Personvern

Technogyms personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn disse opplysningene og hvordan vi behandler dem når du bruker våre persontilpassede treningstjenester og vårt digitale treningsinnhold, svarer på våre evalueringsspørreskjemaer, deltar i våre virtuelle utfordringer og konkurranser, kjøper produkter eller tjenester fra oss eller melder deg på nyhetsbrevet vårt eller våre sosiale initiativer (heretter kalt «tjenesten»).

Innhold

 1. Hvem er behandlingsansvarlig og dataombud (DPO) og hvordan kontakter du dem?
 2. Når gjelder denne personvernerklæringen?
 3. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine, hva er rettsgrunnlaget for denne behandlingen og hvilke personopplysninger innhenter vi?
 4. Hva er nødvendige personopplysninger og hvilke konsekvenser får det hvis du motsetter deg behandlingen?
 5. Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?
 6. Hva med internasjonale overføringer?
 7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
 8. Når barn under 16 år bruker tjenesten
 9. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine og hvordan utøver du disse?

1.  Hvem er behandlingsansvarlig og dataombud (DPO) og hvordan kontakter du dem?

Behandlingsansvarlig

Technogym S.p.A. med hovedkontor på adressen Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC) i Italia (heretter kalt «Technogym») må innhente og behandle personopplysningene dine i forbindelse med at du bruker de digitale plattformene som tilhører Technogym®. Dette omfatter nettstedene våre (f.eks. www.technogym.com, www.mywellness.com, www.skillathletic.com m.m.), mobilappene våre (f.eks. Technogym-appen, Mywellness-appen, MyRun-appen m.m.) og tilkoblet utstyr fra Technogym®  (heretter samlet kalt «plattformen»).

Technogym fungerer som behandlingsansvarlig i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine for alle formål oppgitt under, og også i forbindelse med sentraliserte markedsføringsaktiviteter både før og etter avtaleinngåelse.

Du kan kontakte Technogym ved å sende oss et brev adressert til Data Protection Officer, Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italia, eller ved å sende en e-post til dpo@technogym.com.

Felles behandlingsansvar

I alle land der det er mulig å kjøpe produkter og tjenester gjennom nettstedet www.technogym.com, selger og vedlikeholder Technogym produktene sine gjennom sine egne filialer og/eller lokale distributører. Disse er også ansvarlig for å hjelpe kundene med tekniske problemer. Lokale distributører og filialer deler behandlingsansvaret med Technogym med hensyn til opplysninger som innhentes i forbindelse med salg og service, og data som innhentes i forbindelse med administrasjon av salgsavtaler og relaterte markedsføringsaktiviteter.

Dataombud (DPO)

Technogym har utnevnt et dataombud (DPO) som kan kontaktes på dpo@technogym.com.

Du finner mer informasjon om rettighetene dine under «Den registrertes rettigheter» nedenfor. 

2.  Når gjelder denne personvernerklæringen?

Technogym samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av plattformen. Dette omfatter:

 1. Technogyms nettsted www.technogym.com
 2. det digitale økosystemet for treningstjenester som tilbys gjennom Technogyms mobilapper (f.eks. MyWellness®-appen, Technogym-appen, MyRun-appen, Mycycling-appen, Skillathletic-appen osv.), nettstedet www.mywellness.com og treningsutstyr fra Technogym® som er tilkoblet internett, og som reguleres av de aktuelle bruksvilkårene

Technogym kan også samle inn personopplysninger gjennom telefonsystemet vårt. I noen land kan systemet registrere oppringningene dine, forutsatt at du har gitt samtykke til det.

I andre tilfeller samler vi inn opplysninger gjennom dedikerte webskjemaer (for eksempel dersom du svarer på bestemte CTA-oppfordringer i sosiale nettverk, eller dersom du registrerer deg på nett for et arrangement), eller på papir, for eksempel når du deler visittkortet ditt.

Hvis du trener på et treningssenter som bruker plattformen, men du ikke har registrert deg for tjenesten

Denne erklæringen gjelder ikke for personopplysninger som behandles av tredjeparter, for eksempel treningssentre, hoteller, treningsfasiliteter som drives av bedriften du jobber i, eller andre sentre (heretter samlet kalt «sentre») som tilbyr tjenester som bruker funksjonalitet fra plattformen. I slike tilfeller er kunderelasjonen direkte mellom deg og sentret som Technogym leverer tjenester til gjennom den profesjonelle plattformen. Technogym fungerer kun som tjenesteleverandør og databehandler. Vi viser derfor til personvernerklæringen fra det aktuelle sentret, som du får direkte fra dem.

Hvis du trener på et treningssenter som bruker plattformen, og du også har en Technogym-konto (kobler senterets utstyr opp mot kontoen din)

Hvis du registrerer en Technogym-konto og bestemmer deg for å dele opplysninger som allerede er innhentet og behandlet av sentret, vil Technogym begynne å behandle opplysningene i egenskap av sin rolle som uavhengig behandlingsansvarlig, og derfor vil innholdet i denne personvernerklæringen gjelde i tillegg til sentrets (eller sentrenes) personvernerklæring(er). Funksjonen for sammenkobling aktiveres ikke uten at du gir samtykke til det. Du finner all informasjon i forbindelse med sentre du har koblet kontoen din sammen med, i delen «Mine sentre» (My Facilities) under «Innstillinger» (Settings) i det reserverte området ditt.

VIKTIG: når du foretar en elektronisk betalingstransaksjon (ved hjelp av kreditt- eller debetkort, Apple Pay, PayPal eller lignende verktøy) blir du omdirigert til det sikre nettstedet til den autoriserte betalingsbehandleren / betalingsinstitusjonen. Vi samarbeider kun med pålitelige, lisensierte betalingsbehandlere og betalingsinstitusjoner, men vi gir ingen erklæring om eller garanti for behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med betaling. Sørg for å lese og godta tjenestevilkårene og personvernretningslinjene til eventuelle betalingsbehandlere og betalingsinstitusjoner før du overleverer personopplysningene dine. Vi kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for datainnbrudd, tap, ødeleggelse, uautorisert utlevering eller lignende hendelser i forbindelse med personopplysningene dine når de behandles av tredjeparts betalingsbehandlere eller betalingsinstitusjoner.

3.  Hvorfor behandler vi personopplysningene dine, hva er rettsgrunnlaget for denne behandlingen og hvilke personopplysninger innhenter vi?

Handlinger du kan utføre på plattformen vår:

(i) på www.technogym.com:

Handling

Formål

Innhentede opplysninger

Rettsgrunnlag

Melde deg på nyhetsbrevet vårt

Vi samler inn personopplysningene dine for å kunne vise deg relevant markedsføringsinnhold. Dette betyr at vi viser deg produkter og tjenester basert på preferansene og interessene dine.

 • personlig informasjon (fornavn og etternavn)
 • e-postadresse

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukerens forespørsel om å motta tilpasset markedsføringsinnhold (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Fylle ut et skjema på www.technogym.com

Vi innhenter personopplysningene dine for å kunne gi deg den informasjonen eller støtten du har bedt om ved å fylle ut det relevante skjemaet, eller gjennom annen kontakt med oss

 • personlig informasjon (fornavn og etternavn)
 • e-postadresse og/eller telefonnummer
 • forespørselen din

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukerens forespørsel om å motta avtalerelatert informasjon før eller under avtaleinngåelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Fylle ut kasseinformasjon i nettbutikken

Vi samler inn personopplysningene dine for å gjennomføre salg og kjøp av produktene og tjenestene våre i nettbutikken vår

 • personlig informasjon (fornavn og etternavn)
 • e-postadresse og/eller telefonnummer
 • adresse
 • merknader
 • produkter og tjenester i handlekurven
 • pris og betalingsmetode

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelser før og etter avtaleinngåelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Opprette en Technogym-konto

Vi samler inn personopplysningene dine for å opprette en Technogym-konto for deg. Du kan bruke Technogym-kontoen til å logge på www.technogym.com, og du kan få tilgang til tjenester fra Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening gjennom kontoen (forutsatt at du oppdaterer kontoen). Alle personopplysninger som samles inn gjennom Technogym-kontoen, behandles for å gi deg en persontilpasset treningsopplevelse og, forutsatt at du gir samtykke til det, tilpasset markedsføring.

fornavn, etternavn, e-postadresse ELLER telefonnummer

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukerens forespørsel om å registrere seg for en Technogym-konto for å bruke bestemte Technogym-tjenester (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Din forespørsel om å bruke tjenesten vår

Vi innhenter personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av tjenesten for at vi skal kunne oppfylle forespørslene dine, og for å kunne oppfylle våre avtalemessige forpliktelser i forbindelse med salg av Technogym-produkter eller tjenester, for å kunne levere dem til deg, utføre service på Technogym-produktene dine, og behandle forespørsler, korrespondanse og andre spørsmål og klager fra deg

personlig informasjon og kontaktdetaljer

informasjon om din geografiske plassering

informasjon om transaksjoner (for eksempel betalingsinformasjon, informasjon om konto og autentisering samt fakturerings-, leverings- og kontaktdetaljer)

Oppfylling av avtalemessige forpliktelser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

(ii) i Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening:

Opprette eller oppdatere en Technogym-konto

Vi samler inn personopplysningene dine for å opprette eller oppdatere en Technogym-konto for deg. Du kan bruke Technogym-kontoen til å logge på www.technogym.com, og du kan få tilgang til tjenester fra Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening gjennom kontoen. Alle personopplysninger som samles inn gjennom Technogym-kontoen, behandles for å gi deg en persontilpasset treningsopplevelse og, forutsatt at du gir samtykke til det, tilpasset markedsføring.

fornavn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, vekt og høyde

for barn under 16 år samler vi også inn e-postadressen til den foresatte eller lærere for å innhente foresattes samtykke

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle brukerens forespørsel om å registrere seg for eller oppdatere en Technogym-konto for å bruke bestemte Technogym-tjenester (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Samtykke til behandling av særlige kategorier av personopplysninger (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Din forespørsel om å bruke tjenesten vår

Vi innhenter personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av tjenesten for å oppfylle forespørslene dine, og for å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser i forbindelse med salg av Technogym-produkter, -innhold eller -tjenester, for å kunne levere dem til deg, for å kunne utføre service på Technogym-produktene dine, og for å behandle forespørsler, korrespondanse og andre spørsmål og klager fra deg

personlig informasjon og kontaktdetaljer

informasjon om din geografiske plassering

data som er innhentet fra tilkoblede kroppsnære enheter, dersom du har gitt tillatelse til dette gjennom enhetsinnstillingene dine

informasjon om hvordan du bruker våre tjenester, for eksempel hvilke typer treningsprogrammer du følger, innholdet du viser og samhandler med, funksjonene du bruker, handlingene du utfører og tidspunktet for og frekvensen og varigheten av treningsøktene dine. Vi logger for eksempel når du bruker produktet og når du sist brukte det, og hvilket innhold du har vist på Technogym®-produktene du bruker.

Informasjon som vi innhenter fra mobilenheten din, som omfatter:

 • enhetens egenskaper: informasjon som operativsystem, maskinvare- og programvareversjoner, batterinivå, signalstyrke, tilgjengelig lagringsplass, nettlesertype, app- og filnavn og -typer og programtillegg
 • operasjoner som utføres på enheten din: informasjon om operasjoner og atferd på enheten, for eksempel om et vindu er i forgrunnen eller bakgrunnen, eller musebevegelser (som kan hjelpe til med å skille mennesker fra roboter)
 • identifikatorer: unike identifikatorer, enhets-ID-er og andre identifikatorer, for eksempel fra spill, apper eller kontoer du bruker, og familie-enhets-ID-er (eller andre identifikatorer som er tilknyttet samme enhet eller konto)
 • enhetssignaler: Bluetooth-signaler, informasjon om trådløse tilgangspunkter, radiosendere og mobilmaster i nærheten
 • data fra enhetsinnstillinger, informasjon du gir oss tillatelse til å innhente gjennom enhetsinnstillinger du slår på, som for eksempel tilgang til GPS-posisjonen din, kameraet ditt eller fotoene dine
 • nettverk og tilkoblinger: informasjon som for eksempel navnet på mobil- eller internettleverandøren din, språk, tidssone, mobilnummer, IP-adresse, tilkoblingshastighet, og i noen tilfeller informasjon om andre enheter i nærheten eller på samme nettverk, slik at vi kan hjelpe deg med ting som for eksempel å strømme videoer fra mobilen til TV-en din

informasjon om transaksjoner (for eksempel betalingsinformasjon, informasjon om konto og autentisering samt fakturerings-, leverings- og kontaktdetaljer)

Oppfylling av avtalemessige forpliktelser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Sende forespørsel om å bruke tjenesten vår

Vi behandler vi visse kategorier av særskilte data for å levere treningsprogrammer og dashbordet med treningsresultatene dine.

Dette kan omfatte helseopplysninger som høyde, vekt og kroppssammensetning som innhentes direkte fra deg eller gjennom tilkoblede enheter som vekter eller kroppsnære enheter.

Data innhentet fra sensorer på maskinene våre, inkludert pulsmålere og forbrenningskalkulatorer.

Selv om behandlingen av denne typen særlige kategorier av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalemessige forespørsler fra deg, må rettsgrunnlaget for slik behandling i henhold til GDPR være basert på samtykke (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Forespørsel om å bruke tjenesten vår – persontilpassede treningsprogrammer

Vi innhenter personopplysninger fra deg for å utføre profilerings- og datautvinningsaktiviteter med henblikk på å gi deg en persontilpasset treningsopplevelse med bestemte treningsprogrammer i tråd med dine egenskaper, treningsmål og treningsforløp.

les mer om dette under Profilering lenke

 • data om fysiske egenskaper som høyde, vekt og kroppssammensetning som innhentes direkte fra deg eller gjennom tilkoblede enheter som følere i Technogym-utstyr eller tilkoblede vekter
 • treningsdata du har oppgitt eller generert gjennom plattformen vår (klokkeslett, varighet, distanse, geografisk plassering, antall kalorier, antall trinn)
 • type treningsutstyr som er tilgjengelig hjemme eller på treningsstudio, type treningsutstyr du vanligvis bruker
 • spørreundersøkelser og spørsmål om målsetninger og interesser

Oppfylling av avtalemessige forpliktelser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Delta i sosiale aktiviteter og andre aktiviteter i nettsamfunnet

Vi krever tilgang til (i) kontaktdetaljene til venner for at du skal kunne samhandle med dem og dele treningsprestasjoner og resultater, (ii) kalenderen din for å planlegge et treningsprogram, (iii) profilene dine på sosiale medier for å legge ut innhold fra plattformen i sosiale nettverk (iv) og geolokasjonen din for å foreslå treningsfasiliteter nær deg som har Technogym-maskiner.

 • fotografier, lydopptak, kontakter og kalenderinformasjon
 • informasjon om sosiale nettverk, inkludert legitimasjon og informasjon fra de offentlige innleggene dine på appene våre

Samtykke til å delta i nettsamfunn (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a)

Laste ned Technogym®-apper (f.eks. MywellnessApp, MyRun App, osv.)

Vi behandler personopplysningene dine for å levere spesifikk funksjonalitet i appen du har lastet ned. Informasjonen som samles inn av appen brukes til å berike profilen din i Technogym-kontoen din.

 • Samme data som samles inn og behandles for å levere tjenesten.

Oppfylling av avtalemessige forpliktelser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

For å utføre markedsføringsprofilering

Vi behandler personopplysninger som vi har samlet inn i løpet av kontraktsforholdet, for å kunne sende deg persontilpassede markedskommunikasjoner basert på analyser av preferanser og interesser (såkalt «markedsføringsprofilering»).

les mer om dette under Profilering lenke

 • alle data som innhentes i Technogym-kontoen med unntak av særlige kategorier av personopplysninger (f.eks. helseopplysninger) og personopplysninger om mindreårige

Samtykke til å motta tilpassede markedskommunikasjoner (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a)

Analyse og statistikk fra aggregerte data

Vi behandler personopplysningene dine for å (i) utarbeide aggregert statistikk og analyse i forbindelse med, eller som er relevant for aktiviteten vår, for å forbedre produktene og tjenestene våre, (ii) for å forberede anonyme datasett i forsknings- og utviklingsøyemed, for å kunne garantere kvaliteten på kundestøtten vår, (iii) for å administrere og kontrollere aktivitetene våre internt, (iv) for å administrere tap og ødeleggelse av data eller uautorisert tilgang, (v) for å samle inn og behandle anonymiserte data om enhetene som er i bruk for å innhente nyttig informasjon om hvordan folk bruker tjenesten

 • alle opplysninger som samles inn i Technogym-kontoen

Ivaretakelse av den behandlingsansvarliges legitime interesser (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f)

Direkte markedsføring

Med vår berettigede interesse som behandlingsgrunnlag kan vi også sende markedsføringskommunikasjoner til deg via e-post om produkter eller tjenester som ligner på de du har kjøpt tidligere. Du kan til enhver tid motsette deg slike kommunikasjoner ved å klikke på avregistreringslenken som er inkludert i alle kommunikasjoner av denne typen.

e-postadresse og informasjon om produkter og tjenester du har kjøpt fra Technogym

Overholde gjeldende lover eller myndighetspåbud

Vi kan behandle personopplysningene dine for å overholde andre rettslige forpliktelser eller myndighetspåbud, inkludert regnskaps- og skatteforpliktelser og produktgarantier.

 • alle opplysninger som samles inn i Technogym-kontoen

Oppfylling av rettslig plikt (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c)

Vi samler automatisk inn visse personopplysninger fra enhetene eller nettleserne dine når du samhandler med plattformen vår. Du finner mer informasjon om dette i det neste avsnittet Retningslinjer om bruk av informasjonskapsler. Den aktuelle informasjonen som samles inn, omfatter enhets-ID, samtalestatus, nettverkstilgang, informasjon om minne og batteri samt informasjonskapsler, IP-adresser, data som identifiserer hvilken nettleser og versjon du bruker, skjulte sporingsbilder (web beacons), tagger og samhandlinger med plattformen vår.

Les mer om retningslinjene for bruk av informasjonskapsler.

Profilering

Opplysninger som du oppgir til oss, som vi innhenter i forbindelse med tjenesten og som genereres gjennom din bruk av tjenesten eller plattformen, behandles for at vi skal kunne identifisere nåværende og mulige preferanser og interesser. Informasjonen kan brukes til følgende formål:

(a) Levere persontilpassede treningsøkter: vi evaluerer og analyserer noen av dine personlige aspekter (f.eks. kroppsstruktur, treningsdata samlet inn gjennom plattformen, oppnådde treningsmål osv.) slik at vi kan levere personlig tilpassede treningsprogrammer til deg i tråd med dine trenings- og velværebehov. 

Technogym innhenter og analyserer fra tid til annen den innhentede informasjonen for å opprette persontilpassede treningsprogrammer, og for å kunne foreslå treningsprogrammer som best møter dine interesser og behov. Treningsprogrammene genereres gjennom en automatisk mekanisme som analyserer all innhentet informasjon og identifiserer, i henhold til forhåndsbestemte kriterier, hvilke øvelser som passer best for deg.

Kriteriene som gjelder for definisjonen av den persontilpassede treningen, er hovedsakelig som følger:

 1. Alder og kjønn (øvelsenes lengde og vanskelighetsgrad er basert på alder og kjønn).
 2. Fysisk form og hvor fysisk aktiv du er i form av type øvelser og hyppighet av øvelsene (denne informasjonen gjør det mulig for oss å tilpasse øvelsene etter formen). Øvelsene vi foreslår til en 50 år gammel kvinne som trener én gang i uken vil for eksempel være forskjellige fra de vi foreslår til en 50 år gammel mann som jogger tre ganger i uken.
 3. Interesser og hva du brenner for (f.eks. hvis du er glad i å danse, kan vi foreslå programmer med elementer av dans).
 4. Resultater oppnådd under trening, gjennom analyse av ytelsen din og tilbakemeldingene som gis, hjelper oss til å foreslå programmer som er i tråd med fremgangen din, slik at du kan oppnå målene du har oppgitt og sette deg nye mål.

