness.com www.mywellness.com Første dels tekniske informasjonskapsler Ved seksjonens slutt Seksjon for navigering
mywellness_oauth www.mywellness.com Første dels tekniske informasjonskapsler Ved seksjonens slutt Seksjon for navigering
privacysettingseu www.mywellness.com Første dels tekniske informasjonskapsler 2 år Lagring av innstillingene til informasjonskapslene
_gat www.mywellness.com analytiske informasjonskapsler til anonyme utenforstående 10 minutter Aggregert analyse av besøkene på nettstedet
_ga www.mywellness.com Analytiske informasjonskapsler til anonyme utenforstående 2 år Aggregert analyse av besøkene på nettstedet