Çerez Politikası

Giriş

Çerezler, web siteleri tarafından bir kullanıcının bilgisayarına veya mobil cihazına yerleştirilen ve aynı web siteleri tarafından sonraki ziyaretlerde tekrar kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler sayesinde, web siteleri bir kullanıcının eylemlerini ve tercihlerini (örneğin, oturum açma verileri, seçilen dil, yazı tipi boyutu, diğer ekran ayarları vb.) hatırlayabilir, böylece kullanıcılar aynı web sitesine geri döndüklerinde veya sayfalarına göz attıklarında sıfırlanmaları gerekmez. Bu nedenle, çerezler bilgisayar kimlik doğrulaması yapmak, oturumları izlemek ve kullanıcıların bir web sitesindeki etkinlikleriyle ilgili bilgileri depolamak için kullanılır. Çerezler ayrıca, kullanıcıların istatistiksel veya reklam amacıyla web sitesindeki tarama etkinliklerini takip etmeyi sağlayan benzersiz bir tanımlama kodu da içerebilir. Bir web sitesinde gezinirken, çerezler, ziyaret edilenden farklı web siteleri veya web sunucuları tarafından kullanıcının bilgisayarına veya mobil cihazına da yerleştirilebilir (bunlara “üçüncü taraf çerezleri” denir). Bazı işlemler çerezler olmadan gerçekleştirilemez, bu da bazı durumlarda web sitesinin doğru çalışması için teknik olarak gereklidir.

Farklı özelliklere ve işlevlere sahip çeşitli çerez türleri vardır ve bunlar kullanıcının bilgisayarında veya mobil cihazında farklı sürelerde kalabilir: “oturum çerezleri”, tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinir; "kalıcı çerezler" kullanıcının cihazında kalır ve önceden belirlenmiş bir son kullanma tarihine sahiptir.

Mevcut mevzuata göre, çerezlerin kullanımı her zaman kullanıcıların açık rızasını gerektirmez. Daha ayrıntılı olarak, "teknik çerezler", yani yalnızca bir elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişimleri iletmek amacıyla kullanılan veya kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir hizmeti sağlamaları gereken durumlarda kullanılan çerezler için açık içerik gerekli değildir. Başka bir ifadeyle, bunlar web sitesinin doğru çalışması için zorunlu olan veya kullanıcı tarafından talep edilen etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli olan çerezlerdir.

"Analitik çerezleri" yukarıda belirtilen teknik çerezler gibidir ve ayrıca, web sitesini kaç kullanıcının ziyaret ettiği ve web sitesini nasıl ziyaret ettikleri hakkında toplu biçimde bilgi toplamak için doğrudan web sitesi operatörü tarafından kullanıldığında ("birinci taraf çerezleri" veya "tescilli çerezler" olarak adlandırılır) veya üçüncü taraflarca ne zaman sağlandıkları ve tanımlamayı azaltmak için araçlar (örneğin, IP adresinin önemli bir bölümünü gizleyerek) kullanıldığı durumlarda açık onay gerektirmezler. Ayrıca, kullanıcıların sağlanan hizmeti geliştirmek için seçilen kriterlere göre (örneğin, dil veya ürün bazında) sitede gezinmelerini sağlayan "işlevsellik çerezleri" de vardır.

Bunun aksine, "profil oluşturma çerezleri" – yani kullanıcı profilleri oluşturmayı amaçlayan ve internette gezinirken ifade edilen tercihlere göre uyarlanmış reklam mesajları göndermek için kullanılan çerezler – ise kullanıcıların önceden onayını gerektirir.

Bu web sitesi www.mywellness.com tarafından kullanılan çerez türleri

Bu web sitesi www.mywellness.com, aşağıdaki tabloda listelenen çerez türlerini kullanır.
Bu çerezler şu şekilde kategorize edilir:

  • "Kesinlikle gerekli" çerezler (veya teknik çerezler). Bu çerezler, web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde devre dışı bırakılamaz. Genellikle yalnızca, gizlilik tercihlerini ayarlama, oturum açma veya formları doldurma türünde hizmetler için bir istekte bulunmak gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemlere yanıt verecek şekilde yapılandırılırlar. Kullanıcılar tarayıcılarını bu çerezleri engelleyecek veya bu çerezler hakkında uyarılacak şekilde yapılandırabilir, ancak bu aynı zamanda web sitesinin bazı bölümlerinin beklendiği gibi çalışmayabileceği anlamına gelir. Bu çerezler kişisel bilgileri saklamaz ve kullanımları web sitesinin doğru çalışması için gerekli ve kritiktir.
  • Performans çerezleri. Bu çerezler, performansı ölçmek ve iyileştirmek için web sitesindeki ziyaretlerin ve trafik kaynaklarının sayısını hesaplamayı sağlar. Bunlar, hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu ve ziyaretçilerin web sitesinde nasıl gezindiğini öğrenmemize yardımcı olurlar. Performans çerezleri tarafından toplanan tüm bilgiler bir araya getirilir ve bu nedenle anonimdir. Kullanıcılar bu çerezlerin kullanımına izin vermezlerse, web sitemizi ne zaman ziyaret ettiklerini bilmemiz mümkün değildir.

Google Analytics çerezlerine ("GA" olarak adlandırılır) atıfta bulunarak, bu çerezler tarafından tanımlanmayı azaltmak için IP adresinin önemli bölümlerini gizlemek için uygun araçların benimsendiğini de eklemek isteriz. Üstelik bu çerezler, tedarikçinin (Google) bunları yalnızca hizmet sağlamak için kullanacağı, ayrı ayrı depolayacağı ve özel onay verilmedikçe, elindeki diğer bilgileri kullanarak "zenginleştirmeyeceği" veya "dönüştürmeyeceği" şekilde yapılandırılmıştır.

