Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under Switch180Club - Sassenheimseweg 56 Berlicum - 5258 HL - Noord-Brabant ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

1.1 Wij zijn de vennootschap onder firma Switch180Club, handelend onder de naam Switch180Club, gevestigd te Sassenheimseweg 56, 5258HL te Berlicum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65188470 en je kunt bij ons terecht voor Fitness, Groepslessen, Voedingsbegeleiding, Personal Training en Voedingssupplementen.

 

1.2 In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verwerken die jou betreffen.

In deze verklaring geef je ons toestemming tot de verwerking van later genoemde gegevens.

 

2. Welke gegevens verwerken wij over jou, en waarom?

2.1 Wij verwerken gegevens over jou in de volgende gevallen:

 1. Nieuwsbrief

Als jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken;

 • Naam;
 • E-mailadres…

 

Het doel van deze verwerking is om jou onze nieuwsbrief te kunnen sturen. We verwerken jouw gegevens in dit geval op grond van jouw toestemming.

 

B. Betaald abonnement

Als je klant van ons bent kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Klantnummer;
 • Betaalinformatie;
 • Betaalhistorie…

 

Het doel van deze verwerking is om een betaald abonnement aan jou te verstrekken,… We verwerken jouw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met jou uit te kunnen voeren.

 

C. Gebruikersaccount

Als je een account bij ons aanmaakt kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken:

 • Inloggegevens;
 • E-mailadres…

 

Het doel van deze verwerking is dat je inzichten hebt in jouw fitness voortgang.

 

D. Leden administratie

Voor verwerking van onze ledenadministratie kunnen wij de volgende gegevens over je verwerken;

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Klantnummer;
 • Betaalinformatie;
 • Betaalhistorie;
 • Inloggegevens…

Het doel van deze verwerking is voor toegang tot de club en onze apparatuur.

 

3. Verstrekking aan derden

 

3.1 Wij zullen jouw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Wij maken ten behoeve van onze bedrijfsvoering gebruik van diensten van Logifit, Technogym, Fitness Media en Health Planner.

 

4. Bewaartermijnen

4.1 We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 1 jaar.

 

5. Beveiliging persoonsgegevens

5.1 Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen voor het beveiligen van uw persoonsgegevens zoals;

 • Beveiligde verbindingen;
 • Bezoekersregistratie;
 • Geheimhoudingsafspraken met personen die toegang hebben tot de gegevens;
 • Beperken van toegang tot de persoonsgegevens tot daartoe geautoriseerde personen…

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

6.1 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

7. Jouw rechten

7.1 Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over je verwerken, heb je het recht om deze te wijzigen of verwijderen. Voor een volledig overzicht van jouw rechten verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

8.1 De laatste aanpassing dateert van 26 april 2024.

 

9. Contactgegevens

9.1 Je mag contact met ons opnemen via info@switch180club.nl

 
Algemene voorwaarden en huisregels
Ik ben bekend met het feit dat mijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de datum van inschrijving. Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Hierbij is het Flexibel, en per maand opzegbaar, hoger tarief van toepassing. Uiteraard kunt u dan uw lidmaatschap ook verlengen tegen een veel voordeliger lidmaatschap, maar dit dient u dan zelf te doen. Het lidmaatschap zal altijd op de 1e van de maand ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Vanaf startdatum tot de ingangsdatum van uw lidmaatschap betaalt u een deelbetaling van deze maand (excl. eenmalige kosten).

1. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.

2. Als je binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap weer opnieuw lid wordt dan betaal je geen inschrijf en/of Intake testen kosten.

3. Het stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Bij uitzonderingen is het bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte mogelijk een schriftelijk verzoek met doktersverklaring via de mail tot (tijdelijk) stopzetting in te dienen. In dat geval geldt een eigen risico van maximaal 1 kalendermaand. Wij bevriezen dan je lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden in de veronderstelling dat je dan kunt sporten. Mocht langer herstel nodig blijken dan dien je dit opnieuw aan te vragen. Mocht je geen gebruik meer kunnen maken van het lidmaatschap zoals was overeengekomen dan zullen we het abonnement met terugwerkende kracht proberen om te zetten naar een overeenkomstige vorm die maandelijks kan worden opgezegd. Het contract zal na omzetting worden opgezegd en er zal een verrekening plaatsvinden conform de van toepassing zijnde tarieven.

4. Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen.

5. Switch180Club behoudt zich het recht om openingstijden en/of het groepslessenrooster te wijzigen. Een groepsles gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

6. Opzeggen kan uitsluitend via een afmeldformulier verkrijgbaar bij de receptie óf via de mail. Je ontvangt dan direct een bewijs van opzegging met vermelding van de einddatum.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.

8. Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.

9. Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 5,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.

10. Starterskosten €30,00 (m.u.v. 3 maanden lidmaatschap deze bedraagt €50,00) worden in rekening gebracht.

11. Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over naar tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgesproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.

12. Mocht er om welke reden dan ook aanleiding toe zijn dan hebben wij het recht om je de verdere toegang tot ons centrum te weigeren. Tevens zullen wij je lidmaatschap met onmiddellijke ingang stoppen en vervalt de plicht tot verdere betaling.

13. Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de voorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen. Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.

14. Wanneer u recht heeft op jongerenkorting (t/m 20 jaar) vervalt deze de maand nadat u 20 jaar bent geworden automatisch.

15. Switch180Club hecht veel waarde aan uw privacy. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

16. Registratie bij binnenkomst is verplicht d.m.v. uw verkregen ledenpas.

17. Switch180club verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.
* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här