Îți mulțumim pentru timpul acordat

Harta aspirațiilor

Completează sondajul

Obține harta aspirațiilor tale

Să încep să fac mișcare

Care sunt obiectivele principale pe care vrei să le atingi cu ajutorul antrenamentelor?

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Să fiu mai conștient/-ă de corpul meu 1 2 3 4 5
 • Să mă relaxez și să scap de stresul zilnic 1 2 3 4 5
 • Să ajung la greutatea mea ideală 1 2 3 4 5
 • Să-mi dezvolt corpul și să-mi îmbunătățesc aspectul fizic 1 2 3 4 5
 • Să fac activități fizice pentru a fi sănătos 1 2 3 4 5
 • Să fac exerciții în mod regulat pentru a-mi îmbunătăți stilul de viață 1 2 3 4 5
 • Să-mi dezvolt masa musculară 1 2 3 4 5
 • Să am succes și datorită aspectului fizic/prezenței 1 2 3 4 5
 • Să mă antrenez pentru sportul pe care-l practic 1 2 3 4 5
 • Să-mi îmbunătățesc performanța sportivă 1 2 3 4 5
 • Să mă distrez și să-mi folosesc timpul într-un mod folositor 1 2 3 4 5
 • Să ajung să cunosc alți oameni și să am parte de experiențe noi 1 2 3 4 5

Crezi că în viață e important să și...

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Să-ți asculți mintea și corpul pentru a obține un echilibru 1 2 3 4 5
 • Să te apreciezi și să fii apreciat de ceilalți 1 2 3 4 5
 • Să fii și să te simți în formă 1 2 3 4 5
 • Să ai succes, să fii în control și respectat 1 2 3 4 5
 • Să-ți îmbunătățești performanțele fizice 1 2 3 4 5
 • Să interacționezi cu alții prin activități distractive 1 2 3 4 5

Ce activități ai prefera să efectuezi în timpul antrenamentelor?

 • Foarte mult Suficient Nu știu Puțin Deloc
 • Antrenament de Stretching și Flexibilitate 1 2 3 4 5
 • Exerciții pentru dezvoltarea și formarea corpului 1 2 3 4 5
 • Antrenament cardiovascular cu banda de alergare 1 2 3 4 5
 • Antrenament de forță cu greutăți libere 1 2 3 4 5
 • Antrenamente sportive specifice 1 2 3 4 5
 • Activități de grup cu impact scăzut 1 2 3 4 5

Pentru a afla mai multe despre aspirațiile tale, te rugăm să completezi formularul.

Aspiration Finder©
Observații cu privire la procesarea datelor personale
Aceste reguli și instrucțiuni descriu modul în care datele tale personale vor fi procesate de aplicația „Aspiration Finder©” („Aplicația”), care este proprietatea Technogym S.p.A, o companie cu sediul în Italia, adresa: Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia („Technogym”). Aplicația este licențiată și pusă la dispoziție pe Internet la EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca („Operatorul”).
Aplicația poate fi accesată prin intermediul website-ului www.technogym.com („Website-ul”) sau integrată în website-ul Operatorului.
Aplicația îți permite să definești aspirațiile care te împing să efectuezi activități fizice. Acest lucru se face prin procesarea automată a anumitor informații personale colectate, prelucrate și stocate în baza de date a Aplicației. Aceste informații sunt procesate exclusiv în numele Operatorului, care, prin urmare, deține în proprietate prelucrarea conexă. Technogym poate folosi toate informațiile colectate de Aplicație doar în formă agregată pentru a îmbunătăți serviciile și, în orice caz, doar sub formă anonimă.
Prin urmare, aceste observații nu constituie un aviz de informare privind confidențialitatea datelor în scopuri de reglementare aplicabile Operatorului. Le solicităm utilizatorilor să citească avizul de informare cu privire la prelucrarea datelor personale pe care Operatorul este obligat să îl prezinte. Cu toate acestea, te rugăm să citești cu atenție acest document pentru a înțelege politicile și scopurile care stau la baza prelucrării datelor de către Aplicație.
 1. Tipul datelor colectate și metodele de dobândire.
  Utilizarea aplicației implică obținerea și prelucrarea datelor personale referitoare la detaliile personale (precum prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon) și datele referitoare la preferințele personale colectate printr-un chestionar și procesate automat. În orice caz, este vorba despre informațiile pe care utilizatorii le introduc în mod voluntar și nu sunt colectate automat, înainte de a fi prelucrate ulterior de către Aplicație.
 2. Scopul și metodele de prelucrare a datelor.
  Toate datele colectate în baza de date a Aplicației vor fi folosite pentru a identifica aspirațiile utilizatorului, precum și pentru satisfacerea cerințelor legale rezultate, sub rezerva unor scopuri suplimentare pe care Operatorul trebuie să le facă cunoscute în notificarea privind confidențialitatea informațiilor.
 3. Locul unde datele personale vor fi stocate.
  Înregistrarea datelor implică acceptarea faptului că datele vor fi stocate în baza de date a Aplicației pe servere situate în Italia, supuse supravegherii și controlului de către Technogym și/sau furnizorii de găzduire web selectați de companie și serviciile de întreținere conservatoare și/sau evolutive. Această bază de date va fi pusă la dispoziția operatorului și gestionată în numele Operatorului, care va păstra toate responsabilitățile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totuși, vă rugăm să rețineți că transmiterea informațiilor prin intermediul Internetului este, totuși, supusă unor riscuri și, chiar dacă Technogym a implementat măsuri de securitate adecvate, nu putem garanta securitatea completă. Toate transferurile de date pe Internet se desfășoară pe riscul utilizatorului înregistrat. Din momentul în care primim datele în baza noastră de date, vom implementa toate măsurile și procedurile cuvenite pentru a preveni accesul neautorizat sau orice daune.
 4. Persoane sau categorii de persoane cărora le pot fi comunicate datele personale sau care au acces la acestea în calitate de controlori sau prelucrători și amploarea diseminării informațiilor.
  Datele personale introduse în baza de date vor fi disponibile pentru și utilizate de către Operator în conformitate cu obiectivele identificate de acesta. La rândul său, Operatorul poate utiliza personalul angajat sau liber profesionist pentru prelucrarea datelor în conformitate cu scopurile definite independent de Operator.
 5. Durata prelucrării.
  Durata stocării și prelucrării informațiilor în baza de date va fi stabilită și gestionată de Operator pe răspunderea sa exclusivă. Te rugăm să discuți despre condițiile relevante cu Operatorul tău.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Contactează personalul clubului tău pentru a citi politica sa de confidențialitate

* Câmp obligatoriu

Harta aspirațiilor tale a fost trimisă pe adresa ta de e-mail.

Dacă nu l-ai primit, te rugăm să apeși aici