Hälsoriskbedömning

Hälsoriskbedömningen (HRA) är en hälsoundersökning som syftar till att förse enskilda personer och organisationer med en ögonblicksbild av deras hälsorisker och villighet till förändring. Technogyms HRA består av en analys av de viktigaste kardiovaskulära riskfaktorerna (baserade på AHA/ACSM- dokument) samt av den enskilda personens villighet att gå över till ett nytt och hälsosammare beteende (som bygger på den Transteoretiska modellen).
Skriv in dig på ditt mywellness-konto för att fylla i formuläret.
Om du inte har något konto, skapa ett.