Tack för din medverkan

Profile test

Fyll i undersökningen

Få ditt resultat

Börja röra på dig

Vilka konkreta mål vill du uppnå med träningen?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Få en ökad kroppskännedom 1 2 3 4 5
 • Minska stress och koppla av 1 2 3 4 5
 • Nå min idealvikt 1 2 3 4 5
 • Forma kroppen och se mer tränad ut 1 2 3 4 5
 • Hålla mig frisk 1 2 3 4 5
 • Bli starkare och piggare i vardagen 1 2 3 4 5
 • Öka min muskelmassa 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre på jobbet och påverka min framgång 1 2 3 4 5
 • Prestera bättre i den idrott/sport jag utövar 1 2 3 4 5
 • Träna idrottsspecifik träning 1 2 3 4 5
 • Ha kul och använda min tid på ett meningsfullt sätt 1 2 3 4 5
 • Lära känna andra människor och få nya upplevelser 1 2 3 4 5

I livet tycker du det är viktigt att

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Lyssna på kropp & själ för att uppnå balans 1 2 3 4 5
 • Uppskatta mig själv och bli uppskattad av andra 1 2 3 4 5
 • Vara och känna mig i form 1 2 3 4 5
 • Känna mig framgångsrik 1 2 3 4 5
 • Hålla mig i god fysisk form 1 2 3 4 5
 • Interagera med andra genom roliga aktiviter 1 2 3 4 5

Vad tränar du helst?

 • Instämmer helt Instämmer till stor del Vet inte Instämmer till viss del Instämmer inte alls
 • Rörlighetsträning 1 2 3 4 5
 • Träning för att stärka och forma kroppen 1 2 3 4 5
 • Konditionsträning 1 2 3 4 5
 • Styrketräning 1 2 3 4 5
 • Särskild idrottsrelaterad träning 1 2 3 4 5
 • Gruppträning 1 2 3 4 5

För att få reda på mer om dina ambitioner, vänligen fyll i följande fält.

Aspiration Finder©
Information om behandling av personuppgifter
Dessa regler och riktlinjer beskriver på vilket sätt dina personuppgifter behandlas av mjukvaruapplikationen "Aspiration Finder" ©" ("Applikationen"). Denna tillhör Technogym S.p.A., ett företag som är registrerat i Italien på adressen Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ("Technogym"). Applikationen är auktoriserad och finns tillgänglig på webben under BSports 360° Health - Avenue de la Basilique 14 Berchem Sainte Agathe - 1082 - Bruxelles-Capitale ("Operatören").
Applikationen finns tillgänglig på hemsidan www.technogym.com ("Hemsidan") eller också utgör den en del av Operatörens hemsida. .
Applikationen gör att du kan definiera de ambitioner som driver dig till att engagera dig i fysisk aktivitet. Detta sker genom en automatisk behandling av vissa personuppgifter som samlas, hanteras och lagras i Applikationens databas. Dessa uppgifter behandlas endast för Operatörens räkning och den därtill relaterade behandlingen blir därför dennes egendom. Technogym kan endast använda de uppgifter, som samlats in generellt av Applikationen i kollektiv form, för att förbättra sin service. Dessa uppgifter måste i vilket fall som helst undergå anonymisering.
Dessa anmärkningar utgör därför inte någon form av informationsmeddelande om dataskydd för myndighetskontroll som kan hänföras till operatören. Vi ber alla användare att läsa det informationsmeddelande om behandling av personuppgifter som Operatören måste tillhandahålla. Vi ber dig likväl att noga läsa detta dokument för att förstå de principer och syften som ligger till grund för Applikationens behandling av personuppgifter.
 1. Typ av insamlade uppgifter samt insamlingsmetoder.
  Användning av applikationen innebär förvärvande och hantering av uppgifter som rör personliga detaljer (som förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om personliga preferenser, vilka samlas in med hjälp av ett frågeformulär och behandlas automatiskt. I vilket fall som helst så handlar det om information som användarna för in av egen fri vilja och som inte samlas in automatiskt, förutom att de senare behandlas av Applikationen. .
 2. Syften och metoder för behandling av uppgifterna. .
  Alla uppgifter som samlats in i Applikationens databas ska användas för att identifiera användarens ambitioner samt tillfredsställa härigenom uppkomna juridiska krav, vilka är underkastade ytterligare syften som Operatören måste bekantgöra i sitt informationsmeddelande om dataskydd.
 3. Plats där personuppgifterna ska lagras. Place where the personal data will be stored.
  Registrering av personuppgifter innebär också att man godkänner att dessa uppgifter lagras i Applikationens databas på servrar som befinner sig i Italien och som överses och kontrolleras av Technogym och/eller dess utvalda leverantörer av webbhotell och konservativa och/eller evolutiva underhållstjänster. Denna databas är tillgänglig för Operatören och underhålls för Operatörens räkning. Denne behåller allt juridiskt ansvar vad beträffar behandling av personuppgifter. Dock ber vi dig lägga märke till att dataöverföring via Internet i vilket fall som helst är förenad med vissa risker och även om Technogym observerar lämpliga säkerhetsnivåer kan vi inte garantera total säkerhet. All dataöverföring via Internet sker på den registrerade användarens egen risk. . Från det ögonblick vi mottar uppgifterna i vår databas kommer vi att ta alla mått och steg för att förhindra ej auktoriserat tillträde eller all form av skada.
 4. Personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifterna kan vidarebefordras eller som har tillträde till uppgifterna som kontrollörer samt syfte med spridning av uppgifterna.
  De personuppgifter som lagts in i databasen kommer att vara tillgängliga för och användas av Operatören enligt fastställda ändamål. Operatören kan i sin tur anlita sina anställda eller sin frilanspersonal för behandling av uppgifterna enligt de mål som fastställts av Operatören själv. .
 5. Behandlingens löptid.
  Löptiden för lagring och behandling av personuppgifter i databasen fastställs och sköts av Operatören på eget ansvar. Kontrollera tillämpliga villkor med din Operatör .

