Evaluering av Sykdomsrisiko

Evaluering av sykdomsrisiko (HRA) er en helseundersøkelse som gir enkeltpersoner og organisasjoner med en hurtig oversikt over deres helserisiko og evnen til å forandre. Technogym HRA består av en analyse av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer (basert på AHA/ACSM dokument) og enkeltpersoners evne til å endre adferd og starte en ny og sunnere levemåte (basert på den transteoretiske modellen).
Logg deg på din mywellness konto for å fylle ut spørreskjemaet.
Dersom du ikke har en konto, må du opprette en.