Informatie over de cookies

Premisse

De huidige algemene informatie over het gebruik van cookies door Technogym S.p.A. heeft betrekking op de websites www.mywellness.com, pro.mywellness.com. Speciale gedetailleerde informatie over door deze website gebruikte cookies kunt u vinden via de volgende link: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Definities, kenmerken en toepassing van de wetgeving

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door de gebruiker bezochte websites verzonden en opgeslagen worden op zijn/haar computer of mobiele apparaat, om vervolgens teruggezonden te worden naar dezelfde websites bij het volgende bezoek. Juist dankzij de cookies bewaart de website de handelingen en voorkeuren van de klant (zoals, bijvoorbeeld, de logingegevens, de gekozen taal, de afmetingen van de lettertekens, andere weergave-instellingen, enz.) zodat deze niet opnieuw aangegeven hoeven worden wanneer de gebruiker deze website weer bezoekt of van de ene pagina van de website naar de andere surft. De cookies worden dus gebruikt om informatieve authenticaties, bewaking van sessies en opslag van betreffende informatie met betrekking tot de activiteiten van de gebruikers die een bezoek brengen aan de website uit te voeren en kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten die het mogelijk maakt de navigatie van de gebruikers binnen de website zelf bij te houden voor statistische of reclamedoeleinden. Tijdens het navigeren op een website kan de gebruiker op zijn computer of mobiele apparaat ook cookies van andere websites of webservers ontvangen dan van de website die hij bezoekt (d.w.z. cookies van "derden"). Sommige handelingen zouden niet verricht kunnen worden zonder het gebruik van de cookies, die in bepaalde gevallen dus technisch noodzakelijk zijn voor de werking zelf van de website.

Er bestaan verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en deze kunnen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker gedurende verschillende tijdsperiodes blijven staan: d.w.z. sessiecookies, die na het sluiten van de browser automatische gewist worden; bijv. permanente cookies, die op het apparaat van de gebruiker blijven staan tot een van te voren bepaalde vervaldatum.

Op grond van de in Italië geldende wetgeving is voor het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist. Met name voor de "functionele cookies" is een dergelijke toestemming niet vereist, dat wil zeggen de cookies die uitsluitend gebruikt worden om de verzending van een mededeling op een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of in de mate die strikt noodzakelijk is om een door de gebruiker expliciet gevraagde dienst te verlenen. Het gaat, met andere woorden, om cookies die onmisbaar zijn voor de werking van de website of noodzakelijk om de door de gebruiker gevraagde activiteiten te verrichten.

Evenals voor de hierboven genoemde functionele cookies, waarvoor dus geen enkele toestemming voor het gebruik is gegeven, zijn er ook de "analytische cookies" waar deze rechtstreeks door de beheerder van de website worden gebruikt (d.w.z. "cookies van de website zelf") om informatie te verzamelen, in gebundelde vorm, over het aantal gebruikers en over hoe deze de website zelf bezoeken - of, daar waar deze geleverd worden door derde partijen, wanneer er geschikte instrumenten gebruikt worden om het identificatievermogen ervan te beperken (bijvoorbeeld door middel van het afschermen van betekenisvolle delen van het IP-adres) - en de "functionele cookies", die de gebruiker in staat stellen te navigeren op basis van een aantal geselecteerde criteria (bijvoorbeeld, de taal, de voor de aanschaf geselecteerde producten) teneinde de aan de gebruiker geboden service te verbeteren.

Voor de "profielcookies", daarentegen, dat wil zeggen die cookies die bedoeld zijn om profielen met betrekking tot de gebruiker aan te maken en die gebruikt worden om reclameboodschappen te verzenden die overeenkomen met de getoonde voorkeuren van de gebruiker in het kader van de navigatie op het web, is een voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist.

