Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under RehaSportzentrum Al Jasem - Frankfurter Landstraße 152 Darmstadt (Arheilgen) - 64291 - Hessen ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat beim Rehasportzentrum Al Jasem einen besonderen Stellenwert.

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgen auf Grund eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages, einer erteilten Einwilligung oder einer rechtlichen Erlaubnis. Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Ihre Daten. Dabei beachten wir insbesondere die gesetzlichen Vorschriften der DSGVO. Ohne Ihre Einwilligung werden wir Ihre Bestands- und Nutzungsdaten nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Ihnen stehen gegenüber dem Rehasportzentrum Al Jasem folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch aufgrund besonderer Situation einer betroffenen Person, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde sowie auf Datenportabilität. Sofern die Verarbeitung auf Einwilligung beruht: Das Recht zum jederzeitigen Widerruf der Einwilligung.

Bei Bedarf schreiben Sie uns bitte direkt eine E-Mail, damit wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten können: mail@physio-aljasem.de


Einwilligungen und erweiterte Informationspflichten

· Gesundheits- und biometrische Daten: Für optimale Trainingssteuerung und -planung sowie Betreuung.

· Bild für Mitgliedersoftware: Damit unser Team Sie auf der Trainingsfläche zuordnen kann und eine optimale Betreuung gewährleistet wird.

· Check-In Daten: Es werden Anwesenheitsdaten von Ihren Studio-Aufenthalten gespeichert, um Sie bezüglich der Trainingsplanung und -steuerung optimal beraten zu können.

· Newsletter: Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir neben Ihrer E-Mail-Adresse die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit widerrufen. Darüber hinaus haben Sie in jedem Newsletter die Möglichkeit zur direkten Abmeldung.

· Trainingsbetreuung: Wenn Sie unser Trainingscoaching nutzen informieren wir Sie per E-Mail über anstehende Termine oder anstehende Terminvereinbarungen, des Weiteren werden Sie per E-Mail von Ihrem Trainer angeschrieben, wenn er Ihr Training verändern möchte.

· Cloud-Lösungen: Wir arbeiten mit dem Cloudanbieter Technogym zusammen. Hierbei werden bei Verwendung unseres Dienstleistungsangebotes die erfassten Trainingsdaten und Biometrischen Daten von mit "UNITY"-Displays ausgestatten Trainingsgeräten, dem "UNITY SELF"-Kiosk, der "TANITA"-Waage sowie mit "TEAMBEATS" ausgestatteten Kursen in der Cloud alle von alleine gespeichert. Außerdem übertragen wir für die Trainingsteuerung relevante Daten (Mitgliederstammdaten, Fitnesstestergebnisse, Trainingsdaten, Biometrische Daten sowie Studiobesuchsinformationen) in die Technogym "mywellness Cloud". Technogym ist hierbei lediglich Datenverarbeiter, die Datenhoheit bleibt beim Rehasportzentrum Al Jasem, Ihre Daten werden hier lediglich zur Verbesserung der Produkte verwendet.

Diese Daten werden benötigt, um die Betreuung, die Trainingssteuerung und das -erlebnis im Rehasportzentrum Al Jasem bestmöglich zu gestalten. Für weitere Informationen haben Sie die Möglichkeit die Datenschutzbestimmungen des Herstellers zu lesen. 
https://cdnmedia.mywellness.com/privacy/de/privacy.html

Ich möchte personalisierte Werbemitteilungen erhalten. - Ich kann meine Zustimmung jederzeit über die Seite Mein Profil widerrufen.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Sie können den Widerruf per Mail unter mail@physio-aljasem.de übermitteln.

Kontakta personalen i kluben för att läsa integritetspolicyn

* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här