Tarayıcınızda çerezleri görüntüleme ve yapılandırma

Kullanıcılar, web sitesinin kendisi tarafından oluşturulan, bir sayfayı açarken sağlanan bağlantılarla erişilen prosedürü izleyerek hangi çerezleri yetkilendireceklerini seçebilir ve tarayıcılarının ilgili ayarlarını uygulayarak çerezleri (tamamen veya kısmen) yetkilendirebilir, engelleyebilir veya silebilir: ancak, çerezlerin tümünü veya bir kısmını devre dışı bırakmanın, web sitesine göz atılamayacağı veya bazı hizmetlerinin veya işlevlerinin artık mevcut olmadığı veya doğru çalışmadığı ve/veya kullanıcıların web sitesini her ziyaret ettiklerinde bilgileri veya tercihleri manuel olarak değiştirmeleri veya girmeleri gerekebileceği anlamına gelebileceği unutulmamalıdır.

Birinci taraf çerez yönetimi talimatları

İtalyan Veri Koruma Kurumu 'Il Garante' tarafından “ Çerezler ve diğer izleme araçları için yönergeler – 10 Haziran 2021”, belgesinde ifade edilen görüşe dayanarak, gerçekleştirdikleri işlev göz önüne alındığında, teknik çerezlerin kullanımı ilgili tarafın onayını gerektirmez.

Bununla birlikte, birinci taraf çerezleriyle, yani doğrudan bu web sitesinin operatörü tarafından gönderilenlerle ilgili olarak, kullanıcılar tarayıcılarının belirli ayarlarını yapılandırarak seçimlerini her zaman uygulayabilirler (bu bağlamda yukarı kısma bakınız).

Kullanıcılar tarafından web sitesinin çerezleriyle ilgili olarak yapılan seçimler sırayla belirli bir teknik çerezde saklanacaktır. Ancak, bazı durumlarda bu tür çerezler düzgün çalışmayabilir: bu gibi durumlarda, kullanıcıların istenmeyen çerezleri silmeleri ve tarayıcılarını yapılandırarak kullanımlarını devre dışı bırakmaları önerilir.

Web sitesine erişmek için farklı cihazlar veya tarayıcılar kullanılıyorsa, çerezlerle ilgili kullanıcı tercihlerinin sıfırlanması gerekecektir.

Genel hükümler.

Çerezler aracılığıyla toplanan veriler türüne göre saklanacaktır: Oturum çerezleri, kullanıcılar tarayıcılarını kapattığında sona ererken, kalıcı çerezlerin belirli istisnalar dışında 20 günü aşmayan standart son kullanma tarihleri vardır.

Bu tür veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için işlenecektir ve Technogym S.p.A. ile ilişkili iştiraklere, ana şirketlere, bağlı kuruluşlara veya kuruluşlara açıklanabilecektir.

Asgari güvenlik önlemlerine uygun olarak, çerezlerin kullanımından elde edilen veriler, mali, idari, finansal ve benzeri yükümlülükler de dahil olmak üzere yasaların öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu güvenlik kurumlarına ve diğer kamu ve özel kuruluşlara da iletilebilir. Veriler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır.

Orantılılık ve gereklilik ilkelerine uygun olarak, veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla sunulan hizmetlerin sağlanması veya belirli yasalara uygun olarak kesinlikle ihtiyaç duyulanlardan daha uzun süreler boyunca saklanmayacaktır.

Kullanıcılar, 2016/679 sayılı AB Tüzüğü'nün 15. Maddesi uyarınca Veri Kontrolörüne karşı erişim haklarını istedikleri zaman kullanabilirler. Ayrıca, kullanıcılar verilerinin güncellenmesini, düzeltilmesini, tamamlanmasını ve silinmesini isteme veya işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Son olarak, kullanıcılar, toplanma amacına uygun olsa bile, kişisel verilerinin işlenmesine, reklam veya doğrudan satış materyalinin gönderilmesine veya pazar araştırması veya pazarlama iletişiminin yürütülmesine Veri Kontrolörü ile iletişime geçerek meşru nedenlerle tamamen veya kısmen itiraz etme hakkına sahiptir. Veri İşleyicilerin tam ve güncellenmiş listesi talep üzerine de temin edilebilir.

Kullanıcılar ayrıca, İtalyan Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına da sahiptir.

Veri Kontrolörü, Technogym S.p.A. olup merkezi Cesena (FC), via Calcinaro, 2861 adresindedir ve dpo@technogym.com email adresi üzerinden iletişime geçilebilir.

Bu web sitesi www.mywellness.com tarafından kullanılan çerezler

Technical name Domain Type of cookie Expiration Purpose
_mwappseu www.mywellness.com Technical cookie first part At the end of the session Browsing session
_mwconsistencystorage www.mywellness.com Technical cookie first part At the end of the session Browsing session
widget.mywellness.com www.mywellness.com Technical cookie first part At the end of the session Browsing session
mywellness_oauth www.mywellness.com Technical cookie first part At the end of the session Browsing session
privacysettingseu www.mywellness.com Technical cookie first part 2 years Save cookie settings
_gat www.mywellness.com Third party anonymous analytical cookies 10 minutes Pooled analysis of visits on the website
_ga www.mywellness.com Third party anonymous analytical cookies 2 years Pooled analysis of visits on the website