Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz

Beklenti haritası

Anketi tamamla

Beklenti haritanızı edinin

Harekete başla

Antrenmanda ulaşmaya çalıştığınız ana görevleriniz hangileri?

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Vücudumun farkına varmak. 1 2 3 4 5
 • Rahatlamak ve günlük stresi atmak 1 2 3 4 5
 • İdeal kiloma gelmek 1 2 3 4 5
 • Bedenime şekil vermek ve estetik görünümümü iyileştirmek 1 2 3 4 5
 • Sağlıklı kalmak için fiziksel aktivite yapmak 1 2 3 4 5
 • Günlük yaşam tarzımı geliştirmek için düzenli olarak egzersiz yapmak 1 2 3 4 5
 • Kas kütlemi geliştirmek 1 2 3 4 5
 • Başarılı olmak 1 2 3 4 5
 • Yaptığım spor için antrenmanlı olmak 1 2 3 4 5
 • Spor performansını arttırmak 1 2 3 4 5
 • Eğlenmek ve zamanımı doğru kullanmak 1 2 3 4 5
 • Yeni insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler edinmek 1 2 3 4 5

Buna candan inanıyorsanız, önemlidir de

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Dengeye ulaşmak için aklımı ve vücudumu dinlerim 1 2 3 4 5
 • Kendim ve başkaları tarafından takdir edilmek 1 2 3 4 5
 • Zinde olmak ve zinde hissetmek 1 2 3 4 5
 • Başarılı, kontrollü ve saygı duyulan olmak 1 2 3 4 5
 • Fiziksel performansımı arttırmak 1 2 3 4 5
 • Eğlenceli aktiviteler yaparak başkaları ile etkileşime girmek 1 2 3 4 5

Antrenman yaparken hangi aktiviteleri yapmayı tercih ederdiniz?

 • Çok Önemli Önemli Kararsız Az Önemli Önemsiz
 • Gerilme ve esneklik antrenmanı 1 2 3 4 5
 • Vücut geliştirme ve şekillendirme egzersizleri 1 2 3 4 5
 • Koşubandı ile kardiyovasküler antrenman 1 2 3 4 5
 • Serbest ağırlık ile dayanıklılık antrenmanı 1 2 3 4 5
 • Spor ile ilgili antrenman 1 2 3 4 5
 • Düşük etkili grup aktiviteleri 1 2 3 4 5

Beklentileriniz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için, lütfen aşağıdaki alanları doldurun.

Beklenti bulucu&kopya;
Kişisel bilgilerin işlenmesine dair notlar
Bu rehber ve kurallar hangi kişisel bilgilerinizin "Beklenti bulucu&kopya" yazılım uygulaması tarafından nasıl işleneceğini tanımlar. "Uygulama" İtalya'ya dahilindeki bir Technogym S.p.A. ürünüdür, işletme adresi: Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italy ("Technogym"). Uygulama lisanslıdır ve EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca de webde ulaşılabilir hale getirilmiştir.(the "Operator").
Uygulamaya www.technogym.com (the "Site") websitesinden erişilebilir ya da website operatörü tarafından entegre edilebilir.
Uygulama sizin fiziksel aktivitelerinizin birleştirilerek sürdürülmesini sağlayan beklentiları tanımlamanıza izin verir. Bu işlem toplanan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi ile tamamlanır ve uygulamanın veritabanında saklanır. Bu veriler bu nedenle sadece ilgili işlem yapma yetkisine sahip operatör tarafından işlenir. Technogym, uygulama tarafından elde edilen verileri sadece bütün haliyle hizmet kalitesini arttırmak ve herhangi bir anonim durumu biriktirmek için kullanabilir.
Bu notlar, operatör tarafından ugulanabilir verilerin güvenliği ile ilgili uyarı bilgisi teşkil etmez. Kullanıcılardan operatörün kişisel verileri işleyebilmesi için uyarı bilgilerini okumalarını istiyoruz. Bununla beraber, verilerin uygulama tarafından işlenmesindeki amaçları anlayabilmeniz için bu dökümanı dikkatli bir biçimde okumanızı öneririz.
 1. Veri toplama ve edinme yöntemleri.
  Uygulamanın kullanımı, kişisel detaylarla ilgili olan kişisel verilerin işlenmesini ve edinilmesini içerir (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi). Kişisel özellikler ile ilgili veriler bir anket sayesinde toplanır ve otomatik olarak işlenir. Bu bilgiler, uygulamanın müteakip işlemlerinden başka, herhangi bir etkinlikte kullanıcıların kendi iradeleri ile girdiği ve otomatik olarak toplanmayan bilgilerdir.
 2. Veri işleme amaçları ve yöntemleri.
  Uygulama veritabanında toplanan tüm veriler, kullanıcının beklentiunu tanımlamak için yasal gereksinimleri karşılayacak ve operatörün veri gizliliği bilgisinde belirtecek şekilde ek amaçlara bağlı olarak kullanılacaktır.
 3. Kişisel verilerin depolanacağı yer
  Verinin kaydedilmesi, verilerin İtalya'da bulunan Technogym ve/veya seçtiği tutucu web hosting tedarikçilerinde ve/veya evrimsel bakım departmanı denetiminde ve kontrolündeki veritabanı sunucularında depolanması anlamına gelir. Bu veritabanına operatör tarafından erişilebilir ve opeatör tarafından korunur. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm yasal sorumluluklar operatör tarafından tutulur. Ancak internet ile veri aktarımının yine de belirli riskleri olduğunu ve Technogym'in uygun seviyedeki güvenlikle çalışmasına rağmen tam bir güvenliği garanti edemeyeceğini bilmenizi isteriz. İnternet üzerindeki tüm veri aktarımları kayıtlı kullanıcıdan kaynaklanan riske sahiptir. Veriyi, veritabanımıza aldığımız andan itibaren herhangi bir hasar veya yetkisiz erişime karşı koruma amaçlı tüm önlemleri ve prosedürleri uygulayacağız.
 4. Kişisel verilerin tebliğ edildiği ve işlem veya kontrol amaçlı verilere erişimi olan kişi veya kişi kategorileri ile verilerin yayılması kapsamı.
  Veritabanına girilen kişisel veriler, tanımlanmış amaçlara uygun olacak şekilde operatör tarafından erişilinebilir ve kullanılabilir. Operatör, sırasıyla istihdam edilmiş veya bağımsız çalışan personeline operatörden bağımsız olarak tanımlanmış veri işleme nedeniyle görev verebilir.
 5. İşlem süreci.
  Verinin veritabanındaki depolanma ve işlenme süreci operatör sorumluluğundadır ve operatör tarafından belirlenir, yönetilir. Konu ile ilgili koşulları lütfen operatörünüz ile kontrol ediniz.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Gizlilik politikası beyanını okumak için tesis personeli ile temasa geçin

* Zorunlu alan

Beklenti haritanız e-posta adresinize yollandı.

Eğer e-postayı almadıysanız, lütfen burayı tıklayın