Hvis du abonnerer på tjenesten for å motta persontilpassede treningsprogrammer, er det ikke nødvendig for oss å innhente samtykke fra deg for å behandle disse opplysningene, da de er nødvendige for å utføre tjenesten du har bedt om.

Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening er utelukkende en persontilpasset tjeneste, og Technogym kan ikke tilby denne tjenesten uten å analysere oppgitte eller innhentede personopplysninger, siden denne behandlingen er helt nødvendig for å kunne tilby tjenesten.  Derfor kan du ikke bruke Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening dersom du motsetter deg den typen profilering av personopplysninger som er beskrevet i dette avsnittet.

Du kan likevel fortsette å bruke Technogym-kontoen din til å besøke og utforske www.technogym.com-nettstedet.

(b) Levere persontilpasset markedskommunikasjon. Informasjonen vi innhenter i forbindelse med din bruk av tjenesten, eller som samles inn av oss eller oppgis av deg gjennom din interaksjon med plattformen, kan bli gjenstand for analyse for å utforske og vurdere dine preferanser og interesser. Formålet med dette er å kunne utføre persontilpassede markedsføringsaktiviteter (markedsundersøkelser, profilering for tilpasset markedskommunikasjon osv.), i tråd med dine preferanser og holdninger.

Vi analyserer informasjonen vi har samlet inn om deg, eller som du har gitt oss de siste 7 (syv) årene, for å kunne tilpasse tilbud, kampanjer, initiativer, arrangementer, undersøkelser og konkurranser til dine interesser. Syvårsperioden beregnes fra den siste gangen du samhandlet med oss (f.eks. datoen du leste den siste e-posten fra oss, siste gang du logget inn på utstyret vårt, osv.). På denne måten unngår vi å sende deg informasjon som du kanskje ikke er interessert i.

Generelt sett persontilpasser vi kommunikasjonen vår basert på:

 • kjønn og alder
 • interesser
 • analyser av valgene du tar på plattformen vår

Denne aktiviteten krever uttrykkelig samtykke fra deg, og du kan fritt uttrykke dette samtykket på plattformen. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket gjennom funksjonene som er beskrevet under Den registrertes rettigheter.

4.  Hva er nødvendige personopplysninger og hvilke konsekvenser får det hvis du motsetter deg behandlingen?

Det er obligatorisk å oppgi nødvendige personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre avtalemessige forpliktelser, og dersom du ikke helt eller delvis oppgir nødvendige opplysninger, kan det bli umulig for Technogym å gi deg tilgang til tjenesten.

Videre har du rett til å frivillig gi samtykke til at vi samler inn særlige kategorier av personopplysninger for å levere tjenestene i Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening. Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid. Hvis du ikke gir samtykke, eller senere trekker tilbake samtykket, mister du tilgangen til treningstjenestene dine i Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening. Du kan fortsette å bruke Technogym-kontoen din til andre tjenester, for eksempel for å få tilgang til www.technogym.com.

Til slutt har du rett til å frivillig gi ditt samtykke til markedsføringsprofilering som spesifisert over. Du kan trekke tilbake dette samtykket til enhver tid. Dersom samtykke ikke gis, eller senere trekkes tilbake, skal ikke dette påvirke behandlingen av personopplysninger for andre formål som er spesifisert ovenfor, og bruken av tjenesten ellers.

5.  Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

Avhengig av situasjonen, kan personopplysningene dine utleveres til andre parter. Avhengig av hvilken tjeneste du har bedt om, kan spesielt opplysningene dine bli utlevert til én av følgende parter:

