Evästeitä koskeva tiedote

Johdanto

Tämä yleistiedote koskien evästeiden käyttöä Technogym S.p.A:n osalta on luettavissa sivustoilla www.mywellness.com, pro.mywellness.com. Yksityiskohtaisia tietoja sivuston evästeistä löytyy linkistä: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Säädöksen määritelmät, ominaisuudet ja sovellus

Evästeet ovat pieniä tekstipätkiä, jotka käyttäjän vierailemilla sivuilla lähettävät ja tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen ja jotka lähetetään uudelleen samoille sivustoille seuraavilla vierailukerroilla. Evästeiden avulla käyttäjän toiminnot ja valinnat muistetaan (kuten esim. sisäänkirjoittautumistiedot, valittu kieli, kirjasinkoko, näyttöasetukset jne.) niin ettei käyttäjän tarvitse antaa niitä uudelleen vieraillessaan sivustolla tai navigoidessaan sivulta toiselle sivuston sisällä. Evästeitä käytetään tietoteknisiin varmennuksiin, istuntojen tarkkailuun ja käyttäjien toimintoihin liittyvien tietojen tallentamiseen. Evästeet voivat sisältää myös ainutlaatuisen tunnistuskoodin, joka antaa mahdollisuuden jäljittää käyttäjän navigointia sivustolla tilastollisiin tarkoituksiin. Sivustolla navigoitaessa käyttäjä saattaa saada tietokoneeseensa tai mobiililaitteeseensa myös muiden sivustojen evästeitä ("kolmansien osapuolten" evästeet). Joitakin toimenpiteitä ei ole mahdollista suorittaa ilman evästeitä ja siksi joissakin tapauksissa niiden käyttö on teknisesti tarpeen sivuston toimimiseksi.

On olemassa erilaisia evästeitä niiden ominaisuuksien ja toimintojen mukaan ja nämä voivat säilyä käyttäjän tietokoneessa tai mobiililaitteessa eripituisia aikoja: nk. istuntoevästeet, jotka poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan; nk. pysyviä evästeitä, jotka pysyvät käyttäjän laitteessa etukäteen asetettuun eräpäivään saakka.

Italian lainsäädännön mukaan evästeiden käyttö ei aina vaadi etukäteislupaa käyttäjältä. Erityisesti nk. "tekniset evästeet" eivät vaadi etukäteislupaa eli sellaiset joita käytetään ainoastaan viestin lähettämiseen elektronisessa viestintäverkossa tai joita tarvitaan käyttäjän pyytämän palvelun tuottamiseen. Kyseessä olevia evästeitä tarvitaan siis sivuston toimimiseen ja käyttäjän pyytämien toimintojen suorittamiseen.

Yllämainittuihin teknisiin evästeisiin verrattavia ja näin ollen eivät vaadi etukäteislupaa ovat nk. "analyyttiset evästeet", jotka ovat suoraan sivuston administraattorin käyttämiä (nk. "ensimmäisen osapuolen" tai "omistajan" evästeet") ja joita käytetään kokonaistietojen keräämiseen käyttäjämäärästä ja miten käyttäjät hyödyntävät sivustoa. Kun nämä ovat kolmansien osapuolten lähettämiä niiden tunnistustoiminnot poistetaan (esim. IP-osoitteen keskeiset osat peitetään). Lisäksi on olemassa "toimintoevästeitä", jotka mahdollistavat käyttäjälle joukon valittuja kriteerejä (esim. kieli, ostamista varten valitut tuotteet) palvelun parantamiseksi.

"Profilointievästeet" eli joita käytetään käyttäjäprofiilien luomiseen mainosten lähettämistä varten vaativat etukäteisluvan käyttäjältä.

Sivustojen käyttämät evästetyypit on mahdollista ottaa pois käytöstä.

