Informerende dokument vedrørende informasjonskapsler

Forord

Dette generelle informerende dokumentet som beskriver bruken av informasjonskapsler av Technogym S.p.A. refererer seg til nettstedene www.mywellness.com, pro.mywellness.com. Spesifikk detaljert informasjon vedrørende informasjonskapslene som tilbys på dette nettstedet er tilgjengelige på denne lenken: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Definisjoner, egenskaper og applikasjon av normen

informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedene som besøkes av brukeren sender og registrerer på brukerens datamaskin eller bærbare instrument, for at de senere skal overføres på nytt til disse nettstedene neste gang de besøkes. Takket være informasjonskapsler husker nettstedet adferden og preferansene til brukeren (som for eksempel dataene for innlogging, hvilket språk som er valgt, dimensjonene til tegna, andre innstillinger for visualisering osv.) slik at de ikke må indikeres på nytt når brukeren besøker nettstedet neste gang eller surfer fra en side til neste på nettstedet. Informasjonskapslene blir dermed brukt for å autentisere informasjonen, monitorere seksjonene og lagre informasjon om brukerne som besøker et nettsted og de kan også inneholde en egen identifiserende kode som gjør det mulig å spore opp adferden til brukeren internt på dette nettstedet til bruk for å utarbeide statistikk eller utforming av reklame. Mens brukeren navigerer ved et nettsted, kan ha/hun også motta informasjonskapsler som tilhører nettsted eller nettserver som er forskjellige fra de som brukes (dvs. informasjonskapsler til "utenforstående") på egen datamaskin eller på bærbart utstyr. Noen operasjoner vil det være umulig å utføre uten å bruke informasjonskapsler, dermed blir disse teknisk nødvendige for at nettstedet skal fungere.

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler, avhengig av deres egenskaper eller funksjoner, og disse kan bli værende igjen i datamaskinen eller i det bærbare utstyret til brukeren over kortere eller lengre tid: såkalte seksjons informasjonskapsler, som automatisk slettes når nettleseren lukkes; såkalte vedvarende informasjonskapsler, som blir værende i utstyret til brukeren til en forfallsdato som er fastsatt på forhånd.

På grunnlag av direktivene som gjelder i Italia, er det ikke alltid nødvendig med uttrykkelig samtykke fra brukeren sin side. Dette gjelder spesielt de "tekniske informasjonskapslene", det vil si de som kun benyttes for å formidle overføring av en kommunikasjon via et elektronisk kommunikasjonsnettverk, eller for å tilby en tjeneste som brukeren eksplisitt har bedt om. Med andre ord snakkes det om informasjonskapsler som er helt avgjørende for at nettstedet skal kunne fungerer eller nødvendige for å utføre aktivitet som brukeren har bedt om å utføre.

På samme måte som de tekniske informasjonskapslene ovenfor, som ikke krever samtykke ved bruk, finnes det også "analytiske informasjonskapsler" som blir brukt direkte av overvåkeren av nettstedet (de såkalte "informasjonskapsler til første del" eller til "eier") for å samle inn informasjon, i aggregert form, om antall brukere og hvordan disse besøker selve nettstedet - eller dersom de leveres av andre, dersom det blir brukt instrument egnet for å redusere den identifiserende effekten (for eksempel, ved å gjemme viktige deler av IP-adressen) - og "funksjonsinformasjonskapsler", som gjør det mulig for brukeren å navigere på grunnlag av en rekke valgte kriterier (for eksempel, språket, den elektroniske handlekurven) for å bedre tjenesten som tilbys.

For "profileringsinformasjonskapsler" derimot, det vil si de som har til oppgave å opprette profiler knyttet til brukeren og blir brukt for å sende reklamemeldinger som er tilpasset preferansene som brukeren har vist ved å surfe på nettet, må brukeren på forhånd gi sitt samtykke.

