Kiitos ajastasi

Motivaatiokartta

Täytä kartoitus

Löydä on tavoitekarttasi

Ala liikkua!

Mitkä ovat tavoitteet, jotka haluat saavuttaa?

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Saada tietoa kehostani 1 2 3 4 5
 • Rentoutua ja laukaista päivittäistä stressiä 1 2 3 4 5
 • Tiputtaa painoa sekä saavuttaa ihannepaino 1 2 3 4 5
 • Muokata kehoani ja kohentaa ulkonäköäni 1 2 3 4 5
 • Harrastaa fyysisiä aktiviteetteja ja pysyä terveenä 1 2 3 4 5
 • Harjoitella säännöllisesti kehittääkseni jokapäiväistä elämäntyyliäni 1 2 3 4 5
 • Lisätä lihasmassaa 1 2 3 4 5
 • Olla menestyksekäs myös fyysisen hyvinvointini kautta 1 2 3 4 5
 • Harjoitella harrastamaani urheilulajia varten 1 2 3 4 5
 • Kehittää urheilulajini suorituksia 1 2 3 4 5
 • Pitää hauskaa ja käyttää aikaani tarkoituksenmukaisesti 1 2 3 4 5
 • Tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia kokemuksia 1 2 3 4 5

Elämässäsi on tärkeää...

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Saavuttaa tasapaino kuuntelemalla kehoa ja mieltä 1 2 3 4 5
 • Arvostan itseäni ja muutkin arvostavat minua 1 2 3 4 5
 • Olla ja tuntea olevansa kunnossa 1 2 3 4 5
 • Olla menestyksekäs, saavuttaa kontrollia ja huomiota 1 2 3 4 5
 • Kehittää fyysisiä suorituksia 1 2 3 4 5
 • Olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa suorittamalla hauskoja aktiviteetteja 1 2 3 4 5

Mitä harjoituksia tekisit mieluiten?

 • Erittäin paljon Kohtuullisesti En tiedä Hieman Ei ollenkaan
 • Venyvyys- ja liikkuvuusharjoituksia 1 2 3 4 5
 • Lihaksia kasvattavia ja muokkaavia harjoituksia 1 2 3 4 5
 • Kardioharjoituksia juoksumatolla 1 2 3 4 5
 • Voimaharjoituksia vapailla painoilla 1 2 3 4 5
 • Erityisiä urheilulajiini liittyviä harjoituksia 1 2 3 4 5
 • Matalatehoisia ryhmäliikuntaharjoituksia 1 2 3 4 5

Saadaksesi lisätietoja tavoitteistasi, täytä seuraavat kentät.

