Privacy

Privacybeleid Technogym

Met deze verklaring inzake het privacybeleid kunt u inzicht verkrijgen in welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, en hoe we deze verwerken wanneer u gebruik maakt van onze gepersonaliseerde trainingsdiensten, en toegang heeft tot digitale fitness-inhoud, onze beoordelingsvragenlijsten beantwoordt, deelneemt aan virtuele uitdagingen en wedstrijden, wanneer u onze producten of diensten koopt, wanneer u onze nieuwsbrief en onze sociale en gemeenschapsinitiatieven volgt (hierna ook: de “Dienst”).

Overzicht

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en FG en hoe kunt u contact met ze opnemen?
 2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens, wat is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 4. Wat is de aard van de gegevensverstrekking en wat zijn de gevolgen van een eventuele weigering?
 5. Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
 6. Hoe zit het met internationale doorgifte?
 7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 8. Gebruik van de Dienst door minderjarigen jonger dan 16 jaar
 9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

1.  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en FG en hoe kunt u contact met ze opnemen?

Verwerkingsverantwoordelijke

Technogym S.p.A., gevestigd te Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië (hierna ook: “Technogym”) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Digitale Platformen van Technogym®: waaronder onze websites (bijv. www.technogym.com, www.mywellness.com, www.skillathletic.com en anderen), onze mobiele apps (bijv. de Technogym App, de Mywellness App, de MyRun app, en anderen) en de met Technogym® verbonden apparatuur (hierna ook: het “Platform”).

Technogym zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden en ook met betrekking tot de gecentraliseerde marketingactiviteiten met betrekking tot precontractuele en contractuele relaties.

U kunt via gewone post contact opnemen met Technogym door een brief te sturen naar Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming of door een e-mail te sturen naar dpo@technogym.com.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

In die landen buitenland waar een e-commerce beschikbaar is op de website www.technogym.com, gebruikt Technogym zijn eigen filialen en/of lokale distributeurs voor de verkoop en diensten van zijn producten, die tevens verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning bij het behandelen van technische problemen van de klant. Plaatselijke distributeurs en filialen zullen samen met Technogym optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot gegevens die worden verstrekt in het kader van verkoop en aanvragen van Diensten, evenals gegevens die zijn verzameld voor het beheer van het verkoopcontract en gerelateerde marketingactiviteiten.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Technogym heeft een functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) aangesteld met wie u contact kunt opnemen via dpo@technogym.com.

In de onderstaande paragraaf Rechten van de betrokkene kunt u zien wat uw rechten zijn.

2.  Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Technogym verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van het Platform, waaronder:

 1. de website van Technogym www.technogym.com; en
 2. het digitale ecosysteem voor precisietrainingsdiensten die worden aangeboden via de mobiele applicaties van Technogym (bijv. de MyWellness®-app, de Technogym-app, de MyRun app, de Mycycling-app, de Skillathletic-app, enz.), via de website www.mywellness.com en de aangesloten Technogym®-trainingsapparatuur op internet, waarop de betreffende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Technogym kan uw gegevens ook verzamelen via ons systeem voor inkomende telefoongesprekken, dat in sommige landen en met uw toestemming de telefoongesprekken die u met onze medewerkers voert, kan registreren.

In sommige andere gevallen worden uw gegevens verzameld via speciale webformulieren (bijvoorbeeld als u meedoet aan een specifieke call-to-action via sociale netwerken, of als u zich online registreert voor een evenement) of op papier, bijvoorbeeld wanneer u besluit uw visitekaartje te delen.

Als u traint in een sportschool die gebruik maakt van het Platform en u zich niet heeft ingeschreven voor de Dienst

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals een sportschool, hotel, de fitnessruimte van uw bedrijf of een andere club (hierna ook: de “Club") die diensten aanbiedt die gebruikmaken van de functionaliteiten van het Platform. In dergelijke gevallen is uw relatie rechtstreeks met de Club waaraan Technogym diensten levert via het professionele Platform, maar alleen als dienstverlener die optreedt als gegevensverwerker. Voor deze gevallen verwijzen wij u naar de verklaring inzake het privacybeleid die door de Faciliteit wordt verstrekt.