 • Sentret der du trener, som vil behandle opplysningene i egenskap av sin rolle som uavhengig behandlingsansvarlig, dersom og i den grad du velger å dele opplysningene med dem. Du administrerer preferansene dine i «Mine sentre» (My Facilities) i området «Innstillinger» (Settings) i Technogym-kontoen din. Du finner mer informasjon om databehandlingen som utføres av disse behandlingsansvarlige partene, i deres egne personvernerklæringer. 
 • Tredjeparter (i kraft av sine roller som uavhengige behandlingsansvarlige) som tilbyr deg produkter eller tjenester direkte, og som du gir tillatelse til å koble seg til tjenesten (for eksempel dersom du bruker en kroppsnær enhet som sporer aktivitetene dine og kobler denne enheten til kontoen din, eller hvis du deler treningsøkter på Facebook eller i tredjepartsapper). Du finner mer informasjon om databehandlingen som utføres av disse behandlingsansvarlige partene, i deres egne personvernerklæringer.
 • MyWellness-samfunnet ditt, med andre ord folk du velger å dele treningsresultatene dine med (for eksempel når du tar del i en utfordring eller melder deg på en klasse).
 • Lokale Technogym-filialer eller distributører som utfører markedsaktiviteter på våre vegne lokalt, og som kan behandle eventuelle forespørsler fra deg i tilknytning til produkter eller tjenester.
 • Enkeltpersoner, bedrifter eller byråer som yter støtte eller tjenester til Technogym (for eksempel IT-tjenester, markedsføringstjenester og analyse- eller konsulenttjenester), som behandler personopplysninger på vegne av Technogym som databehandler.
 • Andre parter som har krav på å få utlevert personopplysningene i henhold til gjeldende lover. I slike tilfeller vil Technogym kun utlevere opplysninger som er strengt nødvendige i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet og prinsippet om minimalitet.

6.  Hva med internasjonale overføringer?

Når vi overfører personopplysningene dine til tredjeparter utenfor EU, gjør vi dette i samsvar med bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 («GDPR») ved å iverksette bestemte tiltak for å legitimere overføringer til tredjeland.

7.  Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine så lenge du bruker tjenestene våre og Technogym-kontoen din.

Selv om du avslutter Technogym-kontoen din, kan vi fortsette å behandle personopplysningene dine som databehandler på vegne av sentret du er medlem av. Du må spørre sentret om hvor lenge de lagrer personopplysningene dine.

Hvis du har en Technogym-konto som ikke har vært i bruk på 5 år, sender Technogym to påminnelser med tre måneders mellomrom om retten til dataportabilitet (se under «Den registrertes rettigheter» for mer om dette). Hvis vi ikke har mottatt svar fra deg innen fristen i den andre påminnelsen fra Technogym, blir opplysningene dine anonymisert.

Vær oppmerksom på at all informasjon som er knyttet til kjøpstransaksjoner, lagres i 10 år, eller til garantiperioden utløper, i henhold til gjeldende lovpålagt foreldelsesfrist.

Technogym lagrer også opplysninger om salg og levering av utstyr med visse serienummer med rettsgrunnlag i sin legitime interesse i å bistå med kontinuerlig sikkerhet for utstyret, selv etter at de juridiske forpliktelsene i forbindelse med garantien har utløpt. For slikt utstyr kan lagringsperioden forlenges med opptil 10 år fra datoen da salget av den aktuelle maskinen opphørte i det aktuelle markedet.

Du kan når som helst be om å få Technogym-kontoen din slettet, og Technogym vil utføre slettingen så raskt som mulig. Vi vil imidlertid lagre de av personopplysningene dine som er knyttet til kjøpstransaksjoner og/eller bruken av tjenesten vår, i 10 år i samsvar med den lovpålagte foreldelsesfristen. Etter anonymisering er det ikke lenger mulig for deg å gjenopprette opplysningene. 

Vær oppmerksom på at dersom du har delt personopplysninger med sentret, vil ikke sletting av Technogym-kontoen din i seg selv bety at sentret ikke lenger har tilgang til personopplysningene dine. For å slette alle opplysninger fullstendig må du kontakte sentret og følge instruksjonene for sletting i personvernerklæringen deres. 

Videre vil personopplysningene dine, dersom du gir samtykke til det, behandles i forbindelse med markedsføring og markedsundersøkelser til du trekker tilbake ditt tidligere samtykke:

 1. i området for profilinnstillinger i Technogym-kontoen din, eller
 2. ved å klikke på «unsubscribe»-lenken nederst i hver e-post du mottar, eller
 3. ved å sende en forespørsel til kontaktene som er oppgitt i avsnitt 9 («Den registrertes rettigheter»).

8.  Når barn under 16 år bruker tjenesten

Barn under 16 år («mindreårige») kan kun opprette en Technogym-konto i forbindelse med Technogyms digitale økosystem for persontilpasset trening via Mywellness-appen eller www.mywellness.com-nettstedet. Mindreårige må ha godkjenning fra en foresatt for å opprette en egen konto.

Vi bruker uansett ikke mindreåriges personopplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter.

9.  Hvilke rettigheter har du i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine og hvordan utøver du disse?

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som blir behandlet. Dette gjelder i særdeleshet rett til informasjon om, innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger, rett til dataportabilitet, rett til å begrense behandling og rett til å protestere mot behandlingen der de relevante vilkårene er oppfylt. Hvis personopplysningene dine behandles med henblikk på markedsføring, eller behandlingsgrunnlaget er våre berettigede interesser, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen. Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du vil utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss på e-postadressen dpo@technogym.com, eller sende oss vanlig brevpost adressert til Data Protection Officer, Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italia. 

Under finner du et kort sammendrag av rettighetene dine i forbindelse med behandlingen av personopplysninger som angår deg.

 1. Retten til innsyn går ut på at du kan spørre Technogym om de behandler personopplysningene dine eller ikke, og om nødvendig få innsyn i hvilke opplysninger de behandler og eventuell tilknyttet informasjon.
 2. Retten til retting går ut på at du kan be om at uriktige personopplysninger rettes uten ugrunnet opphold, og med forbehold om formålet for behandlingen av opplysningene kan du også be om at ufullstendige opplysninger utbedres.
 3. Retten til sletting går ut på at du kan be om å få opplysningene dine slettet uten ugrunnet opphold (f.eks. når det ikke lenger er nødvendig å lagre personopplysningene dine for det formålet de ble samlet inn for) med forbehold om aktuelle unntak i gjeldende lover (f.eks. når det er nødvendig å lagre personopplysningene dine for å overholde den behandlingsansvarliges juridiske forpliktelser).
 4. Retten til dataportabilitet gir deg rett til å be Technogym om å utlevere dine egne personopplysninger, under visse omstendigheter og i henhold til gjeldende lover, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan sende opplysningene videre til en annen behandlingsansvarlig der dette er tillatt i henhold til gjeldende lover, med mindre dette kan skade andres rettigheter og friheter. For visse tjenester har vi lagt til rette for automatisk dataportabilitet. Der dette er tilgjengelig, får du tilgang til å trekke ut data gjennom kontoen din.
 5. Retten til begrensning gir deg rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter, i henhold til gjeldende lover. I slike tilfeller kan Technogym fortsette å behandle opplysningene dine, men kun for visse formål, som for eksempel for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.
 6. Retten til å protestere gir deg, under visse omstendigheter og i henhold til gjeldende lover, rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, med mindre Technogym kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen, eller rettigheter eller friheter som kan legges til grunn for fortsatt behandling av opplysningene.

Hvis det finnes grunner knyttet til din særlige situasjon, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine dersom behandlingsgrunnlaget er Technogyms eller en tredjeparts legitime interesser. I slike tilfeller vil Technogym stoppe behandlingen av personopplysningene med mindre det finnes andre berettigede grunner for å fortsette behandlingen.

Du kan til enhver tid fremsette en klage til Datatilsynet dersom du mener du ikke har fått tilfredsstillende svar fra Technogym i forbindelse med rettighetene dine, eller dersom du mener at rettighetene dine har blitt krenket.

Hvis personopplysningene som er knyttet til tjenesten, utleveres til andre parter som behandler opplysningene i egenskap av sin rolle som uavhengig behandlingsansvarlig (f.eks. sentrene eller andre tredjeparter som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med Technogym-kontoen din), må rettighetene dine utøves overfor disse behandlingsansvarlige i henhold til instruksjonene i deres spesifikke personvernerklæringer. Technogym kan, i henhold til prinsippene om innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, tilby verktøy som tilrettelegger for utøving av rettighetene dine, også på vegne av partene som Technogym har inngått avtale med i den forbindelse (dvs. sentrene du har knyttet opp mot kontoen din). Du finner disse verktøyene i ditt personlige område i MyWellness-appen og på MyWellness-nettstedet.