Typologier av informasjonskapsler som brukes av nettstedet og mulighet til å velge/ velge vekk

Nettstedene som nevnes i forordet bruker, totalt sett, typologiene av informasjonskapsler som listes opp nedenfor, og tilbyr hver og en, ved tilgang til lenkene som indikeres i forordet, muligheten til å velge/ velge vekk disse, bortsett fra for informasjonskapsler til utenforstående, her må brukeren kontrollere direkte modalitet for å velge/velge vekk de tilhørende informasjonskapslene til den aktuelle overvåkeren (se punktet "informasjonskapsler til utenforstående"):

  • Tekniske informasjonskapsler - for navigasjon eller seksjon - helt nødvendige for at nettstedet skal fungerer eller for å tillate brukeren å benytte dets innhold og tjenester som disse krever.
  • Analytiske informasjonskapsler, gjør det mulig for overvåkeren å forstå hvordan brukerne bruker nettstedet. Med disse informasjonskapslene samles det ikke inn informasjon om brukerens identitet eller personlige data. Informasjonen behandles anonymt og i aggregert form.
  • Funksjonsinformasjonskapsler, brukt for å aktivere spesifikke funksjoner ved nettstedet og en rekke valgte kriterier (for eksempel, språket, den elektroniske handlekurven) med den hensikt å bedre tjenesten som tilbys.
    ADVARSEL: ved å deaktivere de tekniske informasjonskapslene eller informasjonskapslene for funksjon er det mulig at nettstedet ikke kan konsulteres eller visse tjenester eller bestemte funksjoner på nettstedet ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer som de skal, og brukeren kan bli tvunget til å endre eller manuelt legge inn informasjon eller preferanser hver gang nettstedet besøkes.
  • informasjonskapsler til utenforstående, det vil si informasjonskapsler til nettsted eller nettserver forskjellige fra de til Eieren, som tjener disses interesse, blant annet også profileringsinformasjonskapsler. En understreker med dette at disse utenforstående, som senere listes opp med tilhørende tilkoplinger for personvern, handler på egen hånd når det gjelder behandling av dataene som er samlet inn via informasjonskapsler som de har sendt ut; derfor må brukeren forholde seg til deres personvernpolitikk, informerende dokument og eventuelle moduler for innsamling av samtykke (ved å velge eller velge vekk de respektive informasjonskapslene). I tillegg presiserer en, ved å referere til de analytiske informasjonskapslene til Google, som er brukt som egnede instrument for å redusere den identifiserende effekten til disse informasjonskapslene, ved å gjemme viktige deler av IP-adressen. Bruken av disse informasjonskapslene er i tillegg stilt inn for at leverandøren (Google) skal kunne bruke de for å formidle tjenesten, de oppbevares separat og de hverken "legges til" eller "krysses" med annen informasjon som de har tilgjengelig. Nedenfor listes lenkene til de respektive informerende dokumentene for bruk av informasjonskapslene opp (slik det kreves av Forskriften Identifisering av forenklet modalitet for informerende dokument og innhenting av samtykke ved bruk av informasjonskapsler – 8. mai 2014):

Mer detaljert er informasjonskapslene til den første delen på nettstedet listet opp i lenkene som indikeres i forordet, som vi av praktiske hensyn lister opp nedenfor: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Hvordan vise og endre informasjonskapslene ved et eget program for navigering (såkalt nettleser eller browser)

Brukeren kan velge hvilke informasjonskapsler som skal godkjennes ved egne prosedyrer som nettstedene legger til rette internt på sidene til lenkene framfor, i tillegg til å autorisere, blokkere eller slette (helt eller delvis) informasjonskapslene også ved spesifikke funksjoner til det egne programmet for navigerering (såkalt browser eller nettleser): likevel, dersom alle eller noen av informasjonskapslene deaktiveres er det mulig at nettstedet resulteres umulig å konsultere eller at noen tjenester eller bestemte funksjoner til nettstedet ikke er tilgjengelige eller ikke fungerer på riktig måte og/eller brukeren kan bli nødt til å endre eller legge inn manuelt informasjon eller preferanser hver gang nettstedet besøkes. For å få tilgang til ytterligere informasjon om hvordan preferansene for bruk av informasjonskapslene skal legges inn ved hjelp av egen nettleser for navigering, er det mulig å konsultere de aktuelle instruksene: