Dank u wel voor uw tijd

Aspiration map

Vul de enquête in

Haal uw aspiratiekaart op

Begin te bewegen

In welke mate wilt u de onderstaande doelstellingen bereiken door middel van training?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Mijn lichamelijk bewustzijn vergroten 1 2 3 4 5
 • Ontspannen en de dagelijkse stress van me afwerken 1 2 3 4 5
 • Afvallen en mijn ideale gewicht bereiken 1 2 3 4 5
 • Mijn lichaam vormen en er beter uitzien 1 2 3 4 5
 • Lichamelijk actief zijn om gezond te blijven 1 2 3 4 5
 • Regelmatig bewegen om mijn levensstijl te verbeteren 1 2 3 4 5
 • Mijn spiermassa laten toenemen 1 2 3 4 5
 • Mede dankzij mijn fysieke verschijning succesvol worden 1 2 3 4 5
 • Getraind worden voor de sport die ik reeds beoefen 1 2 3 4 5
 • Mijn sportprestaties verbeteren 1 2 3 4 5
 • Plezier hebben en mijn tijd nuttig besteden 1 2 3 4 5
 • Anderen leren kennen en nieuwe ervaringen opdoen 1 2 3 4 5

In welke mate vindt u het in uw leven belangrijk dat u...

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Luistert naar uzelf en uw lichaam om balans te vinden 1 2 3 4 5
 • Door uzelf en anderen wordt gewaardeerd 1 2 3 4 5
 • Fit bent en zich fit voelt 1 2 3 4 5
 • Succesvol bent, autoriteit heeft en aandacht krijgt 1 2 3 4 5
 • Uw fysieke prestaties verbetert 1 2 3 4 5
 • Met anderen bezig bent door middel van plezierige activiteiten 1 2 3 4 5

Welke van de volgende activiteiten zou u willen doen om uw doelstellingen te behalen?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Stretchen en souplessetraining 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met apparaten 1 2 3 4 5
 • Cardiovasculaire training op apparaten 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met gewichten 1 2 3 4 5
 • Specifieke, sportgerelateerde training 1 2 3 4 5
 • Ontspannende groepsactiviteiten 1 2 3 4 5

Vul de onderstaande velden in om meer te weten te komen over je aspiraties.

Aspiratiezoekerr©
Opmerkingen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens
In deze voorschriften en richtlijnen zijn de wijzes beschreven waarop uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden door de software- applicatie "Aspiration Finder©" (de "Applicatie") eigendom van Technogym S.p.A., een bedrijf gevestigd in Italië met kantooradres op Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italië ("Technogym"). De Applicatie valt onder een licentie en is beschikbaar gesteld op het web bij RehaSportzentrum Al Jasem - Frankfurter Landstraße 152 Darmstadt (Arheilgen) - 64291 - Hessen (de "Beheerder").
Toegang tot de Applicatie kan worden verkregen via de website www.technogym.com (de "Site") of geïntegreerd zijn binnen de website van de Beheerder.
Met de Applicatie kunt u de aspiraties die u stimuleren om lichamelijke activiteiten te verrichten definiëren. Dit vindt plaats door automatische verwerking van bepaalde verzamelde persoonlijke gegevens, verwerkt en opgeslagen door de database van de Applicatie. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt namens de Beheerder, die derhalve eigenaar is van de betreffende verwerking. Technogym kan alle door de Applicatie verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken in geaggregeerde vorm om de service te verbeteren en deze is in ieder geval onderwerp van anonimisering.
Deze opmerkingen vormen dus geen informatiebericht over privacy van gegevens voor registratiedoeleinden die van toepassing zijn op de Beheerder. Wij vragen gebruikers het informatiebericht te lezen dat de Beheerder verplicht is te leveren met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Desalniettemin vragen wij u dit document aandachtig te lezen om het beleid en de doeleinden te begrijpen van de verwerking van de gegevens door de Applicatie.
 1. Type verzamelde gegevens en acquisitiemethoden.
  Gebruik van de Applicatie gaat gepaard met de acquisitie en verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke details (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) en gegevens met betrekking tot persoonlijke voorkeuren verzameld via een vragenlijst die automatisch verwerkt worden. In ieder geval, is het informatie die gebruikers uit vrije wil invoeren en die niet automatisch verzameld wordt, behalve dan de hierop volgende verwerking door de Applicatie.
 2. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.
  Alle in de database van de Applicatie verzamelde gegeven zullen gebruikt worden om de aspiraties van de gebruiker te identificeren, evenals het voldoen aan de hieruit voortvloeiende wettelijke vereisten, onderwerp van aanvullende doeleinden die de Beheerder bekend moet maken in zijn informatiebericht inzake privacy van gegevens.
 3. Plaats waar de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen.
  De registratie van de gegevens houdt de aanvaarding in dat de gegevens zullen worden opgeslagen in de database van de Applicatie op servers die zich in Italië bevinden, onderhevig aan supervisie en controle door Technogym en/of de gekozen leveranciers van web hosting en conservatieve en/of evolutieve onderhoudsdiensten. Deze Database zal beschikbaar gesteld worden aan de Beheerder en onderhouden worden namens de Beheerder, die alle wettelijke aansprakelijkheden behoudt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Merk echter wel op dat de overdracht van gegevens via Internet desalniettemin bepaalde risico's heeft en, ook al houdt Technogym zich aan passende niveaus van veiligheid, wij geen volledige veiligheid kunnen garanderen. Alle overdracht van gegevens op het Internet vindt plaats op risico van de geregistreerde gebruiker. Vanaf het moment dat wij de gegevens ontvangen in onze database, zullen wij alle maatregelen en procedures toepassen om ongeoorloofde toegang or willekeurig welke schade te voorkomen.
 4. Personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden of die toegang hebben tot de gegevens als verantwoordelijken voor de verwerking of verwerkers en toepassingsgebied van verspreiding van de gegevens.
  In de database ingevoerde persoonlijke gegevens zullen beschikbaar zijn voor de Beheerder en door Beheerder gebruikt worden in overeenstemming met de hierdoor geïdentificeerde doelen. De Beheerder kan, op zijn beurt, personeelsleden of freelance stafleden aanstellen voor het verwerken van de gegevens volgens de door de Beheerder onafhankelijk gedefinieerde doeleinden.
 5. Duur van de verwerking.
  De duur van het opslaan en verwerken van gegevens in de database wordt vastgesteld en beheerd door de Beheerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Controleer alstublieft de betreffende voorwaarden bij uw Beheerder.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat beim Rehasportzentrum Al Jasem einen besonderen Stellenwert.

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgen auf Grund eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages, einer erteilten Einwilligung oder einer rechtlichen Erlaubnis. Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Ihre Daten. Dabei beachten wir insbesondere die gesetzlichen Vorschriften der DSGVO. Ohne Ihre Einwilligung werden wir Ihre Bestands- und Nutzungsdaten nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Ihnen stehen gegenüber dem Rehasportzentrum Al Jasem folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation einer betroffenen Person, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde sowie auf Datenportabilität. Sofern die Verarbeitung auf Einwilligung beruht: Das Recht zum jederzeitigen Widerruf der Einwilligung.

Bei Bedarf schreiben Sie uns bitte direkt eine E-Mail, damit wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten können: mail@physio-aljasem.de


Einwilligungen und erweiterte Informationspflichten

· Gesundheits- und biometrische Daten: Für optimale Trainingssteuerung und -planung sowie Betreuung.

· Bild für Mitgliedersoftware: Damit unser Team Sie auf der Trainingsfläche zuordnen kann und eine optimale Betreuung gewährleistet wird.

· Check-In Daten: Es werden Anwesenheitsdaten von Ihren Studio-Aufenthalten gespeichert, um Sie bezüglich der Trainingsplanung und -steuerung optimal beraten zu können.

· Newsletter: Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit widerrufen. Darüber hinaus haben Sie in jedem Newsletter die Möglichkeit zur direkten Abmeldung.

· Trainingsbetreuung: Wenn Sie unser Trainingscoaching nutzen informieren wir Sie per E-Mail über anstehende Termine oder anstehende Terminvereinbarungen, des Weiteren werden Sie per E-Mail von Ihrem Trainer angeschrieben, wenn er Ihr Training verändern möchte.

· Cloud-Lösungen: Wir arbeiten mit dem Cloudanbieter Technogym zusammen. Hierbei werden bei Verwendung unseres Dienstleistungsangebotes die erfassten Trainingsdaten und Biometrischen Daten von mit "UNITY"-Displays ausgestatten Trainingsgeräten, dem "UNITY SELF"-Kiosk, der "TANITA"-Waage sowie mit "TEAMBEATS" ausgestatteten Kursen in der Cloud alle von alleine gespeichert. Außerdem übertragen wir für die Trainingsteuerung relevante Daten (Mitgliederstammdaten, Fitnesstestergebnisse, Trainingsdaten, Biometrische Daten sowie Studiobesuchsinformationen) in die Technogym "mywellness Cloud". Technogym ist hierbei lediglich Datenverarbeiter, die Datenhoheit bleibt beim Rehasportzentrum Al Jasem, Ihre Daten werden hier lediglich zur Verbesserung der Produkte verwendet.

Diese Daten werden benötigt, um die Betreuung, die Trainingssteuerung und das -erlebnis im Rehasportzentrum Al Jasem bestmöglich zu gestalten. Für weitere Informationen haben Sie die Möglichkeit die Datenschutzbestimmungen des Herstellers zu lesen. 
https://cdnmedia.mywellness.com/privacy/de/privacy.html

Ich möchte personalisierte Werbemitteilungen erhalten. - Ich kann meine Zustimmung jederzeit über die Seite Mein Profil widerrufen.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Sie können den Widerruf per Mail unter mail@physio-aljasem.de übermitteln.

Neem contact op met een medewerker van de club om het privacybeleid te lezen.

* Verplicht veld

Uw aspiratiekaart is naar uw e-mailadres gezonden.

Als u deze niet heeft ontvangen, hier klikken alstublieft