Aspiration Finder -tavoitekysely©
Henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset
Nämä säännöt ja suuntaviivat kertovat tavoista, joilla henkilötietojasi käsittelee "Aspiration Finder©" -ohjelmistosovellus ("Sovellus"), joka on Technogym S.p.A -osakeyhtiön omaisuutta; yhtiön toimipaikan osoite on Via G. Perticari no. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia ("Technogym"). Sovellus on lisenssinalainen ja saatavissa Internetin kautta osoitteessa EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca ("Operaattori").
Sovellus saattaa olla saatavissa sivuston www.technogym.com ("Sivusto") kautta tai integroituna operaattorin sivuston sisälle.
Sovelluksen avulla pystyt määrittelemään tavoitteet, jotka kannustavat sinua fyysiseen aktiviteettiin. Tämä tehdään käsittelemällä automaattisesti tiettyjä sovelluksen tietokantaan kerättyjä, käsiteltyjä ja varastoituja henkilökohtaisia tietoja. Näiden tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan operaattorin taholta, jolla täten on omistusoikeus kyseiseen tietojenkäsittelyprosessiin. Technogym saattaa käyttää sovelluksen kaikkialta keräämää tietoa ainoastaan koosteena palveluittensa kehittämiseen ja joka tapauksessa kyseinen tieto on tehty tunnistamattomaksi.
Nämä ilmoitukset eivät näin ollen siis toimi operaattoriin sovellettavana, henkilötietojen yksityisyyttä ja käsittelyä koskevana pakollisena tiedotteena. Pyydämme käyttäjiä lukemaan tiedotteen, jonka operaattorin on annettava henkilötietojen käsittelystä. Pyydämme sinua kuitenkin lukemaan huolellisesti tämän asiakirjan, jonka tarkoituksena on selventää periaatteita ja tarkoituksia, joita sovelluksen tietojenkäsittelyyn liittyy.
 1. Kerättyjen tietojen tyyppi ja hankintatavat.
  Sovelluksen käyttöön kuuluu sekä henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvien tietojen (esimerkiksi nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) hankintaa ja käsittelyä sekä kyselylomakkeilla kerättyjen ja automaattisesti käsiteltyjen, henkilökohtaisia mieltymyksiä koskevien tietojen hankintaa ja käsittelyä. Joka tapauksessa on kyse käyttäjien omasta vapaasta tahdostaan antamista tiedoista, joita ei kerätä automaattisesti, vaikka sovellus käsitteleekin tiedot myöhemmin automaattisesti.
 2. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menettelytavat.
  Kaikkia sovelluksen tietokantaan kerättyjä tietoja käytetään käyttäjän tavoitteiden tunnistamiseen samoin kuin tästä seuraavien, lakiin pohjautuvien vaatimusten täyttämiseen, joita koskevat lisätarkoitukset operaattorin on tehtävä tunnetuiksi omassa, henkilötietojen yksityisyyttä koskevassa tiedotteessaan.
 3. Henkilötietojen säilytyspaikka.
  Tietojen tallentaminen edellyttää sen seikan hyväksymistä, että tiedot varastoidaan sovelluksen tietokantaan Italiassa sijaitseville palvelimille, jotka ovat Technogymin ja/tai sen valitsemien verkkoisännöintipalvelujen tarjoajien valvonnan alaisina ja että niihin voi kohdistua säilyttävää ja/tai kehittävää ylläpitoa. Tämä tietokanta on operaattorin käytettävissä ja sen ylläpito kuuluu operaattorille, jolla on kaikki lakiin perustuva vastuu henkilötietojen käsittelystä. On kuitenkin otettava huomioon, että Internetin välityksellä tapahtuvassa tietojen siirtämisessä on olemassa tiettyjä riskejä ja vaikka Technogym pyrkiikin ylläpitämään tilanteen vaatimia turvallisuustasoja, me emme voi taata täydellistä turvallisuutta. Kaikki tietojen siirto Internetissä tapahtuu rekisteröidyn käyttäjän riskillä. Tietojen tietokantaan vastaanottamisesta lähtien ryhdymme kaikkiin toimenpiteisiin ja otamme käyttöön kaikki menettelyt, joilla estetään luvaton pääsy tietoihin sekä mahdolliset vauriot.
 4. Henkilöt tai henkilöryhmät, joille henkilötiedot saatetaan välittää tai joilla on pääsy tietoihin joko tarkastajan tai käsittelijän ominaisuudessa sekä tietojen levittäminen.
  Tietokantaan syötetyt henkilötiedot ovat operaattorin saatavilla ja käytettävissä sen ilmoittamien tavoitteiden mukaisesti. Operaattori saattaa vuorostaan antaa oman henkilökuntansa tai toimeksiannosta työskentelevän henkilökunnan tehtäväksi tietojen käsittelyn operaattorin itsenäisesti määrittelemien tarkoitusten mukaisesti.
 5. Käsittelyn kesto.
  Tietokannassa olevien tietojen varastoinnin ja käsittelyn keston määrittelee ja sitä hallinnoi operaattori omalla yksinomaisella vastuullaan. Ole hyvä ja tarkasta asiaa koskevat ehdot operaattoriltasi.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Ota yhteyttä klubin henkilökuntaan lukeaksesi yksityisyyttä koskevat menettelytavat

* Pakollinen kenttä

Tavoitekarttasi on lähetetty sähköpostiisi.

Jos et saanut sitä, ole hyvä ja napsauta tästä