Dank u wel voor uw tijd

Aspiration map

Vul de enquête in

Haal uw aspiratiekaart op

Begin te bewegen

In welke mate wilt u de onderstaande doelstellingen bereiken door middel van training?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Mijn lichamelijk bewustzijn vergroten 1 2 3 4 5
 • Ontspannen en de dagelijkse stress van me afwerken 1 2 3 4 5
 • Afvallen en mijn ideale gewicht bereiken 1 2 3 4 5
 • Mijn lichaam vormen en er beter uitzien 1 2 3 4 5
 • Lichamelijk actief zijn om gezond te blijven 1 2 3 4 5
 • Regelmatig bewegen om mijn levensstijl te verbeteren 1 2 3 4 5
 • Mijn spiermassa laten toenemen 1 2 3 4 5
 • Mede dankzij mijn fysieke verschijning succesvol worden 1 2 3 4 5
 • Getraind worden voor de sport die ik reeds beoefen 1 2 3 4 5
 • Mijn sportprestaties verbeteren 1 2 3 4 5
 • Plezier hebben en mijn tijd nuttig besteden 1 2 3 4 5
 • Anderen leren kennen en nieuwe ervaringen opdoen 1 2 3 4 5

In welke mate vindt u het in uw leven belangrijk dat u...

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Luistert naar uzelf en uw lichaam om balans te vinden 1 2 3 4 5
 • Door uzelf en anderen wordt gewaardeerd 1 2 3 4 5
 • Fit bent en zich fit voelt 1 2 3 4 5
 • Succesvol bent, autoriteit heeft en aandacht krijgt 1 2 3 4 5
 • Uw fysieke prestaties verbetert 1 2 3 4 5
 • Met anderen bezig bent door middel van plezierige activiteiten 1 2 3 4 5

Welke van de volgende activiteiten zou u willen doen om uw doelstellingen te behalen?

 • Heel veel Voldoende Ik weet het niet Weinig Helemaal niet
 • Stretchen en souplessetraining 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met apparaten 1 2 3 4 5
 • Cardiovasculaire training op apparaten 1 2 3 4 5
 • Krachttraining met gewichten 1 2 3 4 5
 • Specifieke, sportgerelateerde training 1 2 3 4 5
 • Ontspannende groepsactiviteiten 1 2 3 4 5

Vul de onderstaande velden in om meer te weten te komen over je aspiraties.

Aspiratiezoekerr©
Opmerkingen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens
In deze voorschriften en richtlijnen zijn de wijzes beschreven waarop uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden door de software- applicatie "Aspiration Finder©" (de "Applicatie") eigendom van Technogym S.p.A., een bedrijf gevestigd in Italië met kantooradres op Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italië ("Technogym"). De Applicatie valt onder een licentie en is beschikbaar gesteld op het web bij BSports 360° Health - Avenue de la Basilique 14 Berchem Sainte Agathe - 1082 - Bruxelles-Capitale (de "Beheerder").
Toegang tot de Applicatie kan worden verkregen via de website www.technogym.com (de "Site") of geïntegreerd zijn binnen de website van de Beheerder.
Met de Applicatie kunt u de aspiraties die u stimuleren om lichamelijke activiteiten te verrichten definiëren. Dit vindt plaats door automatische verwerking van bepaalde verzamelde persoonlijke gegevens, verwerkt en opgeslagen door de database van de Applicatie. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt namens de Beheerder, die derhalve eigenaar is van de betreffende verwerking. Technogym kan alle door de Applicatie verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken in geaggregeerde vorm om de service te verbeteren en deze is in ieder geval onderwerp van anonimisering.
Deze opmerkingen vormen dus geen informatiebericht over privacy van gegevens voor registratiedoeleinden die van toepassing zijn op de Beheerder. Wij vragen gebruikers het informatiebericht te lezen dat de Beheerder verplicht is te leveren met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Desalniettemin vragen wij u dit document aandachtig te lezen om het beleid en de doeleinden te begrijpen van de verwerking van de gegevens door de Applicatie.
 1. Type verzamelde gegevens en acquisitiemethoden.
  Gebruik van de Applicatie gaat gepaard met de acquisitie en verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke details (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) en gegevens met betrekking tot persoonlijke voorkeuren verzameld via een vragenlijst die automatisch verwerkt worden. In ieder geval, is het informatie die gebruikers uit vrije wil invoeren en die niet automatisch verzameld wordt, behalve dan de hierop volgende verwerking door de Applicatie.
 2. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.
  Alle in de database van de Applicatie verzamelde gegeven zullen gebruikt worden om de aspiraties van de gebruiker te identificeren, evenals het voldoen aan de hieruit voortvloeiende wettelijke vereisten, onderwerp van aanvullende doeleinden die de Beheerder bekend moet maken in zijn informatiebericht inzake privacy van gegevens.
 3. Plaats waar de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen.
  De registratie van de gegevens houdt de aanvaarding in dat de gegevens zullen worden opgeslagen in de database van de Applicatie op servers die zich in Italië bevinden, onderhevig aan supervisie en controle door Technogym en/of de gekozen leveranciers van web hosting en conservatieve en/of evolutieve onderhoudsdiensten. Deze Database zal beschikbaar gesteld worden aan de Beheerder en onderhouden worden namens de Beheerder, die alle wettelijke aansprakelijkheden behoudt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Merk echter wel op dat de overdracht van gegevens via Internet desalniettemin bepaalde risico's heeft en, ook al houdt Technogym zich aan passende niveaus van veiligheid, wij geen volledige veiligheid kunnen garanderen. Alle overdracht van gegevens op het Internet vindt plaats op risico van de geregistreerde gebruiker. Vanaf het moment dat wij de gegevens ontvangen in onze database, zullen wij alle maatregelen en procedures toepassen om ongeoorloofde toegang or willekeurig welke schade te voorkomen.
 4. Personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden of die toegang hebben tot de gegevens als verantwoordelijken voor de verwerking of verwerkers en toepassingsgebied van verspreiding van de gegevens.
  In de database ingevoerde persoonlijke gegevens zullen beschikbaar zijn voor de Beheerder en door Beheerder gebruikt worden in overeenstemming met de hierdoor geïdentificeerde doelen. De Beheerder kan, op zijn beurt, personeelsleden of freelance stafleden aanstellen voor het verwerken van de gegevens volgens de door de Beheerder onafhankelijk gedefinieerde doeleinden.
 5. Duur van de verwerking.
  De duur van het opslaan en verwerken van gegevens in de database wordt vastgesteld en beheerd door de Beheerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Controleer alstublieft de betreffende voorwaarden bij uw Beheerder.

Déclaration de confidentialité

Ci-après figure la politique de confidentialité pour les utilisateurs des services Internet appartenant à HFM SPRL

Propriété

Ce site Internet est la propriété de l'entreprise HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe, enregistré sous le numéro d'entreprise BE 0651.880.679. En accédant et en utilisant le site Internet, vous marquez expressément votre accord avec les conditions en vigueur, telles que reprises ci-dessous.

Droit de propriété intellectuelle

Le contenu des sites Internet de HFM SPRL, en ce compris les marques, logos, dessins, données, noms de produit et d'entreprise, textes, images, etc., est protégé par des droits intellectuels et est la propriété de HFM SPRL ou de ses ayants droit.

En cas de contestations à ce niveau, une plainte écrite peut être introduire et envoyée à l'adresse reprise plus bas, celle-ci sera ensuite traitée avec la plus haute priorité.

Les informations (textes, images et liens) figurant sur ce site Internet poursuivent uniquement un but informatif. Nous mettons tout en œuvre afin de garantir l'exactitude de ces informations, mais nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables en cas d'éventuels dommages résultant d'informations incorrectes ou incomplètes. Nous nous réservons également le droit d'apporter à tout moment des modifications/corrections ou de supprimer des informations.

Vie privée

Conformément à la loi relative à la vie privée (loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992), HFM SPRL s'engage à n'enregistrer aucune information à caractère personnel ni à les utiliser à des fins commerciales.

L'utilisation de « cookies »

Lors d'une visite du site, des « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur, et ce, dans l'unique but d'optimiser le site en fonction des besoins des visiteurs récurrents. Dans votre navigateur Internet, il vous est possible d'interdire l'utilisation de cookies, de recevoir un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou encore de supprimer les cookies de votre disque dur par la suite. Consultez pour ce faire la fonction d'aide de votre navigateur Internet.

Les données fournies par le visiteur lui-même ne sont pas utilisées à des fins commerciales ni transmises à des tiers. Dans ce cadre, il faut mentionner que HFM SPRL est libre d'utiliser et de traiter les données sans notification préalable.

Liens vers d'autres sites Internet

HFM SPRL n'endosse aucune responsabilité quant au contenu des sites Internet vers lesquels les visiteurs sont dirigés à partir de HFM SPRL par l'administrateur. Le visiteur est conscient que la politique de confidentialité des autres sites Internet peut être différente de celle de HFM SPRL Un lien vers un site Internet ne peut pas être considéré comme un accord explicite du contenu de ce site Internet et l'exactitude ne peut dès lors par non plus être constamment garantie.

Adresser une demande à HFM SPRL

Conformément à la loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992, l'utilisateur dispose d'un droit légal de regard et de correction éventuelle de ses données personnelles. Moyennant une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez faire une demande écrite, datée et signée afin de supprimer ou d'adapter ces données. Veuillez adresser votre demande à l'adresse suivante : HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe.

Nous nous engageons à donner suite à votre demande dans un délai de 10 jours ouvrables.

Neem contact op met een medewerker van de club om het privacybeleid te lezen.

* Verplicht veld

Uw aspiratiekaart is naar uw e-mailadres gezonden.

Als u deze niet heeft ontvangen, hier klikken alstublieft