Cookiebeleid

Inleiding

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker worden geplaatst, en die bij volgende bezoeken door diezelfde websites opnieuw worden gebruikt. Dankzij cookies kunnen websites de handelingen en voorkeuren van een gebruiker onthouden (zoals inloggegevens, geselecteerde taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.). Op die manier hoeven deze gegevens niet opnieuw te worden ingesteld wanneer gebruikers naar dezelfde website terugkeren of door de pagina's van de site bladeren. Cookies worden gebruikt om computers te herkennen, sessies te volgen en informatie over de activiteiten van gebruikers op een website op te slaan. Cookies kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten waarmee de surfactiviteiten van gebruikers op de website voor statistische of reclamedoeleinden kunnen worden bijgehouden. Tijdens het surfen op een website kunnen ook cookies door andere websites of webservers dan de website of webserver die de gebruiker bezoekt op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker worden geplaatst (dit worden "cookies van derden" genoemd). Sommige handelingen kunnen niet worden uitgevoerd zonder cookies. In die gevallen zijn cookies technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van de website.

Er zijn verschillende soorten cookies, met verschillende kenmerken en functies. Bovendien verschilt de tijd dat cookies op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker blijven staan: "sessiecookies" worden automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten; „permanente cookies” blijven op het apparaat van de gebruiker staan en hebben een vooraf ingestelde vervaldatum.

Volgens de huidige wetgeving vereist het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers. Meer in detail is uitdrukkelijke toestemming niet vereist voor "technische cookies”, d.w.z. cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van mededelingen via een elektronisch communicatienetwerk, of in situaties waarin ze vereist zijn om een dienst te leveren die expliciet door de gebruiker wordt gevraagd. Met andere woorden, dit zijn cookies die essentieel zijn voor het correct functioneren van de website of die nodig zijn om door de gebruiker gevraagde activiteiten uit te voeren.

"Analytische cookies" zijn vergelijkbaar met de hierboven genoemde technische cookies. Ook deze vereisen geen uitdrukkelijke toestemming als ze rechtstreeks door de beheerder van de website worden gebruikt (dit worden "first-party cookies" of "eigen cookies" genoemd) om informatie in geaggregeerde vorm te verzamelen over hoeveel gebruikers de website bezoeken en hoe ze de website bezoeken, of als ze door derden worden verstrekt en er hulpmiddelen worden gebruikt om identificatie te beperken (bijvoorbeeld door een aanzienlijk deel van het IP-adres te verbergen). Verder zijn er "functionele cookies”, waarmee gebruikers kunnen browsen volgens geselecteerde criteria (bijvoorbeeld per taal of per product) om de geboden service te verbeteren.

Omgekeerd vereisen "profileringscookies” - d.w.z. cookies die bedoeld zijn voor het aanmaken van gebruikersprofielen en die worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden die zijn afgestemd op de voorkeuren die worden uitgedrukt tijdens het surfen op internet - vereisen voorafgaande toestemming van gebruikers.

Soorten cookies die door deze website worden gebruikt www.mywellness.com

Deze websitewww.mywellness.com maakt gebruik van de soorten cookies die in de onderstaande tabel worden vermeld.
Deze cookies zijn ingedeeld als:

  • "Strikt noodzakelijke” cookies (of technische cookies). Deze cookies zijn nodig om de website correct te laten werken en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze zijn meestal alleen geconfigureerd om te reageren op acties die door gebruikers worden uitgevoerd, zoals een verzoek om diensten, bijvoorbeeld het instellen van privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Gebruikers kunnen hun browser zo configureren dat er een een waarschuwing verschijnt voor deze cookies of dat ze worden geblokkeerd, met als gevolg dat delen van de website mogelijk niet werken zoals verwacht. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op en het gebruik ervan is essentieel en cruciaal voor het correct functioneren van de website.
  • Prestatiecookies. Deze cookies maken het mogelijk om het aantal bezoeken en en bronnen van bezoekers op de website te tellen, om de prestaties te meten en te verbeteren. Ze helpen ons erachter te komen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers op de website navigeren. Alle informatie die door prestatiecookies wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als gebruikers niet instemmen met het gebruik van deze cookies, kunnen wij niet weten wanneer ze onze website hebben bezocht.

Voor Google Analytics-cookies (de zogeheten "GA") worden passende tools gebruikt om een groot deel van het IP-adres te verbergen om identificatie door deze cookies te beperken. Bovendien zijn deze cookies zo geconfigureerd dat de leverancier (Google) ze alleen gebruikt om diensten te verlenen. De leverancier slaat de cookies afzonderlijk op en "verrijkt" of "transformeert” ze niet zonder specifieke toestemming met behulp van andere informatie waarover de leverancier beschikt.