Alussa mainitut sivustot käyttävät seuraavanlaisia evästeitä ja antavat mahdollisuuden, menemällä alussa mainittuihin linkkeihin, ottaa evästeet pois käytöstä paitsi kolmansien osapuolten evästeet käyttäjän pitää suoraan valita ja ottaa pois käytöstä vastaavien administraattorien tarjoamalla tavalla (katso kohta "kolmansien osapuolten evästeet").

  • Teknisiä evästeitä - selailu tai istunto - tarvitaan välttämättä sivuston toimimiseen tai käyttäjän pyytämien palvelujen tuottamiseen.
  • Analyyttiset evästeet antaa sivuston administraattorille mahdollisuuden nähdä miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Näiden evästeiden avulla ei kerätä tietoja käyttäjän henkilöllisyydestä eikä muita henkilötietoja. Tiedot käsitellään kokonaisuuksina ja anonyymeinä.
  • Toimintoevästeitä käytetään sivuston tiettyihin toimintoihin ja joukkoon valittuja kriteerejä (kieli, ostettavaksi valitut tuotteet) palvelun parantamiseksi.
    VAROITUS: ottamalla tekniset ja/tai toiminnalliset evästeet pois käytöstä saattaa tehdä sivustolla vierailun mahdottomaksi tai jotkut sivuston toiminnoista eivät ole käytettävissä tai eivät toimi oikein ja käyttäjä saattaa olla pakotettu muuttamaan tai syöttämään manuaalisesti jotkut tiedot tai asetukset joka kerta vieraillessaan sivustolla.
  • Kolmansien osapuolten evästeitä, eli sivustojen tai webin evästeet erikseen sivuston administraattorin evästeistä, käytetään kolmansien osapuolten tarkoituksiin joiden joukossa myös profilointievästeet. Tarkennamme, että tällaiset kolmannet osapuolet, jotka jäljempänä lueteltu hyperlinkkeineen koskien yksityistietojen käsittelyä, toimivat itsenäisinä toimijoina koskien lähettämiensä evästeiden kautta kerättyjen yksityisyystietojen käsittelyä. Siksi käyttäjän on hyväksyttävä erikseen henkilötietojen käsittely, tietojenkeruu ja mahdollinen hyväksyntä (vastaavien evästeiden valinta ja pois käytöstä otto). Haluamme tarkentaa koskien Google Analyticsin evästeitä, että olemme ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden evästeiden tunnistustoiminnon vähentämiseksi (piilottamalla IP-osoitteen keskeiset osat). Lisäksi näiden evästeiden käyttö on asetettu niin, että toimittaja (Google) käyttää niitä ainoastaan palvelujen toimittamiseen, säilyttää ne erikseen eikä "rikastuta" tai "aja ristiin" muiden hallussaan olevien tietojen kanssa. Alla luetellaan linkit vastaaviin evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin (kuten vaaditaan lausekkeessa Evästeiden käyttöä koskevan suostumuksen hankintaa ja tiedotusta koskevien tapojen yksinkertaistaminen – 8 toukokuuta 2014):

Sivuston ensimmäisessä osassa olevat evästeet on lueteltu johdannossa olevissa linkeissä, jotka toistamme vielä: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Evästeiden näyttö ja muuttaminen selailuohjelman avulla (selain)

Käyttäjä voi valita mitkä evästeet hän sallii linkkejä edeltäviltä sivuilta löytyvien sivustojen proseduurien mukaan ja joko sallia, kieltää tai poistaa (kokonaan tai osittain) evästeet, myös käyttämänsä selailuohjelman kautta (selain): kuitenkin olettaen, että kaikki tai jotkut evästeet otetaan pois käytöstä on mahdollista, että sivustolle ei pääse ja/tai jotkut sivuston palvelut tai toiminnot eivät ole käytettävissä tai eivät toimi ja/tai käyttäjän on manuaalisesti muutettava tai syötettävä joitakin tietoja tai asetuksia joka kerta kun hän vierailee sivustolla. Lisätietojen saamiseksi miten asettaa evästeasetukset selainohjelman avulla, on mahdollista konsultoida niiden ohjeita: