Information om cookies

Inledning

Denna allmänna information om cookieanvändningen av Technogym S.p.A. gäller för webbplatserna www.mywellness.com, pro.mywellness.com. Detaljerad specifik information om cookies som används av denna webbplats kan läsas på denna länk: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Definitioner, egenskaper och tillämpning av standarden

Cookies är små textfiler som webbplatserna som användaren besöker skickar ut och registrerar på användarens dator eller mobil enhet för att sedan överföras till dessa webbplatser vid nästa besök. Tack vare dessa cookies kommer webbplatserna ihåg användarens åtgärder och preferenser (som till exempel inloggningsdata, valt språk, teckenstorlek, andra visningsinställningar osv.) så att de inte behöver anges återigen när användaren besöker webbplatsen på nytt eller går från sida till sida på webbplatsen. Cookies används således för att autentisera information, övervaka sessioner och spara information gällande aktiviteter som görs av webbplatsens användare och kan även innehålla en unik identifieringskod som tillåter att spara historik över användarens navigering på webbplatsen för statistiska ändamål eller reklam. När användaren navigerar på en webbplats kan det hända att datorn eller den mobila enheten även tar emot cookies från andra webbplatser eller webbservrar än den som besöks (så kallade "tredjepartscookies"). Vissa aktiviteter kan inte göras utan användning av cookies, eftersom de i vissa fall är tekniskt nödvändiga för webbplatsens funktion.

Det finns olika slags cookies, beroende på deras egenskaper och funktion, och de kan finnas kvar i användarens dator eller mobila enhet i olika lång tid: Sessionscookies, som raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Persistenta cookies, som finns kvar på användarens utrustning under en förbestämd tid.

I enlighet med gällande lagstiftning i Italien krävs inte alltid användarens uttryckliga samtycke till användning av cookies. Till exempel krävs inget samtycke till "tekniska cookies", dvs. de som enbart används i syftet att överföra en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät, eller när absolut nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärs av användaren. Med andra ord handlar det om cookies som är oumbärliga för webbplatsens funktion eller för att utföra de aktiviteter som användaren begärt.

På samma sätt som för ovan nämnda tekniska cookies kräver inte heller "analytiska cookies" något uttryckligt samtycke till dess funktion när de används direkt av webbplatsoperatören (så kallade cookies från "förste part" eller "registeransvarig") för att samla in information, i sammanställd form, om antalet användare och om hur de besöker webbplatsen - eller, när de tillhandahålls av tredje part, om lämpliga medel tillämpas för att minska identifieringseffekten (till exempel genom att dölja en betydande del av IP-adressen) - och "funktionscookies" som tillåter att användaren navigerar baserat på en rad valda kriterier (till exempel språket, produkter som valts för att köpas) i syftet att förbättra tjänsten som tillhandahålls.

För "cookies för profilering" däremot, dvs. de som har som syfte att skapa en profil av användaren och som används för att skicka reklammeddelanden som är i linje med de preferenser som användaren visar under nätnavigeringen, krävs användarens uttryckliga samtycke.

Typer av cookies som används av webbplatserna och möjligheterna till val och bortval

Webbplatserna som nämns i inledningen använder i stort sett de cookies som listas nedan och erbjuder, var och en för sig genom att klicka på länkarna som anges i inledningen, möjligheten att välja bort dem, med undantag för de tredjepartscookies för vilka användaren ska hänvisa direkt till tillvägagångssätten för val och bortval av cookies som förutses av gällande operatörer (se punkten "tredjepartscookies"):

  • Tekniska cookies - för navigering eller session - de är absolut nödvändiga för webbplatsens funktion eller för att tillåta användaren att nyttja innehållet eller de tjänster som begärs av dem.
  • Analytiska cookies, som tillåter att webbplatsoperatören får information om hur den används av användarna. Dessa cookies samlar inte in information om användares identitet eller personliga uppgifter. All information hanteras i sammanställd och anonym form.
  • Funktionscookies, används för att aktivera specifika funktioner på webbplatsen och en rad valda kriterier (till exempel språket, produkter som valts för att köpas) i syftet att förbättra tjänsten som tillhandahålls.
    VARNING: Om man blockerar tekniska cookies och/eller funktionscookies kan det hända att det inte går att besöka webbplatsen eller att vissa tjänster eller bestämda funktioner på webbplatsen inte är tillgängliga eller inte fungerar korrekt och att användaren då är tvungen att ändra eller manuellt mata in information eller vissa preferenser varje gång som man besöker webbplatsen.
  • Tredjepartscookies, dvs. cookies från andra webbplatser eller webbservrar än registeransvariges, används för dessa tredje parters egna ändamål, inklusive cookies för profilering. Dessa tredje part, som listas nedan tillsammans med respektive hyperlänkar till sekretesspolicyn, arbetar i egenskap av självständiga registeransvariga för uppgifter som samlats in via cookies som skickas av dem. Därför ska användaren hänvisa till deras sekretesspolicy för personuppgifter, informationsmeddelanden samt eventuella formulär för insamling av samtycke (val och bortval av respektive cookies). Vi förtydligar också, med hänvisning till cookie Analytics från Google, att det har tillämpats lämpliga medel för att minska identifieringseffekten hos dessa cookies genom att dölja betydande delar av IP-adressen. Användningen av dessa cookies har även ställts in på så sätt att leverantören (Google) enbart använder dem för att tillhandahålla tjänsten, förvarar dem separat och inte kan "berika" eller "korsa" dem med annan information som denne innehar. Nedan listas länkarna till respektive information om användning av cookies (i enlighet med förordning Identifiering av förenklade åtgärder för information och förvärv av samtycke till användning av cookies– 8 maj 2014):

Förstapartscookies som finns på webbplatsen listas på länkarna som anges i inledningen, och återges nedan för enkelhetens skull: https://www.mywellness.com/7hcoaching/Terms/CookiesSettings

Hur man visar och ändrar cookies via navigeringsprogrammet (så kallad webbläsare)

Användaren kan välja vilka cookies som ska auktoriseras via de procedurer som förutses av webbplatserna på sidorna på länkarna ovan samt auktorisera, blockera eller radera cookies (alla eller några) även med hjälp av de specifika funktionerna på navigeringsprogrammet (så kallad webbläsare): När man avaktiverar alla eller några cookies kan det hända att det inte går att besöka webbplatsen eller att vissa tjänster eller bestämda funktioner på webbplatsen inte är tillgängliga eller inte fungerar korrekt och/eller att användaren är tvungen att ändra eller manuellt mata in information eller vissa preferenser varje gång som man besöker webbplatsen. För mer information om hur man ställer in preferenserna för användning av cookies via din webbläsare, se respektive instruktioner: