Takk for din tid

Aspirasjons kart

Ta testen

Få ditt Aspirasjonskart

Nå dine mål

Hvilke konkrete mål har du med treningen?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Bli mer kroppsbevisst 1 2 3 4 5
 • Koble av og fjerne daglig stress 1 2 3 4 5
 • Gå ned i vekt og finne min idealvekt 1 2 3 4 5
 • Forme og forbedre kroppens utseende 1 2 3 4 5
 • Være fysisk aktiv for å holde meg frisk 1 2 3 4 5
 • Trene regelmessig for å få en bedre livsstil 1 2 3 4 5
 • Få mer muskler 1 2 3 4 5
 • Være suksessrik takket være min fysikk 1 2 3 4 5
 • Være trent for den sporten jeg utøver 1 2 3 4 5
 • Forbedre mine sportslige prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Bruke fritiden til noe meningsfylt 1 2 3 4 5
 • Bli kjent med andre og få nye erfaringer 1 2 3 4 5

Det er også viktig å...

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Lytte til kropp og sjel for å oppnå balanse 1 2 3 4 5
 • Verdsette seg selv, samt å bli verdsatt av andre 1 2 3 4 5
 • Være og føle meg i god form 1 2 3 4 5
 • Oppnå suksess, ta kontroll og få oppmerksomhet 1 2 3 4 5
 • Forbedre dine fysiske prestasjoner 1 2 3 4 5
 • Omgås andre mennesker gjennom morsomme aktiviteter 1 2 3 4 5

Hvilke aktiviteter foretrekker du?

 • Veldig mye Ganske Vet ikke Litt Ikke i det hele tatt
 • Uttøyning og bevegelighetstrening. 1 2 3 4 5
 • Trene for å bygge og forme kroppen min 1 2 3 4 5
 • Kondisjonstrening på tredemølle 1 2 3 4 5
 • Styrketrening med frivekter 1 2 3 4 5
 • Sportsrelatert trening 1 2 3 4 5
 • Gruppetrening 1 2 3 4 5

For å finne ut mer om dine målsetninger, vennligst fyll ut følgende felt.

Aspiration Finder©
Bemerkninger med hensyn til behandling av persondata
Disse reglene og retningslinjene beskriver hvordan dine personlige data vil bli behandlet av programvareapplikasjonen "Aspiration Finder©" ("Applikasjonen") som tilhører Technogym S.p.A., et datterselskap i Italia med adresse i Via G. Perticari nr. 20 - 47035 Gambettola (FC) Italia ("Technogym"). Applikasjonen gis på lisens og er tilgjengelig på nettet på EGO WELLNESS RESORT - Via Provinciale S. Alessio 1763/H Lucca - 55100 - Lucca ("Operatøren").
Applikasjonen er også tilgjengelig på nettsiden www.technogym.com ("Området") eller integrert på nettsiden til Operatøren.
Applikasjonen hjelper deg å definere målsettingene som motiverer deg til å drive fysisk aktivitet. Dette gjøres ved automatisk behandling av visse personlige data som er samlet inn, som er behandlet og lagret i databasen til Applikasjonen. Disse dataene behandles kun av Operatøren, som derfor er eieren av behandlingen som utføres. Technogym kan kun benytte dataene som er samlet inn av Applikasjonen i aggregert form for å forbedre tjenestene, i dette tilfellet vil dataene uansett være anonyme.
Siden disse punktene ikke inngår i direktivet om personvern, gjelder de ikke for Operatøren. Vi ber brukerne lese igjennom informasjonen som Operatøren etter lov må legge frem med hensyn til behandling av personlige data. Uansett ber vi deg lese nøye igjennom dette dokumentet for å forstå hvilen politikk og hvilke hensyn som ligger til grunn for Applikasjonens behandling av data.
 1. Type data som samles inn og hvilke metoder som benyttes.
  Bruken av Applikasjonen omfatter innsamling og behandling av personlig data knyttet til detaljer vedrørende personen (som navn, etternavn, e-mail adresse, telefonnummer) og data knyttet til personopplysninger som er samlet inn ved spørreskjema og som behandles automatisk. Uansett er dette informasjon som brukerne formidler frivillig og den samles ikke inn automatisk, det er kun behandlingen av dataene som skjer automatisk av Applikasjonen.
 2. Hensikter og metoder ved behandling av data.
  Alle dataene som samles inn i Applikasjonens database vil bli brukt for å identifisere brukernes målsettinger. I tillegg til å oppfylle de lovmessige kravene, må Operatøren spesifikt informere om eventuelle andre hensikter med dataene i dokumentet om behandling av persondata.
 3. Plassen hvor de personlige dataene vil bli lagret.
  Registreringen av dataene innebærer at en godtar at dataene vil bli lagret i Applikasjonens database i en server plassert i Italia, de overvåkes og kontrolleres av Technogym og/eller deres utvalgte leverandører av nettverkslagring og oppbevarende og/eller utviklende vedlikeholdstjenester. Denne databasen vil gjøres tilgjengelig for Operatøren og opprettholdes på vegne av Operatøren, som har det fulle juridiske ansvaret for behandlingen av persondataene. Husk likevel at det alltid vil være en viss risiko knyttet til overføringen av data via Internet, selv om Technogym tar alle de nødvendige sikkerhetsmessig forholdsreglene kan vi ikke garantere 100% sikring. Det vil alltid eksistere en viss risiko for den registrerte brukeren ved overføring av data på nettet. Fra det øyeblikket vi mottar dataene i vår database, vil vi bruke metoder og prosedyrer for å hindre ikke autorisert tilgang og skade.
 4. Personer eller kategorier av personer som får kjennskap til de personlige dataene eller som har tilgang til dataene som kontrollører eller som behandlere eller formidlere av dataene.
  Personlig data som har kommet inn i databasen vil være tilgjengelig for og brukt av Operatøren i overensstemmelse med målsettingene som er definerte. Operatøren på sin side kan overlate behandlingen av dataene til eget personale eller freelance personale i overensstemmelse med målsettingene som Operatøren kan fastsette.
 5. Behandlingens varighet.
  Det er Operatørens fulle ansvar å fastsette hvor lenge dataen skal oppbevares i databasen og behandles. Vær vennlig å kontrollere betingelsene med din Operatør.

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i nostri servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:http://egowellness.it/, corrispondente alla pagina Privacy del sito.

La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web gestito medesimo e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati (Aree Tematiche).

1. Tipi di dati trattati

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati ad Utenti direttamente identificabili.

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP ed i nomi di dominio del computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta.

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento.

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati, nei differenti canali di accesso di questo sito, e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.

Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. Finalità del trattamento dei dati

EGO S.r.l. effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso.

All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

3. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito/portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

5. Comunicazione e/o diffusione dei dati

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, etc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

 • ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (ad esempio servizio di spedizione della documentazione richiesta);
 • la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
 • durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da EGO S.r.l., incaricata del trattamento.

6. Il “titolare” del trattamento

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è EGO S.r.l.

7. Diritti degli interessati

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Kontakt resepsjonen for å få informasjon om brukerbetingelsene

* Obligatorisk felt

Ditt Aspirasjonskart er sendt til din e-post adresse.

Klikk her, hvis du ikke har mottatt den å klikke her