Tak for din tid

Ambitionskort

Gennemfør undersøgelsen

Få dit ambitionskort

Begynd at bevæge dig

Hvilke mål er de vigtigste for dig at opnå gennem træning?

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Bliv bevidst om min krop 1 2 3 4 5
 • Slap af og fjern den daglige stres 1 2 3 4 5
 • At nå min ideal vægt 1 2 3 4 5
 • Form min krop og forbedr min fysiske fremtoning 1 2 3 4 5
 • Foretag fysisk aktivitet for at forblive sund 1 2 3 4 5
 • Træn regelmæssigt for at opnå en bedre livsstil i hverdagen 1 2 3 4 5
 • Forøg min muskelmasse 1 2 3 4 5
 • Vær vellykket også takket være min fysiske tilstand/formåen 1 2 3 4 5
 • Bliv trænet i den sport, jeg udøver 1 2 3 4 5
 • Forbedr min sportslige ydeevne 1 2 3 4 5
 • Hav det sjovt og bruge min tid på en meningsfuld måde 1 2 3 4 5
 • Lær andre at kende og få nye oplevelser 1 2 3 4 5

I dit liv tror du også at det er vigtigt at....

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Lyt til dig selv og din krop for at opnå balance 1 2 3 4 5
 • Bliv værdsat af dig selv og af andre 1 2 3 4 5
 • Vær og føl mig fit 1 2 3 4 5
 • Vær en succes, vær i kontrol og respekteret 1 2 3 4 5
 • Forbedr dine fysiske præstationer 1 2 3 4 5
 • Påvirk andre ved at lave sjove aktiviteter 1 2 3 4 5

Hvilke aktiviteter vil du helst fortage dig under træning?

 • I høj grad Tilstrækkelig Ved ikke En smule Overhovedet ikke
 • Udstræknings- og Fleksibilitets træning 1 2 3 4 5
 • Træning, der opbygger form og krop 1 2 3 4 5
 • Hjerte/kar træning på løbebånd 1 2 3 4 5
 • Styrketræning med frie vægte 1 2 3 4 5
 • Træning relateret til specifik sportsgren 1 2 3 4 5
 • Low impact gruppe aktiviteter 1 2 3 4 5

For at lære mere om dine ambitioner, bedes du udfylde de følgende felter.

Aspiration Finder ©
Noter i forbindelse med behandling af personlige data
Disse regler og retningslinjer beskriver måden, hvorpå dine personlige data vil blive behandlet i programmet "Aspiration Finder ©" ( the »Application«) tilhører Technogym SpA, et selskab i Italien med adresse i Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italien ( "Technogym"). Programmet er licenseret og stilles til rådighed på internettet på EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca (the "Operator").
Programmet er tilgængeligt via hjemmesiden www.technogym.com ("Webstedet"), eller integreret på operatørens hjemmeside.
Programmet giver dig mulighed for at definere de ambitioner, der fik dig til at engagere dig i fysisk aktivitet. Dette gøres ved automatisk behandling af visse personoplysninger, som indsamles, behandles og lagres på programmets database. Disse data behandles udelukkende af operatøren, som derfor har ejerskab af den tilhørende behandling. Technogym kan ikke ændre men kun anvende de data, som er indsamlet af Programmet, til at forbedre servicen og er i enhver henseende underlagt anonymisering.
Derfor udgør disse noter ikke en bekendtgørelse om datasikkerhed med lovgivningsmæssige formål gældende for Operatøren. Vi beder brugere om at læse informationsmeddelelsen om, at det er et krav, at operatøren fremskaffer personoplysninger i forbindelsen med behandlingen. Ikke desto mindre beder vi dig om at læse disse dokumenter grundigt for både at forstå politikker og hvad der ligger til grund for behandlingen af oplysninger af programmet.
 1. Type af data indsamlet og tilegnelsesmetoder.
  Anvendelse af Programmet indebærer tilegnelse og behandling af personoplysninger vedrørende personlige oplysninger (såsom navn, efternavn, e-mail adresse, telefonnummer) og data om personlige præferencer indhentet gennem et spørgeskema og automatisk behandlet. Under alle omstændigheder er det oplysninger, som brugere indtaster af egen fri vilje og de er ikke indsamlet automatisk, andet end deres efterfølgende behandling i Programmet.
 2. Formål og metoder til behandlingen af oplysningerne.
  Alle de indsamlede data i programmets database vil blive brugt til at identificere brugerens ambitioner, samt til at opfylde de heraf betingede lovmæssige krav, til genstand for yderligere formål som operatøren skal tilkendegive i sin bekendtgørelse om databeskyttelse.
 3. Stedet, hvor de personlige data vil blive gemt.
  Registreringen af ​​data indebærer accept af, at data vil blive lagret i applikationsdatabasen på servere placeret i Italien, er underlagt overvågning og kontrol af Technogym og/eller de valgte leverandører af web-hosting og opbevaring og/eller udviklende vedligeholdelsestjenester. Denne database vil gjort tilgængelig for operatøren og vedligeholdes på vegne af operatøren, der vil overholde alle de juridiske forpligtelser med hensyn til behandling af personoplysninger. Vær dog opmærksom på, at transmission af data via internettet alligevel har visse risici, og selv om Technogym følger passende niveauer af sikkerhed, kan vi ikke garantere fuldstændig sikkerhed. Alle overførsler af data på internettet finder sted på den registrerede brugers risiko. Fra det øjeblik, vi modtager data i vores database, vil vi anvende alle foranstaltninger og procedurer til at forebygge uautoriseret adgang eller skader.
 4. Personer eller grupper af personer, til hvem personoplysningerne kan kommunikeres til eller har adgang til som controllere eller processorer og omfanget af udbredelse af disse data.
  Personlige data indtastet i databasen vil være tilgængelig for operatøren og vil blive benyttet af operatøren i overensstemmelse med de formål operatøren har identificeret. Operatøren kan til gengæld engagere sine ansatte eller freelance personale til at udføre behandlingen data i henhold til de formål, som Operatøren uafhængigt har defineret.
 5. Varighed af behandlingen.
  Varigheden af ​​lagring og behandling af data i databasen vil blive etableret og håndteret af Operatøren under eget ansvar. Kontroller venligst de relevante betingelser med din Operatør.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Kontakt medarbejderne i dit center for at læse centerets gældende fortrolighedspolitik

* Obligatorisk felt

Dit ambitionskort er blevet sendt til din e-mail.

Hvis du ikke har modtaget den venligst Klik her