Condities

In een digitale wereld, waarin iedereen altijd verbinding heeft met zijn eigen content, heeft Technogym een platform gecreëerd waarmee gebruikers altijd en overal toegang hebben tot hun trainingsgegevens, content en gepersonaliseerde trainingsprogramma's, via verschillende touchpoints, plaatsen en toestellen.

Een lichamelijke training verandert op die manier in een persoonlijke "on-the-go"-ervaring.

Door het aanmaken van een Technogym-account krijg je toegang tot een complete digitale service voor het beheer van al je trainingen en welzijn.

Als je dit interessant vindt, vind je hier onze

Servicevoorwaarden

De voorwoorden voor het leveren van de service worden hierna beschreven. We willen je vragen om ze zorgvuldig door te lezen, aangezien dit de voorwaarden zijn die de relatie tussen jou en Technogym bepaalt bij het leveren van de service (hierna "Servicevoorwaarden” genoemd).

Het kan zijn dat andere specifieke voorwaarden aan deze Servicevoorwaarden worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden met betrekking tot de aanschaf van Technogym-producten en/of diensten via de verschillende beschikbare verkoopkanalen (e-commerce, evenementen, online verkoop, etc.).

Deze aanvullende voorwaarden zullen worden getoond wanneer je toegang wilt tot deze aanvullende diensten, bijvoorbeeld wanneer je een van onze premium producten of diensten wilt uitproberen!

Als je besluit een Technogym-account aan te maken, dien je te weten dat Technogym S.p.A. de servicebeheerder is ("Wij" of "Technogym"), een vennootschap naar Italiaans recht, statutair gevestigd aan de via Calcinaro nr. 2861, 47521 Cesena (FC), fiscaal nummer en BTW-nummer 06250230965 - Italiaans handelsregister nr. 315187 - Company Reg. Forlì-Cesena nr. 06250230965.

In het bijzonder beheert Technogym de dienst via een digitaal ecosysteem dat voorziet in: (a) het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens in een cloud-systeem, dat op afstand toegankelijk is (de "Database"); (b) het leveren van gepersonaliseerde trainingsdiensten, toegang tot digitale content speciaal voor fitness, beoordelingsvragenlijsten, uitdagingen en virtuele wedstrijden (de "Dienst"); (c) een compleet platform voor actieve deelname aan en uitwisseling tussen liefhebbers van fitness en een gezonde levensstijl (de "Wellness Community"); (d) een reeks digitale touchpoints (slimme toestellen, mobiele apparaten, website) waarmee gebruikers overal en altijd toegang hebben tot hun content en de levering van de Dienst.

1. Hoe werkt de Dienst?

Binnen de Dienst vind je verschillende functies die zijn ontworpen om optimaal te kunnen genieten van de Technogym® trainingservaring.

Je kunt bijvoorbeeld gepersonaliseerde trainingsprogramma's ontvangen en je fitness & wellness routine beheren; je kunt je trainingsvoorkeuren instellen; je kunt ons laten weten op welk Technogym-toestellen je het liefst traint, zodat we ze klaar kunnen zetten voor je training; met onze vragenlijsten kun je erachter komen wat jouw daadwerkelijke behoefte of je ideale trainingsprogramma is; je kunt je favoriete trainingsapps gebruiken en ze verbinden met de Dienst; of je hebt toegang tot je premium content en je kunt je family account beheren.

Tevens kun je in de Wellness Community (bestaande uit de deelnemers aan jouw evenementen, lessen, uitdagingen en iedereen die je uitnodigt), je prestaties delen en meedoen aan een klassement; je kunt een les of evenement boeken of meedoen aan een uitdaging; je kunt op je favoriete activiteit stemmen, je kunt badges verkrijgen of passen inwisselen om de Technogym app te downloaden, wat handig kan zijn om te profiteren van het beloningssysteem binnen de Dienst.

2. Jouw Technogym-account en ons beleid inzake het beheer van persoonsgegevens.

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet je een Technogym-account registreren, waarbij alle gegevens worden verzameld en beheerd die worden gebruikt om de Dienst te leveren.

Voor het beheer van de persoonlijke gegevens binnen je Technogym-account, hebben we een speciaal Privacybeleid opgesteld. We willen je vragen deze zorgvuldig door te lezen, aangezien dit document alle verwijzingen bevat waarmee je de veiligheidsinstellingen kunt beheren en de instellingen voor het delen van je persoonlijke gegevens met andere sportschoolhouders en gebruikers van de Dienst.

3. Hoe u de Dienst wel en niet kunt gebruiken.

De Dienst heeft als doel om jouw trainingservaring efficiënter en aangenamer te maken. Om deze effectief beschikbaar te stellen, is het echter noodzakelijk dat je ons nauwkeurige, actuele en volledige informatie verstrekt volgens de registratie-, login- en inschrijvingsprocedures voor de Dienst.

Elk aangemeld Technogym-account geldt slechts voor één gebruiker en de identificatiecodes en wachtwoorden die aan een Technogym-account zijn gekoppeld maken onlosmakelijk deel uit van de door Technogym geïmplementeerde beveiligingssystemen en -procedures om het systeem en de daarop opgeslagen gegevens te beschermen. Derhalve vragen wij je om ze met niemand te delen, ook niet binnen een kleine groep. Indien we constateren dat deze regels zijn overtreden, kan het nodig zijn jouw Technogym-account te blokkeren om de algehele veiligheid van het systeem en de rechten van de betrokkenen te beschermen.

We behouden ons het recht voor om accounts te beëindigen waarvan we menen dat zij de toepasselijke wet- of regelgeving overtreden of de Dienst hebben gebruikt voor doeleinden die niet strookt met de doeleinden waarvoor deze beschikbaar is gesteld.

Verder vragen wij je om de Dienst niet te gebruiken voor het verspreiden van materiaal, commentaar, of anderszins:

  1. dat intimiderend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch of grof is, zodanig dat het aanzet tot rassenhaat of discriminatie of dat discriminerend is, bedreigend, aanstootgevend, ophitsend of godslasterlijk is, dat de geheimhoudingsplicht of de privacy schendt, of dat op enigerlei wijze irritatie of schade kan veroorzaken; of
  2. dat niet over de benodigde licenties of toestemming beschikt of dat op de één of andere manier de rechten van derden of enige nationale of supranationale wetgeving schendt; of dat inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim of enig ander intellectueel eigendom of overige eigendomsrechten van derden; of
  3. dat gedrag vertegenwoordigt of aanmoedigt dat als een vorm criminaliteit kan worden beschouwd, dat aanleiding kan geven tot enige vorm van aansprakelijkheid naar wie dan ook, dat op enigerlei wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of dat inbreuk maakt op de rechten van derden waar ook ter wereld; of
  4. dat schade veroorzaakt (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, defecte onderdelen, corrupte data of andere software met een schadelijke inhoud of die schade kan toebrengen);
  5. dat kan leiden tot schending van de rechten op de naam of de identiteit van rechtspersonen of natuurlijke personen of dat ten onrechte melding maakt van verwantschap met een natuurlijk persoon of een rechtspersoon; of dat privé-informatie over derden beschikbaar maakt, zoals adressen, telefoonnummer, e-mailadressen, belastinginformatie en dergelijke;
  6. dat, naar ons eigen oordeel, beledigend of weerzinwekkend is;
  7. dat als spam kan worden beschouwd, of dat willekeurig of automatisch wordt gegenereerd of commercieel of ethisch onaanvaardbaar materiaal of inhoud bevat, of dat illegaal gedrag aanmoedigt (inclusief, maar niet beperkt tot phishing) of dat ontvangers misleidt over de oorsprong van dergelijk materiaal (bijvoorbeeld spoofing);
  8. dat niet in overeenstemming is met de contracten met netwerkproviders of andere leveringsvoorwaarden met betrekking tot mobiele apparaten;
  9. dat de continuïteit van de Dienst verstoort of dat op enigerlei wijze misbruik maakt van de Dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, hacking).

4. Het delen van jouw gegevens met andere sportschoolhouders (de Join)

Zodra het Technogym-account is aangemaakt, kun je ook derde partijen die op het Platform actief zijn, zoals bijvoorbeeld jouw sportschool of je fysiotherapeut (de "Professionele Operators") toegang verlenen tot jouw gegevens. Als je dus besluit om je Technogym-account te koppelen aan een bepaalde Professionele Operator die gebruik maakt van het platform (de zogenoemde "Join") dan kunnen jouw persoonlijke gegevens ook onafhankelijk worden verwerkt door jouw Professionele Operator die dan een extra gegevensbeheeder wordt die jouw gegevens onafhankelijk zal verwerken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid dat wij je verzoeken zorgvuldig en aandachtig door te lezen.

Het kan ook zijn dat je eigen professionele operator je vraagt om een Technogym-account aan te maken waardoor je ook buiten de sportschool of het fitnesscentrum toegang hebt tot je gegevens.

5. Als je jonger bent dan 18 jaar of als je jonger bent dan 16 jaar

De Dienst kan door minderjarigen jonger dan 18 jaar worden gebruikt uitsluitend onder toezicht van degenen die het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefenen. Bovendien moet je minimaal 16 jaar oud zijn om een account op het Platform aan te kunnen maken.

Vanaf alle touchpoints, behalve de Technogym app, kunnen personen jonger dan 16 jaar alleen een Technogym-account aanmaken met de expliciete toestemming van hun ouders/voogd (het zogenaamde "Ouderlijk Toezicht"). In het bijzonder kunnen minderjarigen jonger dan 16 jaar een Technogym-account aanvragen door het e-mailadres van een ouder of voogd te registreren. Technogym zal via dit e-mailadres de ouder of voogd om toestemming vragen om de minderjarige in te schrijven. Alleen wanneer deze toestemming is verkregen, kan de registratie van het Technogym-account worden voltooid en kan de Dienst worden geleverd.

Technogym verzamelt niet doelbewust gegevens over minderjarigen jonger dan 16 jaar en staat hen niet toe zich zonder Ouderlijke toestemming te registreren. Als Technogym constateert dat gegevens in de database betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar voor wie geen expliciete Ouderlijke toestemming is verstrekt, behoudt Technogym zich het recht voor om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

6. We houden van verandering

De Dienst is continu aan verandering onderhevig omdat we graag nieuwe dingen doen. Om deze reden kan het nodig zijn de Servicevoorwaarden aan te passen. Dit doen we door deze pagina met juridische informatie bij te werken. We willen je daarom vragen om de meest recente versie van dit document regelmatig te controleren.

Bovendien kunnen we bij het lanceren van nieuwe functies, specifieke voorwaarden en bepalingen met betrekking tot deze specifieke functie publiceren. In dat geval vormen de specifieke voorwaarden een aanvulling op deze Servicevoorwaarden en hebben zij, in geval van een tegenstrijdigheid, voorrang boven de Servicevoorwaarden.

7. Oeps...

Het kan gebeuren dat de Dienst tijdelijk niet toegankelijk is of dat enkele functies niet beschikbaar zijn. Het is zelfs mogelijk dat we je hiervoor niet kunnen waarschuwen. Maar je kunt erop vertrouwen dat we al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

We doen ook ons best om de gepubliceerde informatie met betrekking tot de Dienst bij te werken, hoewel we geen garanties kunnen geven voor de frequentie, de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan.

Mocht je toch hulp nodig hebben bij het beheer van je Technogym-account of de Dienst, kun je altijd contact met ons opnemen via cloudsupport@technogym.com.

8. We horen graag jouw mening over onze Dienst en als je goede ideeën hebt, willen we je vragen die met ons te delen.

We kunnen je vragen om onze Dienst te beoordelen en/of ons jouw suggesties te sturen. Wanneer je, in het bijzonder, besluit om ons een idee of een bepaalde suggestie te sturen, om ons een document ter beschikking te stellen en/of om ons een voorstel te doen (de "Bijdragen") ga je ermee akkoord dat: (a) de Bijdragen geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie bevatten; (b) we niet onderhevig zijn aan enige expliciete of impliciete vertrouwelijkheidsbeperkingen met betrekking tot de Bijdragen; (c) we het recht hebben om de Bijdragen te gebruiken en openbaar te maken (of besluiten niet openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke wijze en met welke middelen dan ook, overal ter wereld; (d) we mogelijk materiaal hebben vergelijkbaar met dat van de Bijdrage dat zich al in de conceptualisatie- of ontwikkelingsfase bevindt; (e) de Bijdragen automatisch ons eigendom worden zonder enige verplichting naar jou toe, waarbij compensatie, schadeloosstelling of terugbetaling van welke aard dan, onder welke omstandigheden dan ook zijn uitgesloten.

9. Hoe onze kunstmatige intelligentie-algoritmes werken en welke waarde de inhoud van de Dienst heeft.

Om de Dienst te leveren maken wij gebruik van kunstmatige intelligentie-algoritmen die gebruik maken van formules die zijn gedefinieerd aan de hand de belangrijkste wetenschappelijke literatuur met betrekking tot fysieke inspanningen. Deze aanwijzingen zijn gebaseerd op een abstracte beoordeling en zijn in geen geval bedoeld voor het stellen van medische diagnoses of beoordelingen, noch zijn ze bedoeld of hebben ze de pretentie om aandoeningen te voorkomen of te genezen. Medische diagnoses en behandelingen zijn namelijk wettelijk voorbehouden aan zorgprofessionals.

Verder willen wij erop wijzen dat de ontwikkelingen, onderzoeken en overig materiaal die in de Dienst worden gemeld, niet mogen worden opgevat als professioneel advies dat wordt verstrekt in het kader van een professionele diagnose, behandeling of preventie, en dat het gepubliceerde materiaal geen vervanging vormt voor professioneel medisch advies.

Om deze reden willen wij je vragen om je gezondheid en geschiktheid voor fysieke inspanningen continu te laten controleren door uw arts.

10. Toestellen en connectiviteit die nodig zijn voor de werking van de Dienst.

Om de Dienst te kunnen ontvangen, dien je compatibele hardware te gebruiken. De technische voorwaarden en softwarecompatibiliteit van de Dienst zijn te vinden op de website www.technogym.com.

Je dient ook zelfstandig de connectiviteitsdiensten aan te schaffen die je toegang geven dot de Dienst en waarvoor Technogym niet verantwoordelijk is.

11. De eigendomsrechten van Technogym

Alle auteursrechten en elk ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht of elk ander recht van welke aard dan op de inhoud of aspecten van de Dienst zijn eigendom van Technogym of haar licentiegevers. Deze werken zijn gerechtelijk beschermd door wetten op het gebied van industriële eigendomsrecht en auteursrecht en door internationale verdragen die van kracht zijn in Italië en daarbuiten, en de rechten op deze werken zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Elk gebruik van de inhoud of de Dienst dat niet uitdrukkelijk door deze Servicevoorwaarden is toegestaan of waarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend, is verboden.

Technogym®, het Technogym logo, Mywellness® en alle overige Technogym logo's en product- of dienstnamen zijn of kunnen handelsmerken zijn die eigendom zijn van Technogym of derden (de “Technogym handelsmerken”). Het gebruik of de weergave van de Technogym handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Technogym, is verboden.

Er zijn geen eigendomsrechten of andere licentierechten verleend op de uittreksels of andere materialen die via de Dienst worden verkregen. Met uitzondering van het voorgaande, zijn alle rechten voorbehouden.

12. Toepasselijk recht en geschillen.

Technogym levert de Dienst vanuit Italië, derhalve zijn de Servicevoorwaarden onderworpen aan het Italiaans recht, met uitsluiting van de regels inzake conflicten van internationaal recht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Binnen de dwingende grenzen van de wet zal elk geschil met betrekking tot de Servicevoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Italiaanse rechter bij de Rechtbank van Bologna, Italië. Dit betekent echter niet dat wordt afgeweken van de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de natuurlijke rechter van de consument conform het toepasselijke recht voorschrijven.

Voor een eventuele toelichting van de Servicevoorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: mywellnesscloud@technogym.com.