Als u traint bij een Club die gebruik maakt van het Platform en u ook een Technogym-account (“Club aansluiten”) heeft

Als u een Technogym-account registreert en besluit om de gegevens, die door uw Club zijn verzameld en verwerkt, te koppelen, zal Technogym die gegevens gaan verwerken als autonome verwerkingsverantwoordelijke, en is de inhoud daarom van toepassing naast de verklaring inzake het privacybeleid van de Club (of Clubs) waar u traint. De functie “Club aansluiten” wordt alleen ingeschakeld als u hiervoor toestemming geeft. U vindt alle informatie met betrekking tot Clubs waarbij u zich op het Platform heeft aangesloten in de paragraaf “Mijn clubs” onder “Instellingen” op de persoonlijke pagina van uw Technogym-account.

BELANGRIJKE OPMERKING: wanneer u een elektronische betaling doet (met uw creditcard/betaalkaart, Apple Pay, PayPal of soortgelijk betaalmiddel), wordt u doorgestuurd naar de beveiligde website van de geautoriseerde betalingsverwerker/betalingslinstelling om deze entiteit uw betalingsgegevens te verstrekken. Hoewel wij alleen samenwerken met betrouwbare erkende betalingsverwerkers en betalingsinstellingen, doen wij geen enkele toezegging en bieden we geen garantie voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de betaling. Zorg dat u de dienstvoorwaarden van deze entiteiten, inclusief het privacybeleid, doorleest en ermee akkoord gaat voordat u uw gegevens aan hen verstrekt. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuk, verlies, vernietiging, onbevoegde openbaarmaking of een soortgelijk incident met betrekking tot uw gegevens als deze worden verwerkt door een betalingsverwerker of betalingsinstelling.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens, wat is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u ons Platform bezoekt, kunt u:

(i) Op www.technogym.com:

Uw actie

Doeleinden

Verzamelde gegevens

Rechtsgrondslag

Aanmelden voor onze nieuwsbriefdiensten

We verzamelen uw gegevens om u van geprofileerde marketinginhoud te voorzien, over de promotie van onze producten en diensten op basis van de analyse van uw voorkeuren en uw interesses.

 • Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam);
 • E-mail

Uitvoering van het verzoek van de gebruiker om geprofileerde marketinginhoud te ontvangen (art. 6(1)(b) AVG)

Vul een formulier in op www.technogym.com

We verzamelen uw gegevens om u de informatie of ondersteuning te bieden die u van ons nodig heeft, door het desbetreffende formulier in te vullen en in het kader van uw interactie met ons

 • Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam);
 • E-mail en/of telefoonnummer
 • uw verzoek

Uitvoering van het verzoek van de gebruiker om gevraagde precontractuele of contractuele informatie te ontvangen (art. 6(1)(b) AVG)

Vul de check-outpagina van onze e-commerce in

We verzamelen uw gegevens om de online verkoop en aankoop van onze producten en diensten uit te voeren

 • Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam);
 • E-mail en/of telefoonnummer
 • Adres
 • Opmerkingen
 • Producten en diensten in het winkelmandje
 • Prijs en betaalmethode

Uitvoering van precontractuele en contractuele verplichtingen (art. 6(1)(b) AVG)

Maak uw Technogym-account aan

We zullen uw gegevens verzamelen om uw Technogym-account aan te maken; u kunt het Technogym-account gebruiken om in te loggen op www.technogym.com en om de Diensten van het digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training te ontvangen (mits u uw account bijwerkt); alle gegevens die door het Technogym-account worden verzameld, worden verwerkt om u een gepersonaliseerde trainingservaring te bieden en, mits uw toestemming, een geprofileerde marketingdienst.

Voornaam, achternaam, e-mail OF telefoon

Uitvoering van het verzoek van de gebruiker om een Technogym-account te registreren voor het gebruik van specifieke Technogym-diensten (art. 6(1)(b) AVG)

Uw verzoek om gebruik te maken van onze Dienst

Tijdens uw gebruik van de Diensten verzamelen we uw persoonsgegevens om de door u gevraagde handelingen te verrichten en om onze contractuele verplichtingen met betrekking tot verkopen van producten of diensten van Technogym na te komen, om deze aan u te leveren, om uw Technogym-producten te onderhouden om eventuele vragen, correspondentie, problemen of klachten af te handelen

Persoonlijke gegevens en contactgegevens,

gegevens over uw geografische locatie

informatie over transacties (bijvoorbeeld betalingsgegevens, account- en authenticatiegegevens en facturerings-, leverings- en contactgegevens)

Uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6(1)(b) AVG)

(ii) Op het digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training:

Uw Technogym-account aanmaken of bijwerken

We zullen uw gegevens verzamelen om uw Technogym-account aan te maken of bij te werken; u kunt het Technogym-account gebruiken om in te loggen op www.technogym.com en om de Diensten van het digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training te ontvangen; alle gegevens die door het Technogym-account worden verzameld, worden verwerkt om u een gepersonaliseerde trainingservaring te bieden en, mits uw toestemming, een geprofileerde marketingdienst.

Voornaam, achternaam, e-mail, geboortedatum, geslacht, gewicht en lengte

Voor kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen we ook het e-mailaccount van de ouders of begeleiders om ouderlijk toezicht te hebben

Uitvoering van het verzoek van de gebruiker om een Technogym-account te registreren of bij te werken voor het gebruik van specifieke Technogym-diensten (art. 6(1)(b) AVG)

Toestemming voor het verwerken van bijzondere categoriegegevens (art. 9(2)(a) AVG)

Uw verzoek om gebruik te maken van onze Dienst

Tijdens uw gebruik van de Diensten verzamelen we uw persoonsgegevens om de door u gevraagde acties uit te voeren en om onze contractuele verplichtingen met betrekking tot verkopen van producten, inhoud of diensten van Technogym na te komen, om deze aan u te leveren, om uw Technogym-producten te onderhouden om eventuele vragen, correspondentie, problemen of klachten af te handelen

Persoonlijke gegevens en contactgegevens,

gegevens over uw geografische locatie

gegevens die zijn verzameld van uw aangesloten draagbare apparaten, als u dit via de instellingen van uw toestel toestaat

informatie over hoe u onze Diensten gebruikt, zoals de soorten trainingsprogramma's die u uitvoert, de inhoud die u bekijkt of gebruikt, de functies die u gebruikt, de acties die u onderneemt, en de tijd, frequentie en duur van uw trainingen. We registreren bijvoorbeeld wanneer u het product gebruikt en voor het laatst heeft gebruikt, en welke inhoud u leuk vond

Informatie die we hebben verkregen van uw mobiele apparaat, waaronder:

 • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, hardware- en softwareversies, batterijniveau, signaalsterkte, beschikbare opslagruimte, browsertype, namen van en soorten apps en bestanden, en plugins.
 • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedrag die op het apparaat worden uitgevoerd, zoals of een venster zich op de voorgrond of achtergrond bevindt, of muisbewegingen (die kunnen helpen mensen van bots te onderscheiden).
 • Identifiers: unieke identifiers, apparaat-ID's en andere ID's, zoals van games, apps of accounts die u gebruikt, en gezinsapparaat-ID's (of andere identifiers die aan hetzelfde apparaat of account zijn gekoppeld).
 • Apparaatsignalen: Bluetooth-signalen, informatie over wifi-toegangspunten in de buurt, bakens en zendmasten voor mobiele telefoons.
 • Gegevens van apparaatinstellingen: informatie die u ons toestaat te ontvangen via de apparaatinstellingen die u inschakelt, zoals toegang tot uw GPS-locatie, camera of foto's;
 • Netwerk en verbindingen: informatie zoals de naam van uw mobiele telefoonprovider of ISP, taal, tijdszone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten in de buurt of op uw netwerk, zodat we u bij dingen kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld een video van uw telefoon naar uw TV te streamen.

Informatie over transacties (betalingsinformatie, account- en authenticatiegegevens en facturerings-, leverings- en contactgegevens)

Uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6(1)(b) AVG)

Verzoek om gebruik te maken van onze Diensten

We verwerken bepaalde categorieën speciale gegevens om u trainingsprogramma's en dashboards met uw trainingsresultaten te kunnen bieden

Gegevens die verband kunnen houden met uw gezondheid, zoals lengte, gewicht, lichaamssamenstelling die rechtstreeks van u kunnen worden verzameld of via andere aangesloten apparaten, zoals weegschalen en andere draagbare apparaten.

Gegevens die verzameld worden door sensoren op onze machines, waaronder hartslagmeters en calorieverbrandingsmeters

Ook al is de verwerking van de genoemde categorieën van speciale gegevens noodzakelijk om uw contractuele verzoek uit te voeren, is volgens de AVG de rechtsgrond voor het verwerken van dergelijke gegevens de toestemming (art. 9(2)(a) AVG)

Verzoek om gebruik te maken van onze Dienst - gepersonaliseerde trainingsprogramma's

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om profilerings- en dataminingactiviteiten uit te voeren, die erop gericht zijn om u een gepersonaliseerde trainingservaring te bieden, met specifieke trainingsprogramma's die aansluiten op uw kenmerken, doelstellingen en trainingsprogressies

kijk voor meer informatie in Profilering paragraaf

 • gegevens met betrekking tot fysieke kenmerken, waaronder gewicht, lengte en andere lichaamsafmetingen die rechtstreeks van u zijn verzameld of via andere aangesloten apparaten, zoals sensoren in de Technogym-apparatuur of via aangesloten weegschalen;
 • door u verstrekte of via ons Platform gegenereerde trainingsprestatiegegevens (tijd, duur, afstand, locatie, aantal calorieën, aantal stappen);
 • type fitnessapparatuur, geschikt voor thuisgebruik of voor de sportschool; type fitnessapparatuur dat doorgaans wordt gebruikt;
 • enquêtes en vragen over doelstellingen en ineresses;

Uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6(1)(b) AVG)

Deelname aan sociale en gemeenschapsactiviteiten op het gebied van welzijn

We zouden toegang kunnen krijgen tot (i) de contactgegevens van uw vrienden zodat u met hen kunt communiceren en uw trainingsprestaties en resultaten kunt delen (ii) in uw agenda, om een training-fitnessprogramma te programmeren; (iii) uw sociale netwerkprofielen om inhoud van ons platform te publiceren op het sociale netwerkplatform (iv) uw geografische locatie om een ??locatie bij u in de buurt voor te stellen, die is uitgerust met de Technogym-trainingsmachines.

 • foto's, audio, contacten en agendagegevens;
 • sociale netwerkinformatie, inclusief inloggegevens en alle informatie van uw openbare berichten op onze apps

Toestemming om zich aan te sluiten bij de gemeenschap (art. 6(1)(a) AVG)

Download Technogym®-apps (bijv. MywellnessApp, MyRun App, enz.)

We verwerken uw persoonlijke gegevens om u de specifieke functionaliteiten te bieden die zijn opgenomen in de app die u heeft gedownload. De gegevens die door de app worden verzameld, zullen uw profiel in het Technogym-account verrijken.

 • Dezelfde gegevens verzameld en verwerkt om de Dienst te leveren.

Uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6(1)(b) AVG

Deelname aan marketingprofileringsactiviteiten

We verwerken uw persoonsgegevens die tijdens onze contractuele relatie zijn verzameld, om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen op basis van de analyse van uw voorkeuren en uw interesses (zogenaamde “marketingprofilering”)

kijk voor meer informatie de link naar de paragraaf Profilering

 • Alle gegevens die verzameld worden in het Technogym-account met uitzondering van de speciale categoriegegevens (bijv. gegevens over uw gezondheid) en gegevens van minderjarigen

Toestemming voor het ontvangen van marketingprofileringscommunicatie (art. 6(1)(a) AVG)