Cookies in uw browser bekijken en configureren

Gebruikers kunnen selecteren welke cookies ze toestaan door de procedure op de website te volgen. De procedure is toegankelijk via een link die wordt getoond bij het openen van een pagina. Gebruikers kunnen cookies bovendien (geheel of gedeeltelijk) toestaan, blokkeren of verwijderen met behulp van de daarvoor bedoelde instellingen in de browser: Het uitschakelen van alle of sommige cookies kan echter betekenen dat de website niet kan worden geraadpleegd of dat sommige diensten of functies niet meer beschikbaar zijn of niet meer correct werken en/of dat gebruikers bij elk bezoek aan de website handmatig informatie of voorkeuren moeten wijzigen of invoeren.

Instructies voor beheer van first-party cookies

Op basis van het standpunt van de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit 'Il Garante' in haar document "Richtlijnen voor cookies en andere trackingtools — 10 juni 2021”, is voor het gebruik van technische cookies, gezien de functie die ze vervullen, geen toestemming van de gebruiker nodig.

Met betrekking tot first-party cookies, d.w.z. cookies die rechtstreeks door de beheerder van deze website worden verzonden, kunnen gebruikers hun keuzes echter altijd aangeven door de specifieke instellingen van hun browser te configureren (zie hierboven).

De keuzes die gebruikers maken met betrekking tot de cookies van de website, worden op hun beurt opgeslagen in een specifieke technische cookie. In sommige omstandigheden kan een dergelijke cookie echter niet correct werken. In dergelijke gevallen wordt gebruikers geadviseerd om ongewenste cookies te verwijderen en het gebruik ervan uit te schakelen door hun browser te configureren.

Gebruikersvoorkeuren met betrekking tot cookies moeten opnieuw worden ingesteld als verschillende apparaten of browsers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Algemene bepalingen.

De opslag van gegevens die via cookies worden verzameld is afhankelijk van het type: Sessiecookies vervallen zodra gebruikers hun browser sluiten, permanente cookies hebben standaard vervaldatums van, met enkele uitzonderingen, maximaal 20 dagen.

Dergelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en kunnen worden verstrekt aan dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of entiteiten die anderszins verbonden zijn met Technogym S.p.A.

Met inachtneming van de minimale veiligheidsmaatregelen kunnen de gegevens die uit het gebruik van cookies voortkomen ook worden meegedeeld aan openbare veiligheidsdiensten en andere openbare en particuliere entiteiten om te voldoen aan verplichtingen die door de wet worden opgelegd, met inbegrip van fiscale, administratieve, financiële en soortgelijke verplichtingen. De gegevens zullen in geen geval worden verspreid.

In overeenstemming met de beginselen van evenredigheid en noodzakelijkheid zullen gegevens niet langer worden bewaard dan absoluut noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden, en dus om de aangeboden diensten te verlenen of om te voldoen aan de specifieke wetten.

Gebruikers kunnen te allen tijde hun toegangsrechten tegenover de gegevensbeheerder uitoefenen, op grond van artikel 15 van EU-Verordening 2016/679. Bovendien hebben gebruikers het recht om hun gegevens te laten bijwerken, corrigeren, aanvullen en wissen of om beperking van de verwerking ervan aan te vragen. Ten slotte hebben gebruikers het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van allen of een deel van hun persoonsgegevens, ook al is die verwerking relevant voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, alsmede tegen de toezending van reclame of direct verkoopmateriaal of tegen de uitvoering van marktonderzoek of marketingcommunicatie, door contact op te nemen met de gegevensbeheerder, waarvan op verzoek ook de volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers beschikbaar is.

Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming.

De gegevensbeheerder is Technogym S.p.A. gevestigd in Cesena (FC), via Calcinaro, 2861. Contact met Technogym kan worden opgenomen via e-mail op dpo@technogym.com

Cookies die door deze website worden gebruikt www.mywellness.com

Technische naam Domein Type cookie Vervaldatum Doel
_mwappseu www.mywellness.com Functionele cookies van de website Na afloop van de sessie Navigatiesessie
_mwconsistencystorage www.mywellness.com Functionele cookies van de website Na afloop van de sessie Navigatiesessie
widget.mywellness.com www.mywellness.com Functionele cookies van de website Na afloop van de sessie Navigatiesessie
mywellness_oauth www.mywellness.com Functionele cookies van de website Na afloop van de sessie Navigatiesessie
privacysettingseu www.mywellness.com Functionele cookies van de website 2 jaar Instellingen cookies opslaan
_gat www.mywellness.com Anoniem gemaakte analytische cookies van derden 10 minuten Gezamenlijke analyse van de bezoeken aan de website
_ga www.mywellness.com Anoniem gemaakte analytische cookies van derden 2 jaar Gezamenlijke analyse van de bezoeken aan de website