Déclaration de confidentialité

Ci-après figure la politique de confidentialité pour les utilisateurs des services Internet appartenant à HFM SPRL

Propriété

Ce site Internet est la propriété de l'entreprise HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe, enregistré sous le numéro d'entreprise BE 0651.880.679. En accédant et en utilisant le site Internet, vous marquez expressément votre accord avec les conditions en vigueur, telles que reprises ci-dessous.

Droit de propriété intellectuelle

Le contenu des sites Internet de HFM SPRL, en ce compris les marques, logos, dessins, données, noms de produit et d'entreprise, textes, images, etc., est protégé par des droits intellectuels et est la propriété de HFM SPRL ou de ses ayants droit.

En cas de contestations à ce niveau, une plainte écrite peut être introduire et envoyée à l'adresse reprise plus bas, celle-ci sera ensuite traitée avec la plus haute priorité.

Les informations (textes, images et liens) figurant sur ce site Internet poursuivent uniquement un but informatif. Nous mettons tout en œuvre afin de garantir l'exactitude de ces informations, mais nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables en cas d'éventuels dommages résultant d'informations incorrectes ou incomplètes. Nous nous réservons également le droit d'apporter à tout moment des modifications/corrections ou de supprimer des informations.

Vie privée

Conformément à la loi relative à la vie privée (loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992), HFM SPRL s'engage à n'enregistrer aucune information à caractère personnel ni à les utiliser à des fins commerciales.

L'utilisation de « cookies »

Lors d'une visite du site, des « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur, et ce, dans l'unique but d'optimiser le site en fonction des besoins des visiteurs récurrents. Dans votre navigateur Internet, il vous est possible d'interdire l'utilisation de cookies, de recevoir un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou encore de supprimer les cookies de votre disque dur par la suite. Consultez pour ce faire la fonction d'aide de votre navigateur Internet.

Les données fournies par le visiteur lui-même ne sont pas utilisées à des fins commerciales ni transmises à des tiers. Dans ce cadre, il faut mentionner que HFM SPRL est libre d'utiliser et de traiter les données sans notification préalable.

Liens vers d'autres sites Internet

HFM SPRL n'endosse aucune responsabilité quant au contenu des sites Internet vers lesquels les visiteurs sont dirigés à partir de HFM SPRL par l'administrateur. Le visiteur est conscient que la politique de confidentialité des autres sites Internet peut être différente de celle de HFM SPRL Un lien vers un site Internet ne peut pas être considéré comme un accord explicite du contenu de ce site Internet et l'exactitude ne peut dès lors par non plus être constamment garantie.

Adresser une demande à HFM SPRL

Conformément à la loi relative au traitement des données à caractère personnel du 08/12/1992, l'utilisateur dispose d'un droit légal de regard et de correction éventuelle de ses données personnelles. Moyennant une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez faire une demande écrite, datée et signée afin de supprimer ou d'adapter ces données. Veuillez adresser votre demande à l'adresse suivante : HFM SPRL, Avenue De la Basilique 14, 1082 Berchem Sainte Agathe.

Nous nous engageons à donner suite à votre demande dans un délai de 10 jours ouvrables.

Kontakta personalen i kluben för att läsa integritetspolicyn

* Obligatoriskt fält

Ditt Profile resultat har skickats till din epostadress

Om du inte fått den klicka här