Soorten cookies die gebruikt worden door de websites en mogelijkheden om deze in of uit te schakelen

De in de premisse genoemde websites maken, samengevat, gebruik van de hierna vermelde soorten cookies, en geven, elk afzonderlijk toegang via de in de premisse aangegeven links, tot de mogelijkheid deze cookies in of uit te schakelen, behalve de cookies van derden waarvoor de gebruiker verwezen wordt naar de mogelijkheden van in- en uitschakeling van de betreffende cookies die voorzien zijn door de betreffende beheerders (zie punt "cookies van derde partijen"):

  • Technische cookies - navigatie- of sessiecookies - zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website of om het de gebruiker mogelijk te maken gebruik te maken van de door hem/haar gewenste inhoud en diensten.
  • Analytische cookies, die de beheerder van de website in staat stellen te begrijpen hoe deze door de gebruikers gebruikt wordt. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld over de identiteit van de gebruiker, noch enige ander persoonlijke gegeven. De informatie wordt in gebundelde en anonieme vorm verwerkt.
  • Functionele cookies. die gebruikt worden om speciale functies van de website en een reeks gekozen criteria (bijvoorbeeld, de taal, de voor aanschaf geselecteerde producten) in te schakelen om de geboden service te verbeteren.
    LET OP: het uitschakelen van de technische en/of functionele cookies kan ertoe leiden dat de website niet meer geraadpleegd kan worden of dat sommige diensten of bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn of niet goed meer werken, en de gebruiker kan genoodzaakt worden sommige informatie of voorkeuren te wijzigen of handmatig in te voeren elke keer als hij/zij de website bezoekt.
  • Cookies van derde partijen, dat wil zeggen cookies van websites of webserver anders dan die van de Eigenaar, gebruikt voor eigen doeleinden van deze derde partijen, waaronder ook profielcookies. Wij verduidelijken dat dergelijke derde partijen, hierna vermeld met de betreffende hyperlinks naar hun privacybeleid, handelen met de bevoegdheid van autonome eigenaren voor de verwerking van de door hen verzonden cookies verzamelde gegevens; derhalve wordt de gebruiker verwezen naar hun beleid inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, informatie en eventuele formulieren ter verkrijging van toestemming (in- en uitschakeling van de betreffende cookies). Gepreciseerd wordt bovendien dat, met betrekking tot de Analytische cookies van Google, geschikte instrumenten zijn toegepast om het identificatievermogen van dergelijke cookies te beperken, door middel van de afscherming van betekenisvolle delen van het IP-adres. Het gebruik van dergelijke cookies is bovendien zodanig ingesteld dat de leverancier (Google) deze uitsluitend gebruikt voor het leveren van de dienst, deze gescheiden bewaardt en ze niet "verrijkt" of "kruist" met andere informatie waarover zij beschikt. Hierna worden alle links vermeld naar de betreffende informatie over het gebruik van de cookies (zoals voorgeschreven door de Maatregel Omschrijving van de vereenvoudigde methodes voor de informatie over en het verkrijgen van de toestemming voor het gebruik van cookies – 8 mei 2014):

Gedetailleerd zijn de eerste partij cookies die aanwezig zijn op de Website vermeld in de in de premisse aangegeven links, maar voor het gemak worden ze hierna ook vermeld: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Hoe u de cookies kunt weergeven en wijzigen via uw eigen navigatieprogramma (d.w.z. browser)

De gebruiker kan selecteren voor welke cookies hij/zij, via de speciale procedures op de websites waarvan op de pagina's de links vermeld zijn, al dan niet toestemming geeft, of de cookies (geheel of gedeeltelijk) blokkeert of wist) maar de gebruiker kan dat ook doen via de speciale functies van het eigen navigatieprogramma (d.w.z. browser): echter, in de veronderstelling dat alle of enkele cookies uitgeschakeld worden is het mogelijk dat de website niet meer geraadpleegd kan worden of dat sommige diensten of bepaalde functies van de website niet meer beschikbaar zijn of niet goed meer werken en/of kan de gebruiker genoodzaakt worden bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of elke keer dat hij/zij de website bezoekt deze handmatig weer in moet voeren. Voor meer informatie over hoe u de voorkeuren over het gebruik van cookies via de eigen navigatiebrowser in kunt stellen, kunt u de volgende aanwijzingen raadplegen: