Takk for din tid

Aspirasjons kart

Ta testen

Få ditt Aspirasjonskart

Nå dine mål

Hvilke konkrete mål har du med treningen?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Bli mer kroppsbevisst 1 2 3 4 5
 • Koble av og fjerne daglig stress 1 2 3 4 5
 • Gå ned i vekt og finne min idealvekt 1 2 3 4 5
 • Forme og forbedre kroppens utseende 1 2 3 4 5
 • Være fysisk aktiv for å holde meg frisk 1 2 3 4 5
 • Trene regelmessig for å få en bedre livsstil 1 2 3 4 5
 • Få mer muskler 1 2 3 4 5
 • Være suksessrik takket være min fysikk 1 2 3 4 5
 • Være trent for den sporten jeg utøver 1 2 3 4 5
 • Forbedre mine sportslige prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Bruke fritiden til noe meningsfylt 1 2 3 4 5
 • Bli kjent med andre og få nye erfaringer 1 2 3 4 5

Det er også viktig å...

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Lytte til kropp og sjel for å oppnå balanse 1 2 3 4 5
 • Verdsette seg selv, samt å bli verdsatt av andre 1 2 3 4 5
 • Være og føle meg i god form 1 2 3 4 5
 • Oppnå suksess, ta kontroll og få oppmerksomhet 1 2 3 4 5
 • Forbedre dine fysiske prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Omgås andre mennesker gjennom morsomme aktiviteter 1 2 3 4 5

Hvilke aktiviteter foretrekker du?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Uttøyning og bevegelighetstrening. 1 2 3 4 5
 • Trene for å bygge og forme kroppen min 1 2 3 4 5
 • Kondisjonstrening på tredemølle 1 2 3 4 5
 • Styrketrening med frivekter 1 2 3 4 5
 • Sportsrelatert trening 1 2 3 4 5
 • Gruppetrening 1 2 3 4 5

For å finne ut mer om dine målsetninger, vennligst fyll ut følgende felt.

Aspiration Finder©
Bemerkninger med hensyn til behandling av persondata
Disse reglene og retningslinjene beskriver hvordan dine personlige data vil bli behandlet av programvareapplikasjonen "Aspiration Finder©" ("Applikasjonen") som tilhører Technogym S.p.A., et datterselskap i Italia med adresse i Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia ("Technogym"). Applikasjonen gis på lisens og er tilgjengelig på nettet på BSports 360° Health - Avenue de la Basilique 14 Berchem Sainte Agathe - 1082 - Bruxelles-Capitale ("Operatøren").
Applikasjonen er også tilgjengelig på nettsiden www.technogym.com ("Området") eller integrert på nettsiden til Operatøren.
Applikasjonen hjelper deg å definere målsettingene som motiverer deg til å drive fysisk aktivitet. Dette gjøres ved automatisk behandling av visse personlige data som er samlet inn, som er behandlet og lagret i databasen til Applikasjonen. Disse dataene behandles kun av Operatøren, som derfor er eieren av behandlingen som utføres. Technogym kan kun benytte dataene som er samlet inn av Applikasjonen i aggregert form for å forbedre tjenestene, i dette tilfellet vil dataene uansett være anonyme.
Siden disse punktene ikke inngår i direktivet om personvern, gjelder de ikke for Operatøren. Vi ber brukerne lese igjennom informasjonen som Operatøren etter lov må legge frem med hensyn til behandling av personlige data. Uansett ber vi deg lese nøye igjennom dette dokumentet for å forstå hvilen politikk og hvilke hensyn som ligger til grunn for Applikasjonens behandling av data.
 1. Type data som samles inn og hvilke metoder som benyttes.
  Bruken av Applikasjonen omfatter innsamling og behandling av personlig data knyttet til detaljer vedrørende personen (som navn, etternavn, e-mail adresse, telefonnummer) og data knyttet til personopplysninger som er samlet inn ved spørreskjema og som behandles automatisk. Uansett er dette informasjon som brukerne formidler frivillig og den samles ikke inn automatisk, det er kun behandlingen av dataene som skjer automatisk av Applikasjonen.
 2. Hensikter og metoder ved behandling av data.
  Alle dataene som samles inn i Applikasjonens database vil bli brukt for å identifisere brukernes målsettinger. I tillegg til å oppfylle de lovmessige kravene, må Operatøren spesifikt informere om eventuelle andre hensikter med dataene i dokumentet om behandling av persondata.
 3. Plassen hvor de personlige dataene vil bli lagret.
  Registreringen av dataene innebærer at en godtar at dataene vil bli lagret i Applikasjonens database i en server plassert i Italia, de overvåkes og kontrolleres av Technogym og/eller deres utvalgte leverandører av nettverkslagring og oppbevarende og/eller utviklende vedlikeholdstjenester. Denne databasen vil gjøres tilgjengelig for Operatøren og opprettholdes på vegne av Operatøren, som har det fulle juridiske ansvaret for behandlingen av persondataene. Husk likevel at det alltid vil være en viss risiko knyttet til overføringen av data via Internet, selv om Technogym tar alle de nødvendige sikkerhetsmessig forholdsreglene kan vi ikke garantere 100% sikring. Det vil alltid eksistere en viss risiko for den registrerte brukeren ved overføring av data på nettet. Fra det øyeblikket vi mottar dataene i vår database, vil vi bruke metoder og prosedyrer for å hindre ikke autorisert tilgang og skade.
 4. Personer eller kategorier av personer som får kjennskap til de personlige dataene eller som har tilgang til dataene som kontrollører eller som behandlere eller formidlere av dataene.
  Personlig data som har kommet inn i databasen vil være tilgjengelig for og brukt av Operatøren i overensstemmelse med målsettingene som er definerte. Operatøren på sin side kan overlate behandlingen av dataene til eget personale eller freelance personale i overensstemmelse med målsettingene som Operatøren kan fastsette.
 5. Behandlingens varighet.
  Det er Operatørens fulle ansvar å fastsette hvor lenge dataen skal oppbevares i databasen og behandles. Vær vennlig å kontrollere betingelsene med din Operatør.

Déclaration de confidentialité

Ci-après figure la politique de confidentialité pour les utilisateurs des services Internet appartenant à HFM SPRL

Propriété

Ce site Internet est la propriété de l'entreprise HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe, enregistré sous le numéro d'entreprise BE 0651.880.679. En accédant et en utilisant le site Internet, vous marquez expressément votre accord avec les conditions en vigueur, telles que reprises ci-dessous.

Droit de propriété intellectuelle

Le contenu des sites Internet de HFM SPRL, en ce compris les marques, logos, dessins, données, noms de produit et d'entreprise, textes, images, etc., est protégé par des droits intellectuels et est la propriété de HFM SPRL ou de ses ayants droit.

En cas de contestations à ce niveau, une plainte écrite peut être introduire et envoyée à l'adresse reprise plus bas, celle-ci sera ensuite traitée avec la plus haute priorité.

Les informations (textes, images et liens) figurant sur ce site Internet poursuivent uniquement un but informatif. Nous mettons tout en œuvre afin de garantir l'exactitude de ces informations, mais nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables en cas d'éventuels dommages résultant d'informations incorrectes ou incomplètes. Nous nous réservons également le droit d'apporter à tout moment des modifications/corrections ou de supprimer des informations.

Vie privée

Conformément à la loi relative à la vie privée (loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992), HFM SPRL s'engage à n'enregistrer aucune information à caractère personnel ni à les utiliser à des fins commerciales.

L'utilisation de « cookies »

Lors d'une visite du site, des « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur, et ce, dans l'unique but d'optimiser le site en fonction des besoins des visiteurs récurrents. Dans votre navigateur Internet, il vous est possible d'interdire l'utilisation de cookies, de recevoir un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou encore de supprimer les cookies de votre disque dur par la suite. Consultez pour ce faire la fonction d'aide de votre navigateur Internet.

Les données fournies par le visiteur lui-même ne sont pas utilisées à des fins commerciales ni transmises à des tiers. Dans ce cadre, il faut mentionner que HFM SPRL est libre d'utiliser et de traiter les données sans notification préalable.

Liens vers d'autres sites Internet

HFM SPRL n'endosse aucune responsabilité quant au contenu des sites Internet vers lesquels les visiteurs sont dirigés à partir de HFM SPRL par l'administrateur. Le visiteur est conscient que la politique de confidentialité des autres sites Internet peut être différente de celle de HFM SPRL Un lien vers un site Internet ne peut pas être considéré comme un accord explicite du contenu de ce site Internet et l'exactitude ne peut dès lors par non plus être constamment garantie.

Adresser une demande à HFM SPRL

Conformément à la loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992, l'utilisateur dispose d'un droit légal de regard et de correction éventuelle de ses données personnelles. Moyennant une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez faire une demande écrite, datée et signée afin de supprimer ou d'adapter ces données. Veuillez adresser votre demande à l'adresse suivante : HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe.

Nous nous engageons à donner suite à votre demande dans un délai de 10 jours ouvrables.

Kontakt resepsjonen for å få informasjon om brukerbetingelsene

* Obligatorisk felt

Ditt Aspirasjonskart er sendt til din e-post adresse.

Klikk her, hvis du ikke har mottatt den å klikke her