Analyse en statistieken over verzamelde gegevens

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor (i) het maken van geaggregeerde statistieken of analyses met betrekking tot of die relevant zijn voor onze activiteiten en het verbeteren van onze producten en diensten; (ii) voor het opstellen van anonieme datasets voor onderzoek en ontwikkeling; voor het garanderen van de kwaliteit van onze klantenservice; (iii) voor het intern beheren en controleren van onze activiteiten; (iv) voor het beheren van het verlies en/of de vernietiging van gegevens of ongeoorloofde toegang; (v) voor het verzamelen en verwerken van geanonimiseerde gegevens over de gebruikte apparaten om informatie te verkrijgen over hoe mensen de Dienst gebruiken;

 • Alle gegevens verzameld in het Technogym-account

Uitvoering rechtmatig belang Verwerkingsverantwoordelijke (art. 6(1)f) AVG)

Soft-spam

met ons legitieme belang kunnen we u ook reclameberichten per e-mail sturen over producten of diensten die lijken op de producten of diensten die u in het verleden heeft gekocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze berichten door te klikken op de desbetreffende link in een dergelijk bericht

E-mail en gegevens over uw aankopen bij Technogym

Voldoen aan de wet en/of voorschriften van de autoriteiten

We verwerken uw persoonlijke gegevens, om te voldoen aan alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- of regelgeving van de autoriteiten, inclusief boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en productgaranties

 • Alle gegevens verzameld in het Technogym-account

Uitvoering wettelijke verplichting (art. 6(1)c) AVG)

Wanneer u met ons Platform communiceert, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaten of browsers. Meer informatie over deze activiteiten is opgenomen in de volgende paragraaf Cookiebeleid. De bovengenoemde gegevens omvatten: apparaat-ID, oproepstatus, netwerktoegang, geheugeninformatie en batterij-informatie; Cookies, IP-adressen, gegevens ter identificatie van de gebruikte browser en versie, webbakens, tags en interacties met ons Platform.

Lees meer over ons Cookiebeleid.

Profilering

De informatie die u ons verstrekt, de informatie die we verzamelen tijdens de Dienst en de informatie die wordt gegenereerd door uw gebruik van de Diensten of van het Platform, wordt verwerkt om ons in staat te stellen uw actuele en mogelijke voorkeuren of interesses vast te stellen. De verkregen informatie kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

(a) U voorzien van gepersonaliseerde trainingen: we evalueren en analyseren enkele van uw persoonlijke aspecten (bijv. fysieke structuur, trainingsgegevens die via het Platform verzameld zijn, bereikte trainingsdoelen, enz.) zodat we u gepersonaliseerde trainingsprogramma's kunnen bieden, die aansluiten op uw trainings- en fysieke welzijnsbehoeften. 

Om gepersonaliseerde trainingsprogramma's te creëren, verzamelt en analyseert Technogym de informatie die van tijd tot tijd wordt verzameld en stelt u de trainingsprogramma's voor die het beste bij uw interesses en behoeften passen. De trainingsprogramma's worden gegenereerd door middel van een geautomatiseerd analysemechanisme van alle verzamelde informatie, die het volgens vooraf bepaalde criteria mogelijk maakt om de training vast te stellen die voor u geschikt is.

De criteria waarmee rekening wordt gehouden bij de definitie van de gepersonaliseerde training zijn in hoofdzaak de volgende:

 1. Leeftijd en geslacht (met betrekking tot leeftijd en geslacht is er de neiging om meer geschikte trainingen te identificeren, terwijl inspannende trainingen worden vermeden);
 2. Fysieke vorm en fysieke activiteiten en frequentie (informatie waarmee we kunnen beoordelen of u al een getraind persoon bent en om te voorkomen dat u overmatig zware oefeningen doet). Een 50-jarige vrouw bijvoorbeeld die één trainingssessie per week doet, zal anders zijn dan een 50-jarige man die drie keer per week hardloopt
 3. Passie en interesses (bijv. als u van dansen houdt, kunnen we u programma's aanbieden, die zijn geïnspireerd op dansen)
 4. Resultaten die tijdens het trainen zijn behaald, het analyseren van uw prestaties en de bijbehorende feedback zijn nuttig om van tijd tot tijd programma's aan te kunnen bieden die in overeenstemming zijn met uw vooruitgang, zodat u de resultaten kunt halen die u ons heeft aangegeven, of om variaties daarop aan te bieden.

Als u zich abonneert op de Dienst om gepersonaliseerde trainingsprogramma's te ontvangen, hebben we uw toestemming om deze gegevens te verwerken niet nodig, aangezien deze noodzakelijk zijn om de door u gevraagde Dienst te verlenen.

Het aangeboden digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training is uitsluitend een persoonlijke dienst en daarom zou Technogym zonder de analyse van de verstrekte of anderszins verkregen gegevens u geen trainingservaring kunnen bieden, aangezien dit soort verwerking inherent is aan de aangeboden Dienst.  Als u dus niet geïnteresseerd bent of niet wilt dat uw gegevens worden geprofileerd voor het in deze paragraaf beschreven doel, kunt u het digitale ecosysteem van Technogym niet gebruiken voor gepersonaliseerde training.

Desalniettemin kunt u uw Technogym-account blijven gebruiken om de website www.technogym.com te bezoeken en te verkennen.

(b) U voorzien van gepersonaliseerde marketingcommunicatie. De informatie die wordt verzameld uit uw gebruik van de Dienst en/of die voortvloeit uit uw interactie met het Platform en door u verstrekte informatie, kan worden gebruikt voor analyses om uw voorkeuren en interesses voor gepersonaliseerde marketingactiviteiten te onderzoeken (marktonderzoek, het verzenden van geprofileerde commerciële communicatie enz.), in overeenstemming met uw voorkeuren en gewoontes.

Om u aanbiedingen en promoties, initiatieven en evenementen voor te stellen, deel te nemen aan enquêtes en prijsvragen die aansluiten bij wat u leuk vindt of waarin u geïnteresseerd bent, analyseren we de informatie die we over u hebben verzameld of die u ons de afgelopen 7 (zeven) jaar heeft verstrekt, die terug wordt berekend vanaf de laatste interactie die u met ons had (bijv. de datum waarop u onze laatste e-mail heeft gelezen, de laatste datum waarop u op onze apparatuur heeft ingelogd, enz.). Op deze manier vermijden we het verzenden van berichten die mogelijk niet echt interessant voor u zijn.

Over het algemeen hebben de indicatoren, die worden gebruikt om deze aanpassingen te maken, betrekking op:

 • Geslacht en leeftijd
 • Interesses en passies
 • Analyse van uw verbruik en voorkeuren op onze Platforms.

Voor deze activiteit is uw uitdrukkelijke toestemming vereist, die u vrijelijk aan kunt geven op het Platform. De verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via de functionaliteiten die worden vermeld in de paragraaf Rechten van de betrokkene.

4.  Wat is de aard van de gegevensverstrekking en wat zijn de gevolgen van een eventuele weigering?

De verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens voor de uitvoering van precontractuele en/of contractuele verplichtingen is noodzakelijk om uw verzoek uit te voeren, en indien u weigert om de gevraagde persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, kan Technogym u de Dienst onmogelijk verlenen.

Bovendien heeft u het recht om vrijelijk uw toestemming te geven voor het verzamelen van speciale categorieën persoonsgegevens wanneer dit wordt gevraagd voor de levering van de Dienst op het digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming later intrekt, wordt u ontbonden van uw trainingsdiensten op het digitale ecosysteem van Technogym voor gepersonaliseerde training. U kunt uw Technogym-account blijven gebruiken voor de andere Diensten, namelijk het gebruik van de website van www.technogym.com.

Ten slotte heeft u het recht om vrijelijk uw toestemming te geven voor de hierboven genoemde doeleinden van marketingprofilering. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken. Het niet geven van toestemming of het later intrekken van de toestemming heeft geen invloed op het nastreven van andere hierboven genoemde doeleinden en uw gebruik van de Dienst.

5.  Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Afhankelijk van het geval kunnen uw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven. Afhankelijk van de specifieke dienst die u heeft aangevraagd, kunnen uw gegevens aan een van de volgende partijen worden doorgegeven:

 • De Clubs waar u traint, die de gegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke verwerken, indien en voor zover u besluit de gegevens met hen te delen. U kunt uw voorkeuren beheren via de paragraaf “Mijn Clubs” in het gedeelte “Instellingen” van uw Technogym-account. Om informatie te verkrijgen over de gegevensverwerking door deze verwerkingsverantwoordelijken, verwijzen wij u naar hun verklaringen inzake het privacybeleid; 
 • Derden (zoals onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken) die u rechtstreeks hun producten of diensten aanbieden, en die u toestemming heeft gegeven om verbinding te maken met de dienst (bijvoorbeeld als u een draagbaar apparaat gebruikt om uw training te volgen en dat apparaat met uw account koppelt, of als u uw trainingssessies op Facebook of App van derden deelt). Om informatie te verkrijgen over de gegevensverwerking door deze verwerkingsverantwoordelijken, verwijzen wij u naar hun verklaringen inzake het privacybeleid;
 • Uw Wellness Community, oftewel de mensen met wie u uw trainingsresultaten wilt delen (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een uitdaging of een les boekt);
 • Dochterondernemingen of distributeurs van Technogym die ons lokaal ondersteunen met marketingactiviteiten en die u lokaal kunnen ondersteunen met mogelijke vragen met betrekking tot problemen met producten en/of diensten;
 • Personen, bedrijven of instanties die ondersteuning en/of diensten verlenen aan Technogym (bijvoorbeeld IT-diensten, marketingdiensten en analyse- of adviesactiviteiten), en namens Technogym als gegevensverwerker gegevens verwerken;
 • Andere partijen die op grond van de geldende wetgeving verplicht zijn van de gegevens op de hoogte te zijn. In dergelijke gevallen zal Technogym alleen de gegevens doorgeven die strikt noodzakelijk zijn, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel en minimale verwerking.

6.  Hoe zit het met internationale doorgifte?

Wanneer we uw gegevens doorgeven aan derden die gevestigd zijn buiten de EU, doen we dit in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de EU-verordening nr. 2016/679 (“AVG”) door specifieke maatregelen te nemen om de doorgifte naar derde landen wettig te maken.

7.  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin u onze Dienst en/of uw Technogym-account gebruikt.

Ook nadat u uw Technogym-account heeft opgezet, kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken als gegevensverwerker namens een Club waarvan u lid bent. U zult de Club moeten vragen om de betreffende bewaartermijn aan te geven.

Nadat uw Technogym-account 5 jaar onafgebroken inactief is, stuurt Technogym u twee driemaandelijkse herinneringen om u te wijzen op uw recht op dataportabiliteit (zie de paragraaf Rechten van de betrokkene voor meer informatie). Als u niet binnen de vervaldatum van de tweede herinnering van Technogym reageert, worden uw gegevens die worden gebruikt voor de Dienst van het Technogym-ecosysteem voor precisietraining geanonimiseerd.

Houd er rekening mee dat de informatie met betrekking tot uw aankopen gedurende 10 jaar vanaf het einde van de garantieperiode wordt opgeslagen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijk vervaltermijn.

Deze termijn kan worden verlengd voor aankopen van apparatuur met een serienummer waarvoor Technogym informatie bijhoudt over de verkoop en levering van de apparatuur op basis van het rechtmatige belang om continue veiligheid van de apparatuur te bieden, ook nadat de wettelijke garantieverplichting is verstreken, tot een bepaalde periode van 10 jaar vanaf de datum waarop die specifieke machine uit de handel is genomen.

U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw Technogym-account; hoewel uw account onmiddellijk wordt verwijderd, worden de gegevens die via uw account zijn verzameld en betrekking hebben op uw aankopen en/of gebruik van onze Dienst gedurende 10 jaar opgeslagen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijk vervaltermijn. In het geval van anonimisering zal het voor u niet langer mogelijk zijn de gegevens te achterhalen. 

Wij herinneren u eraan dat indien u besloten heeft uw persoonsgegevens met de Club te delen, het annuleren van uw Technogym-account niet betekent dat de Club geen toegang meer heeft tot de gegevens. Om de gegevens volledig te wissen, moet u contact opnemen met de Club en de instructies uit de verklaring inzake het privacybeleid van de Club volgen. 

Als u toestemming geeft, worden daarnaast uw persoonsgegevens verwerkt voor marketingprofileringsdoeleinden totdat u uw eerder verleende toestemming intrekt:

 1. in de Profielinstellingen van uw Technogym-account; of
 2. door te klikken op de link “unsubscribe” onderaan elke e-mail die u ontvangt; of
 3. door een verzoek te sturen aan onze contactpersonen zoals vermeld in paragraaf 9 (Rechten van de betrokkene).

8.  Gebruik van de Dienst door minderjarigen jonger dan 16 jaar

Kinderen onder de 16 jaar (“Minderjarigen”) kunnen alleen een Technogym-account aanmaken met betrekking tot het Technogym digitale ecosysteem voor gepersonaliseerde training via de Mywellness-app of de www. mywellness.com website en onderworpen aan ouderlijke toestemming.

Wij gebruiken in ieder geval geen persoonsgegevens van minderjarigen voor marketingactiviteiten.

9.  Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt. In het bijzonder heeft u, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, recht op toegang, rectificatie en wissing van gegevens en recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en recht van bezwaar tegen de verwerking. Indien de gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, of als de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken.Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen via het e-mailadres dpo@technogym.com of ons schrijven via gewone post, door een brief te sturen naar Technogym S.p.A., Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. 

Hieronder vindt u een korte illustratie van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Het recht op toegang stelt u in staat om een bevestiging te krijgen of Technogym al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, en indien nodig toegang te krijgen tot deze gegevens en de bijbehorende informatie;
 2. Het recht op rectificatie biedt u de mogelijkheid onjuiste persoonsgegevens zonder ongerechtvaardigde vertraging te laten wijzigen, en, rekening houdend met de doeleinden van de gegevensverwerking, ervoor te zorgen dat onvolledige gegevens worden aangevuld;
 3. Het recht op wissing stelt u in staat om te zorgen dat uw gegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist (bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld), onder voorbehoud van de uitzonderingen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet (bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de verwerkingsverantwoordelijke);
 4. Het recht op dataportabiliteit stelt u in staat om uw persoonsgegevens, zoals aan Technogym verstrekt, onder bepaalde omstandigheden waarin in de toepasselijke wetgeving bepaald, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, en machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens, indien door de toepasselijke wetgeving toegestaan, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen, tenzij dit de rechten en vrijheden van anderen zou kunnen schaden. Voor bepaalde diensten hebben we geautomatiseerde portabiliteitssystemen ingesteld, die u kunt vinden in uw account.
 5. Het recht op beperking van de verwerking stelt u in staat om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, zoals vastgesteld in de toepasselijke wetgeving. In dergelijke gevallen kan Technogym uw gegevens blijven verwerken, maar alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om zijn recht op verdediging uit te oefenen, of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 6. Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking stelt u in staat om onder bepaalde omstandigheden, zoals vastgesteld in de toepasselijke wetgeving, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er geldige redenen, rechten of vrijheden bestaan op grond waarvan Technogym de gegevens kan blijven verwerken;

Indien er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Technogym of van een derde partij. In dergelijke gevallen zal Technogym de gegevens niet langer verwerken, tenzij er andere legitieme belangen zijn om door te gaan met de verwerking.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat u geen bevredigend antwoord van Technogym hebt gekregen met betrekking tot uw rechten, of als u van mening bent dat deze rechten zijn geschonden.

Als de persoonsgegevens met betrekking tot de dienst worden gedeeld met andere partijen die deze gegevens verwerken in de hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld de Clubs, derden die producten of diensten aanbieden die zijn verbonden met uw Technogym-account), moet u uw rechten uitoefenen bij deze verwerkingsverantwoordelijken, volgens de instructies in hun respectievelijke verklaringen inzake het privacybeleid. Technogym kan u, in overeenstemming met de beginselen van privacy by design en privacy by default, van hulpmiddelen voorzien om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken, ook bij partijen met wie Technogym met betrekking hiertoe overeenkomsten heeft gesloten (bijv. de Clubs waarbij u zich heeft aangesloten). U kunt deze hulpmiddel vinden op uw persoonlijke pagina's van de MyWellnessApp en de MyWellness-website.